Tidlig opptak

Du kan få svar på søknaden allerede rundt 20. mai.

Noen søkergrupper kan få tidlig svar på søknaden sin. Her kan du lese om hvilke kriterier som må være oppfylt og hva du må gjøre for å få tidlig svar.

Tidlig opptak

Dersom du søker opptak til bachelorprogrammer, femårige master programmer, eller årsstudier via Samordna opptak, må du registrere søknad før 1. mars og krysse av for tidlig opptak i søknaden for å bli vurdert i tidligopptaket. Les mer om tidlig opptak i det samordna opptaket her.

Dersom du søker toårig master eller høyere årstrinn av femårige masterprogrammer direkte til NMBU, må du registrere søknad i søknadsweb innen 15. april og krysse av for tidlig opptak. Du må vite at du oppfyller kriteriene før du kan krysse av for tidlig opptak i søknaden din.

For å søke tidlig opptak må du dokumentere minst én av følgende grunner:

 • Arbeid
  • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon. Dette dokumenterer du med en attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller arbeidskontrakt og siste måneds lønnsslipp.
  • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Dette dokumenterer du med en attest fra Skatteetaten eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Flytting med familie
  • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte. Dette dokumenterer du med en bostedsattest fra Skatteetaten for deg og barna, eller deg og ektefelle/samboer
 • Tilrettelegging
  • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Dette dokumenterer du med en attest fra sakkyndig, for eksempel lege. Hør først med lærestedet om det allerede er tilrettelagt for dine behov
 • Oppholdstillatelse
  • Du har midlertidig oppholdstillatelse og må søke om utvidelse av den. Dette dokumenterer du med en kopi av oppholdskort eller relevante sider i passet.

Viktig om tidlig opptak

 • Alle som søker om tidlig opptak må være studiekvalifisert innen søknadsfristen for tidlig opptak (1. mars / 15. april ) Det er ikke mulig å få tidlig opptak dersom du planlegger å avlegge eksamener eller tester som du trenger for å bli kvalifisert, etter dette.
 • Dersom du søker studier via Samordna opptak må lærestedet som behandler søknaden din motta all dokumentasjon fra deg, inkludert dokumentasjon på tidligopptaksgrunn, innen 20 mars.
 • Dersom du søker studier via Søknadsweb (se over) må du laste opp all nødvendig dokumentasjon, inkludert dokumentasjon på tidligopptaksgrunn, innen 20. april.
 • For å kunne kvalifisere i tidligopptaket må søknaden din være sterk nok til at du ville vært garantert plass i hovedopptaket. Søkere som ligger på vippepunktet vil ikke få opptak i tidligopptaket.
 • Dersom du ikke får tilbud om opptak i tidligopptaket, vil søknaden din automatisk gå videre til behandling i hovedopptaket med svar 20. juli.

Har du spørsmål vedrørende tidlig opptak kan du kontakte Opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 16. February 2017 - 14:39 - Updated 28. oktober 2020 - 13:06