NMBU bærekraftsarena: SmartPlast - Framtidsrettede løsninger på plastproblematikken

NMBU bærekraftsarena: SmartPlast - Framtidsrettede løsninger på plastproblematikken

Illustrasjon

Plast er et ekstremt verdifullt og massivt brukt materiale som dessverre skaper mange problemer.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Prosjektet SmartPlast er en del av  NMBUs bærekraftsarenaer 2021- 2024

Plast er avledet fra fossilt brensel. Plast er vanskelig å resirkulere selv i et samfunn med effektive avfallsinnsamlingssystemer. Plast nedbrytes sakte i naturen og har en tendens til å konvertere til stadig mindre partikler, såkalt mikroplast. Mikroplast forårsaker store problemer for levende systemer. Å løse “plastproblemet” er en enorm oppgave som krever en bred tverrfaglig tilnærming. NMBU vil derfor bygge videre på nyere utviklinger innen feltet og på sin egen spisskompetanse sammen med andre fagmiljøer. NMBU har allerede pågående aktiviteter som berører plastproblemet.

SmartPlast bærekraftsarena ved NMBU
SmartPlast bærekraftsarena ved NMBU
Photo
Illustration

Mål

Konkrete mål for senteret:

 • Etablere og gjennomføre ett nytt kurs på MSc / PhD-nivå om “Environmental Biotechnology”.
 • Årlig åpent bærekraftseminar om “Ny grønn (bio)teknologi for a bærekraftig fremtid”, for en bred målgruppe (industri, frivillige organisasjoner, politikere og studenter på alle nivåer).
 • Utvikle mer samspill med (ikke akademiske) interessenter og aktiviteter innen «Responsible Research and Innovation» (RRI).
 • Etablere og gjennomføre et EVU-kurs: Grønne (bio)teknologier for bærekraftige løsninger.
 • Piloteksperimenter i plastområdet for å styrke vår posisjon innen forskningsfeltet og legge til rette for utvikling av gode studentprosjekter og prosjektsøknader.
 • Utvikle relevante forskningsprosjekter (dvs. prosjektsøknader), sammen med interessenter.
 • Produsere informasjonsmateriell og / eller et nettsted dedikert spesielt til skoler.
 • Støtte plast-relaterte BSc- og MSc-prosjekter ved NMBU.

I dette senteret vil NMBU-forskere med komplementær kompetanse slå seg sammen for å bidra til å løse “plastproblemet”, i nært samarbeid med interessenter. Basert på eksisterende toppkompetanse vil vi:

 • Utvikle enzymteknologi for nedbrytning av plast til gjenbrukbare byggesteiner
 • Studer plast nedbrytende mikrobielle samfunn for å utvikle mikrobielle prosesser for plasthåndtering og for å identifisere nye enzymsystemer for plastbehandling.
 • Utvikle nye biologisk nedbrytbare plasttyper basert på biomasse.
 • Studere miljøpåvirkningen av (mikro) plast i akvatiske økosystemer
 • Studere innvirkningen av (mikro) plast på (tarm)helse og velferd hos produksjonsdyr og laks.

Vi vil forene kreftene fra tre fakulteter (KBM, BioVit, MINA) og eksterne partnere, inkludert plastprodusenter og miljøorganisasjoner. Dette initiativet, med fokus på plast, er en del av et bredere initiativ som tar sikte på å utvikle forskning, undervisning og kommunikasjon innen miljøbioteknologi, altså, bruk av innovative grønne bio(tekno)logiske løsninger for å oppnå et renere miljø.

 Prosjektleder: Prof. Vincent Eijsink, KBM; leder for ERC-Synergy-prosjektet Cube; spesialområder: enzymologi, proteomikk.

Andre PI:

 • Prof. Deborah Oughton, MINA; Leder for det eneste SFF ved NMBU (Norwegian Center of Excellence). Spesialområder: økotoksikologi, nanopartikler, RRI.
 • Ass Prof. Phil B Pope, Biovit; En tidligere ERC starting grant holder spesialisert i mikrobiell økologi og holo-omics av ​​vert-mikrobe interaksjoner. Prosjektleder SuPAcow and ImprovAFish. Arbeidspakkeleder HoloRuminant and 3D’omics.
 • Ass Prof. Simen R Sandve, Biovit; spesialområder: Genomspesialist med stor interesse for å forstå hvordan miljøet regulerer gener og påvirker fysiologien til organismer.
 • Prof. Gustav Vaaje-Kolstad, KBM; spesialområder: Enzymologi, mikrobiell økologi, bioprosessering. Prosjektleder ENZYCLIC.
 • Prof. Yngvild Wasteson, VET; spesialområder: Mattrygghet, One Health, antibiotikaresistens. Prosjektleder PLASTPATH.

(Flere PI, inkludert flere unge forskningstalenter, skal legges til)

Administrativ koordinator: Tina Rise Tuveng, forsker, KBM.

 

Mer om prosjektet

De planlagte aktivitetene i senteret, her samlet referert til som "plastforskning" eller "plastaktiviteter", er basert på følgende utgangspunkt:

 • Et ERC Synergy-prosjekt (2020 - 2026) hvor vi undersøker hvordan kraftige kobberredoks-enzymer kan skreddersys for å modifisere inerte plastoverflater, og dermed lette påfølgende separasjons-, konverterings- og / eller depolymeriseringsprosesser. Vår anerkjente kompetanse innen (redoks) enzymer er av særlig relevans for "plastproblemet".
 • Omfattende forskning på konvertering av biomasse til kjemiske byggesteiner for produksjon av for eksempel biologisk nedbrytbar plast (National Research Center, “FME”, som slutter i 2023).
 • Omfattende forskning innen industriell bioteknologi, inkludert meta-omics-basert enzymoppdagelse (Nationalt Forksningssenter, “SFI”, 2020-2028).
 • Flere meta-omics baserte prosjekter innen mikrobiell økologi; verdensledende kompetanse og flere prosjekter innen “holo-omiske” studier av vert-mikrobe interaksjoner i fordøyelsessystemene hos dyr og fisk.
 • Forskning på nano- og mikropartikkeløkotoksikologi, inkludert toppmoderne karakteriseringsmetodikk og sporingsteknikker for isotoper (CERAD SFF 2014-2022)