AQX300 Anvendt Akvakultur

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Turid Mørkøre

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Undervisning og vurdering i vårsemesteret

Om dette emnet

Dette kurset ligger i skjæringspunktet mellom biologisk akvakulturproduksjon og forretningsutvikling, og tar for seg aktuelle tema innen norsk og internasjonal akvakultur innen følgende hovedområder: Akvakulturproduksjon; Bærekraft; Økonomi og ledelse; Marked; Forretningsmodeller, forhandlinger, beslutningsprosesser.

Emnet tar sikte på å bygge bro mellom teori og praksis gjennom tverrfaglig læring, og legge til rette for bærekraftsdrevet utdanning i entreprenørskap. Du vil lære å syntetisere og bruke læring på gitte "Real World Cases", med veiledning fra innflytelsesrike ledere i havbruksnæringen. I tillegg til å få konseptuell forståelse gjennom case study-tilnærminger, vil du få oppdatert kunnskap om tidsaktuelle tema i havbruksnæringen, gjennom forelesninger av NMBU-ansatte og gjesteforelesere fra bransjen, forvaltning og NGO’er.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene har grunnleggende kunnskap om

 • Tidsaktuelle tema i akvakulturnæringen
 • Vesentlige utfordringer innen akvakulturproduksjon

Ferdigheter

Studentene er i stand til å

 • Takle oppdrettsutfordringer ved bl.a. bruk av SWOT-analyser
 • Problemløsende kompetanse; inkludert forhandlinger, beslutningsstyring
 • Kunne presentere komplekse saker på en forståelig og engasjerende måte for et bredt publikum, innen og utenfor fagfeltet

Generell kompetanse

 • Kjenne til og være i stand til å implementere primære suksessfaktorer som kreves for å oppnå bærekraftig vekst i havbruksvirksomheten
 • Håndtere komplekse bærekraftsutfordringer og ha nødvendig kompetanse for å lykkes med bærekraftsdrevet entreprenørskap
 • Ha evne til å syntetisere og utnytte tilegnet kunnskap i komplekse akvakultursaker, og dermed være godt forberedt på arbeidslivet
 • Muntlige presentasjoner fra forelesere ved NMBU og gjesteforelesere, og en del praktiske øvelser. Hovedfokuset vil være å skrive en "Real World Case report", med veiledning fra personer med erfaring fra næringslivsledelse innen akvakultur. Rapportene presenteres for medstudentene på kurset for å fremme gjensidig læring mellom studentene og gi erfaring i å presentere komplekse problemstillinger, muntlig såvel som skriftlig.
 • Veiledning i forbindelse med skriving av Case-rapport og muntlig presentasjon
 • Relevant litteratur og presentasjoner tildeles ved oppstarten av kurset og underveis.
 • Bachelor innen akvakultur-, husdyrproduksjon, økonomi eller lignende
 • Samlet vurdering: A - E / F

  - Skriftlig oppgave i gruppe (65 %)

  - Muntlig eksamen individuelt (20 %) • "Case reports"
 • Forelesninger; NMBU ansatte og gjesteforelesere
 • Studenter på M-AA
 • Realfag