Energi- og miljøfysikk

Energi- og miljøfysikk

Bachelor 3 år heltid

Med en bachelorgrad i energi- og miljøfysikk kan du bidra til å finne fremtidens løsninger på store utfordringer innen energi og miljø.

Foto
Håkon Sparre/NMBU

Er du interessert i fysikk, matematikk, teknologi, fornybar energi, klima og miljø? Vil du ha mange muligheter for videre masterstudier? Vil du ha en meningsfull og interessant jobb? Vil du studere i et svært godt og inkluderende studiemiljø?

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
Tlf: 67 23 16 70

Studieveiledning

Med en bachelorgrad i Energi- og miljøfysikk kan du være med og bidra til fremtidens løsninger på dagens utfordringer innen energi, klima og miljø. Du får en solid bakgrunn for videre masterstudier i alt fra fornybar energi og klimafysikk til miljøteknologi og datavitenskap.

Studiet gir en solid basisutdanning i fysikk og matematikk. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene; solenergi, bioenergi, vindkraft og vannkraft m.fl., i tillegg til tradisjonelle energiressurser og kjernekraft. Du vil også lære om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling, og om atmosfæren, klima og klimaendringer.

Hos oss på NMBU vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse verdens energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Studiemiljøet på NMBU er kjent for å være et av landets aller beste og Energi- og miljøfysikk ligger helt på topp på Studiebarometeret år etter år. Du blir godt kjent med de andre studentene i klassen din på Energi- og miljøfysikk allerede de første dagene og ukene av studiet ditt. Og som ny student er du prioritert for å få hybel i studentbyen på NMBU.

En av de største utfordringene verden står overfor i dag er hvordan vi skal klare å skaffe mat, vann, hus og fornybar energi til jordens befolkning i framtiden - på en måte som klimaet og planeten vår tåler. Bachelorgraden i Energi- og miljøfysikk ved NMBU gir deg omfattende kunnskap for å delta i arbeidet med å løse disse problemene gjennom et spennende og meningsfylt studium!

Hva blir du?

Når du fullfører graden, får du tittelen Bachelor i realfag / Bachelor of Science (BSc.) Noen studenter går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. 

De fleste av studentene våre går videre med en mastergrad. Du kan fortsette med en mastergrad ved NMBU i for eksempel: 

Studiet kvalifiserer for opptak til høyere årstrinn på sivilingeniørstudiet i Miljøfysikk og fornybar energi. Her kan du velge mellom spesialiseringer innen: 

Studiet kvalifiserer for opptak til høyere årstrinn på sivilingeniørstudiet i Datavitenskap ved NMBU. 

Du er også kvalifisert for fysikkrelaterte studier ved andre universitet i Norge og i utlandet.

Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater som har gått videre med en mastergrad på NMBU: Statkraft, Statnett, Lyse energi, Statoil, Multiconsult, AF-gruppen, ECT, COWI, EVRY, NOAH, Scatec Solar, Solcellespesialisten, OTOVO, Electronova, Nexans, Hydro, EQUINOR, Aker Solutions, Sintef, OBOS, Statsbygg, NVE, ENOVA, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens strålevern, Justérvesenet, DNV-GL, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Meteorologisk institutt, BaneNOR (Jernbaneverket), Statens vegvesen, Kjeller vindteknikk, FFI, SINTEF, IFE, Zero, WWF, videregående skoler, Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU. 

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter. 

Hva lærer du?

Bachelorgraden i energi- og miljøfysikk gir deg en bred realfaglig plattform innen fysikk, matematikk, statistikk og informatikk. Dette gir deg en verktøykasse for å forstå grunnleggende prosesser i anvendte fagområder som fornybar energiteknologi, klimafysikk, biofysikk, forurensningstransport og miljøovervåkning.

Første året av graden inneholder ex.phil. og innføring i fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og fornybar energi. 

Andre året fortsetter med mer generell fysikk og matematikk, laboratoriekurs og målefysikk, spesialkurs i energitransport, klimafysikk og meteorologi og litt grunnleggende kjemi. 

Tredje året avslutter du med emner om energifysikk og fornybar energi, om atmosfærefysikk og klimamodeller, og om miljøfysikk med kjernefysikk og strålingsfysikk.

Studiet har tre spesialiseringer: 

  • Energifysikk og fornybar energi 
  • Miljøfysikk og klima 
  • Data Science 

Les mer om spesialiseringene 

Du har god tid til å finne ut hvilken spesialisering du vil ta, siden du ikke trenger å velge før i andre studieår.

Spesialtilpasning

Ingen studenter er like. Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet ditt planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i Energi- og miljøfysikk. 

Klikk her for å lese mer om studiets oppbygning

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Å dra på utveksling er svært populært i andre eller tredje studieår. Bachelorgraden i Energi- og miljøfysikk ved NMBU er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Det betyr at det er svært godt egnet for å ta et semester eller to av studiet ved et utenlandsk universitet.

Våre studenter reiser for eksempel til Storbritannia, USA, Canada, Australia, Spania, Frankrike, Tyskland, Sverige eller Danmark. Vil du reise til andre land, har vi avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Jeg ville studere fysikk med fokus på hvordan vi kan begrense klimaendringene. Da var det NMBU som hadde det beste alternativet etter mitt syn: studiet i Energi- og miljøfysikk.

Ana Korvald, Rådgiver i Miljødirektoratet

Oppbygging