Antall eksamensforsøk

Tre forsøk ved stryk/gyldig fravær

Du har tre forsøk på å ta eksamen i et emne, så lenge det aktuelle emnet/eksamen eksisterer. Dette gjelder dersom du stryker i emnet eller ikke møter til eksamen.

Dersom du har meldt deg opp til eksamen og ikke møter, teller dette som et av dine tre forsøk. Dersom du ikke møter til eksamen, men har gyldig fravær teller dette ikke som et forsøk. Les mer om gyldig fravær ved eksamen.

Forbedre karakter i et emne

Dersom du har ståkarakter i et emne, men ønsker å forbedre denne karakteren har du ett forsøk på å gjøre dette. Du kan kun melde deg opp ved ordinær eksamen for å forbedre en karakter. 

Søke om et fjerde forsøk

En student som etter tre forsøk ikke har bestått eksamen, kan etter begrunnet søknad til studieavdelingen, gis dispensasjon til å framstille seg for vurdering i emnet en fjerde gang.

 

 

 

 

 

Published 15. desember 2011 - 11:00 - Updated 19. February 2021 - 13:46