Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 stp

To hunder som blir omfavnet av to mennesker

Dette kurset bygger på kurset Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner og vil gi ansatte i bl.a. skolevesenet, helse- eller sosialsektoren kunnskap om de positive effektene bruk av dyr kan ha på mennesker. Kurset viser hvordan dette kan brukes i praksis og gir deltakerne bedre kompetanse på etologi og innlæringsprinsipper.

06.05.2024: Det er ledige plasser på kurset og du kan fortsatt melde deg på.

Påmeldingsfrist

1. mai 2024

* Avmelding

1. kurssamling

17.-19. juni 2024
Digital samling

2. kurssamling

15.-17. september 2024
Fysisk samling på Ås

Pris

Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med Dyrebar Omsorg, som et ledd i å kvalitetssikre personer som ønsker å bruke dyr aktivt i intervensjon med mennesker. NMBU og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge og er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke hund aktivt i samhandling med mennesker.

Målgruppe

Det er kun de som har deltatt på og bestått Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner som kan delta på kurset i dyreassisterte intervensjoner med hund. Introduksjonskurset tilbys to ganger i året; vår og høst. Praktisk erfaring i hunde-/dyrehold er en fordel.

Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. 

Kurset er delvis nettbasert og krever god internetttilgang.

Vi prioriterer søkere som har deltatt på Introduksjonskurset i dyreassisterte intervensjoner ved NMBU.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne blant annet:

  • ha teoretisk og praktisk kunnskap om atferd, innlæring og krav til det enkelte dyrs mentalitet
  • være i stand til å bruke denne etologiske kunnskapen til å velge riktig individ og hvordan forberede individet til oppgaver i dyreassistert intervensjon
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en opplærings-situasjon og under arbeid med dyreassistert intervensjon
  • forstå betydningen av å ivareta brukerens interesser 
  • kunne vurdere etiske betraktninger ved innlemming av dyreassisterte intervensjoner
  • delta i utforming av prosjekt med dyreassisterte intervensjoner, og dermed kunne veilede brukere ved dyreassisterte intervensjoner innen personlig praksis

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og selvstudium med tilgang på veiledning fra veileder og faglærer via internett og telefon. Det er ingen forutsetning å medbringe egen hund til samlingene, da det vil være mulig å få lånt hund hos Dyrebar Omsorg til den praktiske treningen. 

Kurset gjennomføres med undervisning over to samlinger à 3 dager, med individuell pensumlesning og utarbeidelse av en selvstendig oppgave.  Enkelte forelesninger vil bli på engelsk.

Samling 1 består av teori og presenteres digitalt. Samlingen vil bestå av noen forhåndsinnspilte forelesninger, noen forelesninger i sanntid og noe oppgaveløsning med mulighet for veiledning. 

Samling 2 består av en mye praktisk trening og noe teori.

For de som medbringer egen hund, vil det være mulighet for å gå opp til en praktisk test av ekvipasjen relatert til deltakerens praksisfelt i forbindelse med 2. samling. Denne frivillige prøven arrangeres av Dyrebar Omsorg og inngår ikke i kursavgiften. Det vil også være mulig å bestille en egnetshetsvurdering av hunden under andre samling. Dette er frivillig, og vil foregå utenom ordinær studiedag. Mentalbeskrivelsen utføres i regi av Dyrebar Omsorg, og inngår ikke i kursavgiften. Det er mulig å bestille tid tl en slik vurdering når som helst.  

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er professor Ruth Newberry ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg.

Eksamen

Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen i kurset består av en praktisk og en teoretisk del.

Leveransen for den praktiske delen av eksamen er en film der deltakerne gjennomgår en øvelse med hund. Frist for denne praktiske delen er 8. september 2024.

Den teoretiske delen av eksamen består av skriftlig besvarelse på 4-6 oppgaver. Besvarelsen skal være på totalt 3 000 ord. Leveringsfrist for den teoretiske delen av eksamen er 21. oktober 2024. 

Karakter for både praktisk og teoretisk del: bestått / ikke bestått.

De som ikke avlegger teoretisk eksamen, men gjennomfører kurset for øvrig (dvs. minimum 80% oppmøte og praktisk oppgave) vil få utstedt et kursbevis. De som i tillegg til å avlegge eksamen gjennomfører praktisk prøve med hunden på en tilfredsstillende måte, vil få et eget bevis fra Dyrebar Omsorg på dette.

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse.  Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere:
Overnatting med enkel standard:

  • Studentsamskipnaden i Ås, tlf 64 96 63 00

Aktuelle hoteller:

  • Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
  • Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00

Studentsamskipnaden i Ås og Ås Gjestetun har noen enkle utleie-hybler til leie med gåavstand til undervisningslokalene. Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. 

Kursavgiften dekker

Kursavgiften inkluderer enkel lunsj på 2. samling. Deltakerne må selv dekke utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med en avgift på kr 5 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Vi tar forbehold om at det er tilstrekkelig antall påmeldte til at kurset kan holdes. Vi følger "først til mølla"-prinsippet ved påmelding.

Vi prioriterer søkere som har deltatt på Introduksjonskurset i dyreassisterte intervensjoner ved NMBU.

Kontaktpersoner: