Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Jente med hester

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? “Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner” vil gi deg som ønsker å jobbe med mennesker nye ideer og verktøy.

Vi går ut fra at kurset gjennomføres som beskrevet. Hvis smittesituasjonen tilsier det, så er det mulig at dette kurset digitaliseres. 

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret) har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet. 

Målgruppe 

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, bioloig eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Kurset er delvis nettbasert og krever god tilgang til internett. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere bl.a. kunne:

  • beskrive og forklare de viktigste begrepene i dyreassistert samhandling med vekt på forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak overfor ulike grupper mennesker
  • vurdere brukergrupper og fagområder der dyreassistert intervensjon kan benyttes
  • forstå betydningen av å sette brukernes interesser i fokus 
  • opparbeide evne til å vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i samhandling med mennesker

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset starter med en tre-dagers samling med forelesninger. Deltakerne skal deretter lese pensum og levere semesteroppgave. Det vil være mulighet for individuell veiledning. NB! Dersom man ikke ønsker studiepoeng, er det mulig å følge kurset uten å skrive semesteroppgave. 

Enkelte forelesninger kan komme til å bli på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at pensumboken finnes både på engelsk og norsk, og at undervisning hovedsakelig vil foregå på norsk.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret).

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 3 000 ord. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 30. april 2021. Semesteroppgaven vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Deltakere som velger å ikke levere prosjektoppgaven, men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis. NB! For å få kursbevis må man ha deltatt på den obligatoriske samlinga på tre dager. 

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere.
Overnatting med enkel standard:

Aktuelle hoteller:

Studentsamskipnaden i Ås har noen enkle utleiehybler til leie med gåavstadn til undervisningslokalene.

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, men kort avstand til tog og buss direkte til Ås.

Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak.