Kurs under planlegging: Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng

Kurs under planlegging: Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng

Hund og menneske

Kursets mål er å gi økt kunnskap om den betydningen bruk av hund kan ha på menneskers helse, både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Kurset viser hvordan hundeassisterte intervensjoner kan brukes i praksis og gir deltakerne bedre kompetanse på etologi og innlæringsprinsipper. Deltakerne må ha bestått Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner.

Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med AntrozoologiSenteret (AZS), som et ledd i å kvalitetssikre personer som ønsker å bruke dyr aktivt i intervensjon med mennesker. NMBU og AZS har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge og er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke hund aktivt i samhandling med mennesker.