Antall eksamensforsøk

Tre forsøk ved stryk/gyldig fravær

Du har tre forsøk på å ta eksamen i et emne, så lenge det aktuelle emnet/eksamen eksisterer. Dette gjelder dersom du stryker i emnet eller har gyldig fravær ved en eksamen.

Dersom du har meldt deg opp til eksamen og ikke møter, teller dette som et av dine tre forsøk. Les mer om gyldig fravær ved eksamen.

Forbedre karakter i et emne

Dersom du har ståkarakter i et emne, men ønsker å forbedre denne karakteren har du ett forsøk på å gjøre dette. Du kan kun melde deg opp ved ordinær eksamen for å forbedre en karakter. 

Søke om et fjerde forsøk

En student som etter tre forsøk ikke har bestått eksamen, kan sende en begrunnet søknad til Studieavdelingen. Etter innstilling fra faglærer, gis dispensasjon til å fremstille seg for eksamen en fjerde gang dersom ett av følgende vilkår foreligger:

- ved å bestå eksamen i emnet vil søkeren oppnå en godkjent fordypning nødvendig for gradsoppnåelse
- ved å bestå eksamen i emnet vil søkeren oppnå en grad ved NMBU
- søkeren kan dokumentere sosiale eller personlige grunner til at eksamen i emnet ikke er oppnådd innen fastsatt tid (tre forsøk),

Vennlligst bruk skjemaet 'Søknad om fjerde forsøk' hvis du skal søke.

Fra NMBUs forskrift om studier 
§ 44-1

(1) Studenten har adgang til å framstille seg til eksamen i samme emne inntil tre ganger, forutsatt at det aktuelle emnet/eksamen eksisterer.
(2) Dersom emnet/eksamen er bestått, har studentene mulighet til å framstille seg til samme eksamen på nytt, men bare én gang i hvert enkelt emne.

Unntak:
- gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke.
- studenter på veterinær- og dyrepleierutdanningene gis ikke anledning til å avlegge eksamen på nytt dersom den er bestått.

(3) Dersom en student er gitt anledning til og har avlagt eksamen i samme emnet mer enn en gang, skal beste karakter gjelde, og bare denne skal fremgå av karakterutskrift og vitnemål.
(4) Studenter som melder seg opp til ny eksamen i et emne som tidligere er bestått, har ikke krav på å kunne følge undervisningen i emner med begrenset kapasitet, selv om det gis tillatelse til å gå opp til ny eksamen.

 

 

Published 15. desember 2011 - 11:00 - Updated 29. august 2018 - 14:30