Dokumentasjon

Type dokument

Beskrivelse

 

Pass eller ID-kort

Gjelder søkere med utdanning utenfor Norge. Du trenger bare å scanne siden med navn og bilde.

Navngi pdf-filen pass eller id-kort

Dokumentasjon på generell studiekompetanse

Du kan selv se i Søknadsweb om du er registrert med GSK (generell studiekompetanse). Dersom du er det trenger du ikke laste opp vitnemål.

Dokumentasjon på høyere utdanning

Under "Eksterne resultater" i Søknadsweb kan du se om NMBU kan få tilgang til dine eksamensresultater. Dersom NMBU ikke kan det, må du laste opp dokumentasjon.

 • Du må laste opp karakterutskrifter fra eventuelle utvekslingsopphold. 
  Navngi pdf-filen utveksling.
 • Last opp scannet kopi av enten karakterutskrift eller utskrift fra Vitnemålsportalen.  
  Navngi pdf-filen karakterutskrift
 • Dersom det ikke står at grad er registrert og du har fått vitnemål fra graden du har tatt, laste opp dette.
  Navngi pdf-filen vitnemål.

Emner som fullføres inneværende semester

Fullfører du graden din/relevante emner i søknadssemesteret?

Da må du innen søknadsfristen laste opp:

 • Oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og når du er forventet ferdig. Hvis emnene du allerede har bestått ikke ligger under "eksterne resultater" må du laste opp disse.

Innen ettersendingsfristen må du laste opp:

 • Endelig karakterutskrift og vitnemål, eller se at dette er registrert under "eksterne resultater".

Gjelder bare norske/nordiske/EU/EØS/sveitsiske statsborgere og søkere med en permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge, som søker i 1. juni-opptaket.

Navngi pdf-filen course-completion

Oversettelser

Er vitnemål og karakterutskrift fra utenlandsk utdanning?

 • Hvis språket på vitnemål og karakterutskrifter ikke er engelsk eller et skandinavisk språk laster du opp en offisiell oversettelse fra en autorisert translatør. Merk deg at en kopi av originalversjonen alltid skal følge med oversettelsen

Navngi pdf-filen(e) bachelortransl / mastertransl

Dokumentasjon på språkkrav (spesielle krav til engelsk for engelskspråklige program)

Dokumenteres med vitnemål fra norsk videregående eller annen godkjent dokumentasjon

 • TOEFL-tester skal sendes direkte fra testsenteret til NMBU (institusjonskode 8457).
 • Andre tester skal lastes opp i Søknadsweb.
 • Vitnemål fra videregående skal lastes opp hvis de ikke ligger i Nasjonal vitnemålsdatabase.
 • Høyere utdanning må lastes opp eller ligge under "eksterne resultater".

Motivasjonsbrev

Gjelder søkere til følgende masterprogram:

 • Entreprenørskap og Innovasjon
 • Agroecology*
 • International Development Studies*
 • International Relations*
 • Landscape Architecture for Global Sustainability*
 • International Environmental Studies*

* Skal skrives på engelsk

Navngi pdf-filen motivasjonsbrev

Dokumentasjon på arbeidserfaring

Gjelder søkere til følgende program:

 • Folkehelsevitenskap
 • Eiendomsutvikling deltid
 • Praktisk- pedagogisk utdanning
 • Søkere til enkeltemner som søker på bakgrunn av 23/5-reglen

Navngi pdf-filen arbeidserfaring

 

Dokumentene skal lastes opp når du registrerer søknad i Søknadsweb.

Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak må laste opp all relevant dokumentasjon innen 20. april.

Søkere som fullfører utdanning i vårsemesteret har frist til 1. juli med å laste opp vitnemål og fullstendig karakterutskrift.

Merk at PPU har egne frister for opplasting/ innsending. Se her for mer informasjon.

Viktig informasjon angående dokumentasjonen

 • Søkere må sørge for at dokumentene de laster opp er lesbare.
 • Studenter som gis opptak må kunne fremvise originaler på forespørsel. Studenter som ikke gjør dette kan få studieretten inndratt.
Published 23. januar 2015 - 13:00 - Updated 4. august 2020 - 9:59