Antall eksamensforsøk

Tre forsøk ved stryk/gyldig fravær

Du har tre forsøk på å ta eksamen i et emne, så lenge det aktuelle emnet/eksamen eksisterer. Dette gjelder dersom du stryker i emnet eller ikke møter til eksamen.

Dersom du har meldt deg opp til eksamen og ikke møter, teller dette som et av dine tre forsøk. Dersom du ikke møter til eksamen, men har gyldig fravær teller dette ikke som et forsøk. Les mer om gyldig fravær ved eksamen.

Forbedre karakter i et emne

Dersom du har ståkarakter i et emne, men ønsker å forbedre denne karakteren har du ett forsøk på å gjøre dette. Du kan kun melde deg opp ved ordinær eksamen for å forbedre en karakter. 

Søke om et fjerde forsøk

En student som etter tre forsøk ikke har bestått eksamen, kan etter begrunnet søknad til studieavdelingen, gis dispensasjon til å framstille seg for vurdering i emnet en fjerde gang.

Vennligst benytt skjema 'Søknad om fjerde forsøk'


Fra NMBUs forskrift om studier 

Kapittel 38. Adgang til å framstille seg til vurdering i samme emne flere ganger

§ 38-1
(1) Studenten har adgang til å framstille seg til vurdering i samme emne inntil tre ganger, forutsatt at det aktuelle emnet eksisterer.

(2) Dersom emnet er bestått, har studentene mulighet til å framstille seg til vurdering i samme emne på nytt, men bare én gang i hvert enkelt emne. Unntak:

- gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke.
- studenter på veterinær- og dyrepleierutdanningene gis ikke anledning til å avlegge eksamen på nytt dersom den er bestått.

(3) Dersom en student er gitt anledning til og har avlagt vurdering i samme emnet mer enn en gang, skal beste karakter gjelde, og bare denne skal fremgå av karakterutskrift og vitnemål.

(4) Studenter som melder seg opp til ny vurdering i et emne som tidligere er bestått, har ikke krav på å kunne følge undervisningen i emner med begrenset kapasitet, selv om det gis tillatelse til å gå opp til ny vurdering.

(5) Studenter som etter tre forsøk ikke har bestått emnet, kan etter begrunnet søknad til studieavdelingen, gis dispensasjon til å framstille seg for vurdering i emnet en fjerde gang.

 

 

 

Published 15. desember 2011 - 11:00 - Updated 28. oktober 2019 - 14:24