Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg

Jente med kaniner

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? “Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner” vil gi deg som jobber med mennesker nye ideer og verktøy.

Påmeldingsfrist

2. september 2024

* Avmelding

Kurssamling

14.-16. oktober 2024

Studiepoeng

5

Pris

Tid og sted

Tid: 14.-16. oktober 2024 Sted: Campus NMBU, Ås

Kurssamlingen starter mandag 14. oktober kl. 10:00 og avsluttes onsdag 16. oktober kl. 15:00

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet. 

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere bl.a. kunne:

  • beskrive og forklare de viktigste begrepene i dyreassistert samhandling med vekt på forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak overfor ulike grupper mennesker
  • vurdere brukergrupper og fagområder der dyreassistert intervensjon kan benyttes
  • forstå betydningen av å sette brukernes interesser i fokus 
  • opparbeide evne til å vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i samhandling med mennesker

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset starter med en tre-dagers samling med forelesninger. Deltakerne skal deretter lese pensum og levere semesteroppgave. Det vil være mulighet for individuell veiledning. 
NB! Dersom man ikke ønsker studiepoeng, er det mulig å følge kurset uten å skrive semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter i kurset er;  minimum 80% tilstedeværelse på samlingen. For de som ønsker å få studiepoeng, så er det krav om bestått på semesteroppgava. 

Enkelte forelesninger kan komme til å bli på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at pensumboken finnes både på engelsk og norsk, og at undervisning vil foregå på norsk.

Pensum

Fullstendig pensumliste vil bli lagt ut på Canvas ved oppstart av kurset. Hvis ønskelig så kan kursdeltakerne skaffe seg boka: 
Fine (redaktør) 2019. Håndbok i dyreassisterte intervensjoner. Faglig grunnlag og retningslinjer. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245025347.
https://www.fagbokforlaget.no/H%C3%A5ndbok-i-dyreassisterte-intervensjoner/I9788245025347

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 3 000 ord. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er søndag 15. desember 2024. Semesteroppgaven vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Deltakere som velger å ikke levere semesteroppgaven, men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis.

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere.

Overnatting med enkel standard:

Aktuelle hoteller:

Studentsamskipnaden i Ås har noen enkle utleiehybler til leie med gåavstand til undervisningslokalene.

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, men kort avstand til tog og buss direkte til Ås.

Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. 

Kursavgiften dekker

Kursavgiften inkluderer enkel lunsj på samlingen. Deltakerne må selv dekke utgifter til reise og opphold. I tillegg kommer kjøp av pensumlitteratur.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med en avgift på kr 3000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Vi følger "først til mølla"-prinsippet ved påmelding.

Kontaktpersoner: