Antall eksamensforsøk

Tre forsøk ved stryk/gyldig fravær

Du har tre forsøk på å ta eksamen i et emne, så lenge det aktuelle emnet/eksamen eksisterer. Dette gjelder dersom du stryker i emnet eller ikke møter til eksamen.

Dersom du har meldt deg opp til eksamen og ikke møter, teller dette som et av dine tre forsøk. Dersom du ikke møter til eksamen, men har gyldig fravær teller dette ikke som et forsøk. Les mer om gyldig fravær ved eksamen og hvordan du melder deg av eksamen hvis du ikke skal ta eksamen

Forbedre karakter i et emne

Dersom emnet er bestått, har du mulighet til å fremstille deg til vurdering i samme emne på nytt, men bare én gang i hvert enkelt emne. Unntak:

- gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke.
- studenter på veterinær- og dyrepleierutdanningene gis ikke anledning til å avlegge eksamen på nytt dersom den er bestått.

Husk at du kan kun melde deg opp ved ordinær eksamen for å forbedre en karakter, du kan ikke melde deg til ny eksamen (konte), og at studenter som gis tillatelse til å fremstille seg til vurdering i et emne som tidligere er bestått, har ikke krav på å kunne følge undervisningen i emner med begrenset kapasitet.

Spesielle korona regler

Skal du ta en eksamen på nytt som har endret karakterregel som følge av korona-situasjonen? Les mer om hvilke karakterregler som gjeleder ved gjentak av eksamen

Beste karakter gjelder

Dersom en student har fremstilt seg til vurdering i det et emnet mer enn en gang, skal beste karakter gjelde, og kun den karakteren skal fremgå av karakterutskrift og vitnemål.

Søke om et fjerde forsøk

En student som etter tre forsøk ikke har bestått eksamen, kan etter begrunnet søknad til studieavdelingen, gis dispensasjon til å framstille seg for vurdering i emnet en fjerde gang.

Published 15. desember 2011 - 11:00 - Updated 29. november 2021 - 12:43