Tidlig opptak

Dersom du søker opptak til bachelorprogrammer, femårige master programmer, eller årsstudier via Samordna opptak, må du registrere søknad før 1. mars og krysse av for tidlig opptak i søknaden for å bli vurdert i tidligopptaket. Les mer om tidlig opptak i det samordna opptaket her.

Dersom du søker toårig master eller høyere årstrinn av femårige masterprogrammer direkte til NMBU, må du registrere søknad i søknadsweb innen 15. april og krysse av for tidlig opptak. Du må vite at du oppfyller kriteriene før du kan krysse av for tidlig opptak i søknaden din.

For å søke tidlig opptak må du dokumentere minst én av følgende grunner:

 • Arbeid
  • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon. Dette dokumenterer du med en attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller arbeidskontrakt og siste måneds lønnsslipp.
  • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Dette dokumenterer du med en attest fra Skatteetaten eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Flytting med familie
  • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte. Dette dokumenterer du med en bostedsattest fra Skatteetaten for deg og barna, eller deg og ektefelle/samboer
 • Tilrettelegging
  • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Dette dokumenterer du med en attest fra sakkyndig, for eksempel lege. Hør først med lærestedet om det allerede er tilrettelagt for dine behov
 • Oppholdstillatelse
  • Du har midlertidig oppholdstillatelse og må søke om utvidelse av den. Dette dokumenterer du med en kopi av oppholdskort eller relevante sider i passet.

Viktig om tidlig opptak

 • Alle som søker om tidlig opptak må være studiekvalifisert innen søknadsfristen for tidlig opptak (1. mars / 15. april ) Det er ikke mulig å få tidlig opptak dersom du planlegger å avlegge eksamener eller tester som du trenger for å bli kvalifisert, etter dette.
 • Dersom du søker studier via Samordna opptak må lærestedet som behandler søknaden din motta all dokumentasjon fra deg, inkludert dokumentasjon på tidligopptaksgrunn, innen 20 mars.
 • Dersom du søker studier via Søknadsweb (se over) må du laste opp all nødvendig dokumentasjon, inkludert dokumentasjon på tidligopptaksgrunn, innen 20. april.
 • For å kunne kvalifisere i tidligopptaket må søknaden din være sterk nok til at du ville vært garantert plass i hovedopptaket. Søkere som ligger på vippepunktet vil ikke få opptak i tidligopptaket.
 • Dersom du ikke får tilbud om opptak i tidligopptaket, vil søknaden din automatisk gå videre til behandling i hovedopptaket med svar 20. juli.

Har du spørsmål vedrørende tidlig opptak kan du kontakte Opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 16. February 2017 - 14:39 - Updated 28. oktober 2020 - 13:06