Finn planter og trær

Beskrivelse og plassering av trærne som omfattes av arboretet (treslagssamlingen) er lagt inn i Parkutforskeren ved NMBU.

Parken

Nordskogen i Parkutforskeren
Parkutforskeren
Foto
NMBU
Nordskogen er merket som nr 15 i oversiktskartet som står til høyre i Parkutforskeren. Ved å velge kart i menylinja, blir alle plasseringer av planter og bestand synlig på satellittbilde. Ved å zoom inn på Nordskogen dukker det først opp en oransje sirkel, senere kommer en rekke gule sirkler. Ved å klikke på den oransje sirkelen får du oversikt over alle trærne, de gule viser hvor hver enkel art eller treslag er lokalisert.

Parkutforskeren finner du i denne lenken.

Published 21. April 2016 - 13:30 - Updated 1. mars 2018 - 14:31