Energi- og miljøfysikk

Bachelor / Energi- og miljøfysikk

For å løse verdens energi- og miljøproblemer trengs kunnskap om de fysiske prosessene i naturen som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Studiet gir deg et solid grunnlag for videre masterstudier i fysikk og fornybar energi.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2017
Energi- og miljøfysikk.

Energi- og miljøfysikk.

Foto
Bellona
Hva blir du?
En av de største utfordringene som verden står overfor er hvordan vi skal klare å skaffe mat, vann, hus og energi til jordas befolkning i framtida - på en måte som planeten vår tåler. Dette studiet gir deg kunnskaper for å delta i arbeidet med å løse slike problemer – samtidig som du får en bachelorgrad du kan bruke i jobb eller som grunnlag for videre studier på NMBU, ellers i Norge eller i utlandet.
Hva lærer du?

Vi sprenger stadig nye grenser for hva mennesket er i stand til å utføre av tidligere uoppnåelige oppgaver, både teknologisk og kunnskapsmessig. Studiet i Energi- og miljøfysikk handler om fysikk, matematikk og andre realfag som grunnlag for miljørelaterte problemstillinger, for eksempel fornybar energi, klima, biofysikk, radioaktivitet, forurensing og miljømåleteknikk. Dette er et studium for deg som er interessert i å forstå mer om naturen rundt oss, og de oppgaver vi må løse for å bevare den.

Kort om studiet

Du får en bred realfaglig plattform innen matematiske realfag (fysikk, matematikk, statistikk og informatikk) med hovedvekt på fysikk og matematikk. Slik får du en fyldig verktøykasse for analyse, problemløsning og modellering.

Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, solenergi, bioenergi, vindenergi og vannkraft m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og kjernekraft. Du lærer om energiproduserende og energiforbrukende teknologi og prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi. I spesialiseringsemnene lærer du også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer.

Studiet er godt egnet for å ta et utenlandsopphold.

Første år inneholder ex.phil. og innføring i fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og fornybar energi.

Andre år fortsetter med mer generell fysikk og matematikk, laboratoriekurs og målefysikk, spesialkurs i energitransport, klimafysikk og meteorologi og litt grunnleggende kjemi.

Tredje år avslutter du med emner i energifysikk og om fornybar energi, miljøfysikk med kjernefysikk og strålingsfysikk og litt matematikk.

Spesialiseringer

Studiet har tre spesialiseringer:

1. Energifysikk og fornybar energi.

2. Miljøfysikk og klima.

3. Data Science

Du har god tid til å finne ut hvilken spesialisering du vil ta, siden du ikke trenger å velge før i andre studieår.

Les mer om spesialiseringene

Individuell tilpasning

Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet kan planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i Energi- og miljøfysikk.

Utenlandsopphold

Å dra på utveksling, er svært populært i andre eller tredje studieår. Bachelor i Energi- og miljøfysikk ved NMBU er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Det betyr at det er svært godt egnet for å ta et semester av studiet ved et utenlandsk universitet. Våre studenter reiser for eksempel til Storbritannia, USA, Canada, Australia, Spania, Frankrike, Tyskland, eller Danmark. Vil du reise til andre land, har vi avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler.

Veien videre

Du kan fortsette med en mastergrad i Fornybar energi eller i Data Science på NMBU. Studiet kvalifiserer for opptak til høyere årstrinn på sivilingeniørstudiet i Miljøfysikk og fornybar energi. Du er også kvalifisert for fysikkrelaterte studier ved andre universitet i Norge og i utlandet.

Hybelgaranti
På NMBU har du som ny student førsteprioritet til hybel i studentbyen Pentagon. Alle som søker tidlig om hybel her innen fristen får plass! Les mer om studentboliger.

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås. Studiet i Miljøfysikk og fornybar energi har også egen linjeforening. Linjeforeningen sørger for at du raskt blir godt kjent med studentene i klassen din, med eldre studenter og med fag og studier. 

Professorgaranti

Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Jobb

Fullført studium gir graden Bachelor i realfag / Bachelor of Science - B.Sc.

De fleste fortsetter med et masterstudium. På NMBU kan du velge mellom mastergrad innen fornybar energi, biofysikk, nevrofysikk, klimafysikk og biometeorologi, miljømåleteknikk eller anvendt matematikk eller du kan søke til høyere årstrinn på sivilingenoørstudiet i Data Science. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved universiteter i Norge og verden over.

Noen går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere.

Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater som har gått videre med en mastergrad på NMBU er Statkraft, Statnett, Statoil, Lyse energi, Multiconsult, AF-gruppen, Aker Solutions, Sintef, OBOS, NVE, ENOVA, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens strålevern, Justérvesenet, Radiumhospitalet – Oslo universitetssykehus, Meteorologisk institutt, Jernbaneverket, Kjeller vindteknikk, Forsvarets forskningsinstitutt, SINTEF, Institutt for energiteknikk, Zero, WWF, videregående skoler, Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen, NTNU, NMBU.

Yrkeseksempler

Hvorfor studere Energi- og miljøfysikk?

  • Du er interessert i fysikk, matematikk, fornybar energi og klima- og miljøspørsmål.
  • Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen og får forståelse for metodene som ligger bak kunnskap i klimafysikk og moderne energiteknologi og miljøteknologi.
  • Du vil studerer i et fagmiljø der ansatte og studenter er levende opptatt av hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.