BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Thore Larsgård

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

 • Bygge grunnleggende innsikt i og forståelse for innovasjon (nyskaping) og betydningen av innovasjon for verdiskaping i biobaserte næringer.
 • Introduksjon til innovasjon. Innovasjonsteam. Kreativitet og innovasjon. Kilder til innovasjon.
 • Beslutninger under usikkerhet.
 • Bærekraft og innovasjon.

Dette lærer du

Kunnskap

Gjennom kurset skal studentene opparbeide seg en innsikt i ulike innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier og forholdet mellom forskning, innovasjon og utvikling i biologisk baserte næringer. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser, kreativitet i innovasjon, kreative team, beslutninger under usikre betingelser og viktigheten av tverrfaglig kunnskap og læring for nyskapingsprosesser. Studentene skal også kunne se hvordan innovasjon i biobaserte næringer kan bidra til økt bærekraft.

Ferdigheter

Studentene skal gjennom erfaringsbasert læring om innovasjon i bioøkonomien utvikle ideer, samt screene og teste dem i tidlig innovasjonsfase.

Studentene skal utvikle evnen til å arbeide i tverrfaglige team.

Generell kompetanse

Generelle evner i kommunikasjon og teamarbeid i tverrfaglige team. Problemforståelse og problemløsning i tverrfaglige team.

 • Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom forelesninger, klassediskusjoner, egenaktivitet, øvelser, presentasjon og aktivitet i grupper sammensatt av studenter med forskjellig grunnkompetanse.
 • Pensum blir publisert på Canvas før oppstart av emnet.
 • Mappevurdering, basert på innleveringer og presentasjoner av gruppeprosjekter.

  Studentene vurderes som Bestått / Ikke bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Øvelser, presentasjoner og innlevering av skriftlige oppgaver i team.
 • Studenter på Master i Bioøkonomi - Biobasert verdiskapning og forretningsutvikling
 • Emnet overlapper 5 studiepoeng med INN301 Nyskaping.
 • Studenter på masterprogrammet i bioøkonomi (M-BIOEC) har fortrinnsrett på dette emnet.