Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner, 5 studiepoeng (nettbasert)

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner, 5 studiepoeng (nettbasert)

- dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Barn og liten gris

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? “Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner” vil gi deg som ønsker å jobbe med mennesker nye ideer og verktøy.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret) har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet. 

Målgruppe

Dette kurset er et tilbud til arbeidsledige og permitterte, som del av NMBUs dugnad for å bidra i koronakrisen.
Man kan søke opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kurset er nettbasert og krever internettilgang. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere bl.a. kunne:

  • beskrive og forklare de viktigste begrepene i dyreassistert samhandling med vekt på forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak overfor ulike grupper mennesker
  • vurdere brukergrupper og fagområder der dyreassistert intervensjon kan benyttes
  • forstå betydningen av å sette brukernes interesser i fokus 
  • opparbeide evne til å vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i samhandling med mennesker

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset består av nettressurser som er inndelt i tre temabolker med tilhørende tester  og en nettsamling i sanntid. Kurset åpnes fra 5. august, og modulene kan tas i eget tempo, men må være gjennomført før nettsamlingen 31. august. Deltakerne leser i tillegg pensum og levere semesteroppgave. Det vil være mulighet for individuell veiledning. 

Enkelte forelesninger kan komme til å bli på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at pensumboken finnes både på engelsk og norsk, og at undervisning hovedsakelig vil foregå på norsk.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret).

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 3 000 ord. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 15. oktober 2020. Semesteroppgaven vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Deltakere som velger å ikke levere prosjektoppgaven, men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis. NB! For å få kursbevis må man ha gjennomført og bestått de tre temabolkene og ha deltatt på nettsamlingen.