Er mikroplast hot-spot for antibiotikaresistente gener?

Ved hjelp av ekstra finansiering fra SMARTPLAST skal det utføres shotgun metagenomisk sekvensering av DNA ekstrahert fra biofilm dannet på plastbiter i ulike miljøer. Resultatene vil gi oss en innsikt i forekomst og diversiteten av resistomet til hele bakteriesamfunnet som har bygget seg opp over tid på plasten, og vil dermed øke vår forståelse av spørsmålet om plast i miljøet kan bidra til ytterligere spredning av resistensgener og resistente bakterier.

PLASTPATH har til hensikt å studere mikroorganismer som danner biofilm på mikroplast, det være seg tilstedeværelse av patogene bakterier, patogene virus, antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistensgener. Bakterier i et biofilm-samfunn har ofte en høyere frekvens av genoverføring sammenlignet med planktoniske bakterier. Dette er spesielt interessant med tanke på spredning av resistensgener. Et av formålene med PLASTPATH er derfor å vurdere om mikroplast kan være et hot-spot for antibiotikaresistente bakterier med mulighet for overføring av resistensgener til nye bakterier.

Relatert innhold

NMBU bærekraftsarena: SmartPlast - Framtidsrettede løsninger på plastproblematikken

14. April 2021 til 31. desember 2024

Plast er et ekstremt verdifullt og massivt brukt materiale som dessverre skaper mange problemer.

PLASTPATH- microplastic as an emerging vector for foodborne pathogens in the food chain.

1. august 2020 til 1. oktober 2024

This project will evaluate the potential of microplastic in waste water and fresh water environments to function as transport vectors for food-and...

Published 1. november 2022 - 12:21 - Updated 1. november 2022 - 12:41