Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Andre studier 1 år (heltid) / 2 år (deltid)

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Foto
Håkon Sparre/NMBU

Har du lyst til å jobbe som lærer i 5. til 13. klasse? Har du bakgrunn i realfag eller naturbruk og vil du lære mer om bærekraftig utvikling?

Opptakskrav

Informasjon i hovedteksten.

Søknadsfrist:
15. april 

Antall studieplasser
64
Oppstart
Høst 2020
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-realtek@nmbu.no
Tlf: 67 23 15 93

Studentenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU er for deg som ønsker å bli en motiverende og faglig sterk realfags- eller naturbrukslærer, og som vil bidra til å forme fremtidens skole. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.  

Du kan selv velge om du vil studere heltid eller deltid. Som PPU-student får du undervisning i ukesbaserte samlinger. Studerer du heltid, er du med på tolv ukesamlinger i løpet av studieåret ditt. Hvis du studerer deltid, vil du være med på samlinger syv uker det første året, og fem uker det andre året.  

Her finner du oversikt over samlingsukene for PPU-deltid og PPU-heltid for studieåret 2019-2020.  

I tillegg til samlingsukene vil du ha tolv uker med praksis. Praksisen din foregår i hovedsak på en skole, men du har også mulighet til å høste erfaring fra andre opplæringssteder som vitensentre og skole-gårdssamarbeid. Hvis du allerede jobber som lærer, kan deler av praksisen gjennomføres på din egen arbeidsplass og mengden praksis kan nedjusteres.  

Her finner du oversikt over praksisukene for PPU-deltid og PPU-heltid for studieåret 2019-2020. 

De fleste samlingene for PPU-studentene er på NMBUs campus  Ås, men noen deler av studiet er lagt utenfor campus. For eksempel får alle studentene våre tilbud om å være med på en studietur med vekt på uteundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. Hovedmålet for turen er at studentene øver på undervisning, tilbakemelding og utendørs læringsarenaer.  

Skikkethetsvurdering 

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Denne vurderingen gjøres kontinuerlig gjennom hele studiet, men blir ofte mest synlig gjennom praksisopplæringen. Ler mer om skikkethet her

Opptakskrav 

Vi tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning innen realfag og yrkesfag naturbruk. Studenter som kvalifiserer til opptak til både realfag og naturbruk får tilbud om et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger. 

Realfag 

For å bli tatt opp til PPU innen realfag må søkeren ha en mastergrad som inneholder minst ett realfag som gir kompetanse til å undervise. For å få et fag godkjent for undervisning, er det krav om faglig dybde, i form av 60 studiepoeng, i tillegg til faglig bredde. Den faglige bredden er definert av NMBUs emnegrupper innen matematikk, biologi, kjemi, fysikk, geofag, informatikk og naturfag, eller tilsvarende emner som dekker de samme fagområdene i de enkelte fagene.  

Mer informasjon om emnegrupper/fagområder finner du på denne siden. 

Naturbruk 

For å bli tatt opp til PPU innen yrkesfag naturbruk må søkeren oppfylle minst ett av disse kravene: 

I tillegg må alle søkere til naturbruk dokumentere relevant yrkespraksis. 

Mer informasjon om selve opptaksprosessen og de faglige opptakskravene finner du i NMBU sine retningslinjer for opptak til PPU.

Hva blir du?

Du kan bli lærer eller lektor i videregående skole og i grunnskolen. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning, voksenopplæring, formidlings- og informasjonsarbeid i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet. 

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter. 

Hva lærer du?

Praktisk-pedagogisk utdanning inneholder en blanding av teori og praksis. Studiet gjør deg kvalifisert for å lede undervisning og legge til rette for læring.

Utdanningen består av de tre emnene pedagogikk, praksisopplæring og fag-/yrkesdidaktikk. Didaktikk er læren om undervisning og læring i skole.

Gjennom praksisopplæring får du erfaringer som integreres inn i studiets teoretiske del gjennom diskusjon og oppgaveskriving. Du vil arbeide med problemstillinger som er sentrale i dagens og framtidens skole. 

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

exchange

Gled deg til en flott tid og mange nye venner. Bruk tida godt når du er student og få mest mulig ut av den. Det kan virke som at studietida er lang, men sett i ettertid går det altfor fort.

Bjørn Erik Haugland, lærer ved Nome videregående skole

Om programmets oppbygging

Samlinger

Det avholdes totalt 12 samlinger i løpet av studieåret. Hver samling varer ei uke og det er obligatorisk oppmøte. Samlingene er delt mellom fag- og yrkesdidaktikk og pedagogikk, og er hovedsakelig lagt til NMBU, campus Ås.

En oversikt over samlingsukene for PPU-deltid og PPU-heltid for studieåret 2019-2020 finner du her.

Samlingene følges av heltidsstudenter og deltidsstudenter. I forbindelse med samlingen i uke 36 vil det gjennomføres en studietur. Turen koster ca kr 2400,- og har som hovedmål at studentene øver på undervisning, tilbakemelding og utendørs læringsarenaer.

Mer om innhold og oppbygning av vårt PPU-studium finner du nederst på siden.

Praksis

Alle PPU-studenter skal gjennomføre 60 dagers praksis.

En oversikt over praksisukene for PPU-deltid og PPU-heltid for studieåret 2019-2020 finner du her.

En del av praksisen kan gjennomføres på egen arbeidsplass, og for lærere som er ansatt i minst 50% stilling, med en kontrakt på 6 måneder eller lenger, kan mengden praksis bli nedjustert. Praksisen kan foregå i den norske skolen (trinn 8-13), eller i annen formidlingsvirksomhet som vitensentre eller ved inn på tunet-gårder eller ved godkjente skoler i utlandet. Vi tilbyr et praksisopplegg i Tanzania.

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Denne vurderingen gjøres kontinuerlig gjennom hele studiet men blir ofte mer synlig gjennom praksisopplæringen. Ler mer om skikkethet her.

Opptakskrav

Vi tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning innen realfag og yrkesfag naturbruk. Studenter som kvalifiserer til opptak til både realfag og naturbruk får tilbud om et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger.

Realfag

For å bli tatt opp til PPU innen realfag må søkeren ha en mastergrad som inneholder minst ett realfag som gir kompetanse til å undervise. For å få et fag godkjent er det krav om faglig dybde, i form av 60 studiepoeng, i tillegg til faglig bredde. Den faglige bredden er definert av NMBU sine emnegrupper innen matematikk, biologi, kjemi, fysikk, geofag, informatikk og naturfag, eller tilsvarende emner som dekker de samme fagområdene i de enkelte fagene. 

Mer informasjon om emnegrupper/fagområder finner du på denne siden.

Naturbruk

For å bli tatt opp til PPU innen yrkesfag naturbruk må søkeren enten ha

  • en master- eller bachelorgrad eller
  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå og 2 års yrkesteoretisk utdannnelse eller
  • realkompetanse

innenfor et programområde innen utdanningsprogram for naturbruk

I tillegg må samtlige søkere til naturbruk dokumentere all relevant yrkespraksis.

Slik søker du!

Mer informasjon om selve opptaksprosessen og de faglige opptakskravene finner du i NMBU sine retningslinjer for opptak til PPU.

Studiets oppbygning