Energi- og miljøfysikk

Energi- og miljøfysikk

Bachelor 3 år heltid

Energi- og miljøfysikk.

Energi- og miljøfysikk.

Foto
Bellona

En av de største utfordringene verden står overfor i dag er hvordan vi skal klare å skaffe mat, vann, hus og energi til jordens befolkning i framtiden - på en måte som planeten vår tåler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

15. april 
1. mars unntaksvis

Antall studieplasser
15
Oppstart
Høst 2020
See more
Studieveileder(e)
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Med en bachelorgrad i energi- og miljøfysikk kan du være med og bidra til fremtidens løsninger på dagens store utfordringer innen energi og miljø. Du får en solid bakgrunn for videre masterstudier i alt fra fornybar energi til datavitenskap.

På dette studiet får du en solid basisutdanning i matematikk og fysikk. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene; solenergi, bioenergi, vindkraft og vannkraft m.fl., i tillegg til tradisjonelle, karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og kjernekraft. Du vil også lære om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling, og om atmosfæren, klima og klimaendringer.

Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag. 

Hva blir du?

Når du fullfører graden, får du tittelen Bachelor i realfag / Bachelor of Science (BSc.) Noen studenter går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. 

De fleste studentene våre går videre med en mastergrad. Du kan fortsette med en mastergrad ved NMBU i for eksempel: 

Studiet kvalifiserer for opptak til høyere årstrinn på sivilingeniørstudiet i miljøfysikk og fornybar energi. Her kan du velge mellom spesialiseringer innen: 

 • energifysikk og fornybar energi 
 • biofysikk og nevrofysikk 
 • klimafysikk og biometeorologi  
 • miljømåleteknikk og bildeanalyse 
 • anvendt matematikk og miljøfysisk analyse 

Studiet kvalifiserer for opptak til høyere årstrinn på sivilingeniørstudiet i datavitenskap ved NMBU. 

Du er også kvalifisert for fysikkrelaterte studier ved andre universitet i Norge og i utlandet.

Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater som har gått videre med en mastergrad på NMBU: Statkraft, Statnett, Equinor, EVRY, Bane NOR, Lyse energi, Multiconsult, AF-gruppen, Aker Solutions, Scatec Solar, SINTEF, OBOS, NVE, ENOVA, Meteorologisk institutt, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens vegvesen, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Zero, WWF m.fl.

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter. 

Hva lærer du?

Bachelorgraden i energi- og miljøfysikk gir deg en bred realfaglig plattform innen fysikk, matematikk, statistikk og informatikk. Dette gir deg en verktøykasse for å forstå grunnleggende prosesser i anvendte fagområder som fornybar energiteknologi, klimafysikk, biofysikk, forurensningstransport og miljøovervåkning.

Første året av graden inneholder ex.phil. og innføring i fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og fornybar energi. 

Andre året fortsetter med mer generell fysikk og matematikk, laboratoriekurs og målefysikk, spesialkurs i energitransport, klimafysikk og meteorologi og litt grunnleggende kjemi. 

Tredje året avslutter du med emner om energifysikk og fornybar energi, om atmosfærefysikk og klimamodeller, og om miljøfysikk med kjernefysikk og strålingsfysikk.

Studiet har tre spesialiseringer: 

 • Energifysikk og fornybar energi 
 • Miljøfysikk og klima 
 • Data Science 

Les mer om spesialiseringene 

Du har god tid til å finne ut hvilken spesialisering du vil ta, siden du ikke trenger å velge før i andre studieår.

Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet kan planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i Energi- og miljøfysikk. 

Klikk her for å lese mer om studiets oppbygning

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Jeg ville studere fysikk med fokus på hvordan vi kan begrense klimaendringene. Da var det NMBU som hadde det beste alternativet etter mitt syn: studiet i Energi- og miljøfysikk.

Ana Korvald, Rådgiver i Miljødirektoratet

Om programmets oppbygging