Master i bioøkonomi - studiets oppbygging og gjennomføring 2024

Av Benedikte Merete Markussen

Denne informasjonen gjelder for kullet som starter opp høsten 2024, på masterprogrammet i Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling. Siden er under oppdatering.

Se studieplan for tidligere kull her.

Mastergraden består av 120 studiepoeng med en obligatorisk del, en fordypningsdel og en valgfri del.

Den obligatoriske delen utgjør 90 studiepoeng. Dette inkluderer: 25 studiepoeng fordelt på tre obligatoriske emner i bioøkonomi og biobasert produksjon i første og andre semester, 20 obligatoriske studiepoeng i naturvitenskapelige eller økonomiske emner, ett metodeemne på 5 studiepoeng og internship på 10 studiepoeng i tredje semester, og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng i fjerde semester.

I andre og tredje semester må studentene velge fordypningsemner tilsvarende minimum 20 studiepoeng innen mat eller skog.

I tredje semester kan studentene ta inntil 10 studiepoeng med valgfrie emner. Studentene kan velge å bruke hele/deler av tredje semester til utveksling.

Mastergraden skal inneholde minimum 120 studiepoeng totalt. Maksimalt 10 stp av emnene i graden kan være på grunnleggende nivå (100-nivå).

Programmets oppbygging

Studiepoeng

1. semester

Obligatorisk emne:
BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskaping

10

Semi-obligatoriske emner:
Studenter med bachelor innen naturvitenskapelige fag tar en pakke med økonomiske emner, mens studenter med bachelor innen økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag tar en pakke med naturvitenskapelige emner (20 stp)

20

2. semester

Obligatoriske emner:
BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer (5 stp)
BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder (10 stp)

15
 

Fordypningsemner:
Studentene må velge emner innen én av fordypningene under (lenke til eksempler):

15

3. semester

Obligatoriske emner:
BIOEC320 Internship (10 stp)
Vitenskapelig metodefag (5 stp)
M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave (0 stp)

15

Fordypningsemner:
Studentene velger emner tilhørende sin fordypning. 

5

 

Valgfrie emner:
Studentene kan velge inntil 10 stp helt valgfrie emner.

10
 

Valgfri utveksling. 
Studenter som velger utveksling kan ta metodefag og planlegging av masteroppgave digitalt, samt gjøre tilpasninger for obligatorisk internship.

30

 4. semester

M30-BIOEC Masteroppgave

30

Fordypning og forkunnskaper
Studentene skal velge mellom en fordypning fra ulike temaområder i bioøkonomien; mat, akvakultur, skog og bioraffinering. Valg av utdanningsplan vil til en viss grad avhenge av studentenes bachelorgrad, på grunn av kravene til forkunnskaper i en del av de oppførte emnene. Det er en forutsetning at studentene gjennomfører reelle tverrfaglige studieprogrammer. Studenter med bakgrunn i naturvitenskapelige fag må ta emner som tilsvarer minst 20 studiepoeng innen økonomiske emner, mens studenter med bakgrunn i økonomi eller samfunnfag må ta minst 20 studiepoeng innen naturvitenskapelige emner. Det vil også bli lagt inn grunnleggende emner i natur- og samfunnsfag i introduksjonskursene.

Masterstudiet er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom Fakultet for biovitenskap, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og Handelshøyskolen ved NMBU.

Publisert - Oppdatert

Del på