Dokumentasjon

Type dokument

Beskrivelse

 

Pass eller ID-kort

Gjelder søkere som ikke har norsk personnummer. Du trenger bare å scanne siden med navn og bilde.

Navngi pdf-filen pass eller id-kort

Dokumentasjon på generell studiekompetanse

Du må selv se i Søknadsweb om du er registrert med generell studiekompetanse. Dersom du er det trenger du ikke laste opp vitnemål fra videregående skole.

Dokumentasjon på høyere utdanning

Under "Eksterne resultater" i Søknadsweb kan du se om NMBU kan få tilgang til dine eksamensresultater. Dersom NMBU ikke kan det, må du laste opp dokumentasjon.

 • Du må laste opp offisielle karakterutskrifter fra eventuelle utvekslingsopphold. 
  Navngi pdf-filen utveksling.
 • Last opp scannet kopi av offisiell karakterutskrift. Utskrift fra Vitnemålsportalen er godkjent, men skjermdump fra studentweb er ikke offisiell karakterutskrift.
  Navngi pdf-filen karakterutskrift
 • Dersom det ikke står at grad er registrert og du har fått vitnemål fra graden du har tatt, må du laste opp dette.
  Navngi pdf-filen vitnemål.
 • Utdanning fra Kamerun, Canada, Etiopia, Eritrea, Ghana, Nigeria, Filippinene, Sudan, Uganda eller USA må dokumenteres med karakterutskrifter sendt direkte fra lærestedet til

  The Admissions office/SiT
  P.O box 5003
  1432 Ås
  Norway

  Med bud:

  The Admissions office/SiT
  Urbygningen
  Ole Sverres plass 1
  1433 Ås
  Norway

   

  Elektronisk verifikasjon sendes til admission@nmbu.no

Emner som fullføres inneværende semester

Fullfører du graden din/relevante emner i søknadssemesteret?

Da må du innen søknadsfristen laste opp:

 • Oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og når du er forventet ferdig. Hvis emnene du allerede har bestått ikke ligger under "eksterne resultater" må du laste opp disse. Studenter ved NMBU behøver ikke gjøre dette.

Innen ettersendingsfristen må du laste opp:

 • Endelig karakterutskrift og vitnemål, eller se at dette er registrert under "eksterne resultater".

Gjelder bare norske/nordiske/EU/EØS/sveitsiske statsborgere og søkere med en permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge, som søker på våren.

Navngi pdf-filen course-completion

Oversettelser

Har du vitnemål og karakterutskrift fra utenlandsk utdanning?

 • Hvis språket på vitnemål og karakterutskrifter ikke er engelsk eller et skandinavisk språk må du laste opp en offisiell oversettelse fra en autorisert oversetter. Originale vitnemål og karakterutskrifter skal følge med oversettelsen

Navngi pdf-filen(e) bachelortransl / mastertransl

Dokumentasjon på språkkrav 

 • Språktester skal lastes opp i Søknadsweb.
 • Vitnemål fra videregående skal lastes opp hvis de ikke ligger i Nasjonal vitnemålsdatabase.
 • Dersom du skal dekke språkkrav med høyere utdanning må du dokumentere utdanningen i Søknadsweb.

Motivasjonsbrev

Gjelder søkere til følgende masterprogram:

 • Agroecology*
 • Animal Science*
 • Aquaculture*
 • Arctic Environmental Forensics*
 • Bioøkonomi
 • Entreprenørskap og Innovasjon
 • Genome Science*
 • International Development Studies*
 • International Environmental Studies*
 • International Relations*
 • Landscape Architecture for Global Sustainability*
 • Landskapsarkitektur
 • Urbant landbruk
 • Photonics*
 • Plant Sciences* (kun engelsk studieretning)

* Skal skrives på engelsk

Navngi pdf-filen motivasjonsbrev

Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring

Gjelder søkere til følgende program:

 • Eiendomsutvikling deltid (arbeidserfaring er ikke krav for å søke, men gir tilleggspoeng, se programsiden.)
 • Praktisk- pedagogisk utdanning
 • Søkere til enkeltemner som søker på bakgrunn av 23/5-reglen

Navngi pdf-filen arbeidserfaring

Portfolio

Søkere til landskapsarkitektur med kun bestått/ikke bestått i vitnemålet må laste opp en portfolio ved siden av karakterer og vitnemål. (maks 15 MB.)

Følgeskjema PPU

Dersom du har høyere utdanning i realfag eller naturbruk skal du fylle ut Følgeskjema 1. Dersom du har realkompetansebakgrunn, skal du fylle ut Følgeskjema 2

 

Dokumentene skal lastes opp når du registrerer søknad i Søknadsweb.

Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak må ha fullført utdanning og laste opp all relevant dokumentasjon innen søknadsfristen.

Søkere som fullfører utdanning i vårsemesteret har frist til 1. juli med å laste opp vitnemål og fullstendig karakterutskrift. Annen dokumentasjon skal lastes opp innen søknadsfristen.

Merk at PPU har egne frister for opplasting/ innsending. Se her for mer informasjon.

Viktig informasjon angående dokumentasjonen

 • Søkere må sørge for at dokumentene de laster opp er lesbare.
 • Studenter som gis opptak må kunne fremvise originaler på forespørsel. Studenter som ikke gjør dette kan få studieretten inndratt.
Published 23. januar 2015 - 13:00 - Updated 30. mai 2022 - 12:37