Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng

Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng

Gutt og hund med bok

Dette kurset bygger på kurset Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner og vil gi ansatte i bl.a. skolevesenet, helse- eller sosialsektoren kunnskap om de positive effektene bruk av dyr kan ha på mennesker. Kurset viser hvordan dette kan brukes i praksis og gir deltakerne bedre kompetanse på etologi og innlæringsprinsipper.

1. samling i kurset vil foregå som annonsert 22.-24. juni. Hvis det fortsatt er restriksjoner i forbindelse med fare for smittespredning av Korona-viruset, så vil 1. samling holdes digitalt. Da vil samlingen naturligvis kun bestå av teori og all praksis vil bli flyttet til 2. samling. For de som melder seg på vil denne informasjonen bli gitt direkte til deltakerne på epost.

 

Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret), som et ledd i å kvalitetssikre personer som ønsker å bruke dyr aktivt i intervensjon med mennesker. NMBU og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge og er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke hund aktivt i samhandling med mennesker.

Målgruppe

Det er kun de som har deltatt på og bestått Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner som kan delta på kurset i dyreassisterte intervensjoner med hund. Introduksjonskurset tilbys to ganger i året; vår og høst. Praktisk erfaring i hunde-/dyrehold er en fordel.

Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. 

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne blant annet:

  • ha teoretisk og praktisk kunnskap om atferd, innlæring og krav til det enkelte dyrs mentalitet
  • være i stand til å bruke denne etologiske kunnskapen til å velge riktig individ og hvordan forberede individet til oppgaver i dyreassistert intervensjon
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en opplærings-situasjon og under arbeid med dyreassistert intervensjon
  • forstå betydningen av å ivareta brukerens interesser 
  • kunne vurdere etiske betraktninger ved innlemming av dyreassisterte intervensjoner
  • delta i utforming av prosjekt med dyreassisterte intervensjoner, og dermed kunne veilede brukere ved dyreassisterte intervensjoner innen personlig praksis

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og selvstudium med tilgang på veiledning fra veileder og faglærer via internett og telefon. Det er ingen forutsetning å medbringe egen hund til samlingene, da det vil være mulig å få lånt hund hos Dyrebar Omsorg til den praktiske treningen. 

Kurset gjennomføres med undervisning over to samlinger à 3 dager, med individuell pensumlesning og utarbeidelse av en selvstendig oppgave.  Enkelte forelesninger vil bli på engelsk.

Samling 1 består av en kombinasjon av teoretiske forelesninger og praktisk trening. Det vil være mulig å bestille en mentalbeskrivelse av hunden under første samling. Dette er frivillig, og vil foregå utenom ordinær studiedag. Mentalbeskrivelsen utføres i regi av Dyrebar Omsorg, og inngår ikke i kursavgiften. 

Samling 2 består også av en kombinasjon av teoretiske forelesninger og praktisk trening. For de som medbringer egen hund, vil det være mulighet for å gå opp til en praktisk test av ekvipasjen relatert til deltakerens praksisfelt i forbindelse med 2. samling. Denne frivillige prøven arrangeres av Dyrebar Omsorg og inngår ikke i kursavgiften. 

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er professor Ruth Newberry ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg.

Eksamen

Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen i kurset består av en praktisk og en teoretisk del.

Leveransen for den praktiske delen av eksamen er en film der deltakerne gjennomgår en øvelse med hund. Frist for denne praktiske delen er 14. september 2020.

Den teoretiske delen av eksamen består av skriftlig besvarelse på 4-6 oppgaver. Besvarelsen skal være på totalt 3 000 ord. Leveringsfrist for den teoretiske delen av eksamen er 27. november 2020. 

Karakter for både praktisk og teoretisk del: bestått / ikke bestått.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset for øvrig (dvs. minimum 80% oppmøte) vil få utstedt et kursbevis. De som i tillegg til å avlegge eksamen gjennomfører praktisk prøve med hunden på en tilfredsstillende måte, vil få et eget bevis fra Dyrebar Omsorg på dette.

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse.  Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere:
Overnatting med enkel standard:

  • Studentsamskipnaden i Ås, tlf 64 96 63 00
  • Ås Gjestehus, 951 79 798

Aktuelle hoteller:

  • Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
  • Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00

Studentsamskipnaden i Ås og Ås Gjestetun har noen enkle utleie-hybler til leie med gåavstand til undervisningslokalene. Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak.