Blomster i veksthus

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)

 • Send søknad om forsøksplass eller be om veiledning ved SKP

  Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby, eller legge til rette for ditt forsøk? Eller ønsker du å få estimert pris på et forsøk eller leie? Kanskje du vil vite mer om våre rutiner? Fyll ut et av skjemaene nedenfor og vi tar kontakt.

  Brukerreglement ved SKP

  • Veksthus
  • Fytotroner og klimakammer
  • Karantene og GMO
  • Kjøl og frys
  • Frilandsarealer
  • Polytuneller

  Her er mer informasjon om de ulike fasilitetene ved SKP

 • Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er et nasjonalt senter som tilbyr spisskompetanse og forskningsinfrastruktur på internasjonalt/høyt nivå.

  Senteret eies av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

  SKPs hovedoppgave er å drifte, utvikle og leie ut infrastruktur som forskere og bedrifter trenger for å gjennomføre sine forsøk. Primært er aktiviteten rettet mot planteforskning inne og ute, men alle som trenger klimaregulerte fasiliteter er velkomne til å leie. Vi leier ut til forskere internt på NMBU, forskere fra andre FoU-institusjoner og til bedrifter.

  SKP kan tilby tjenester i klimaregulerte anlegg (veksthus, fytotron, klimarom, godkjente GMO-fasiliteter, kjøle- og fryserom m.m.), og på friland (økologiske og konvensjonelle arealer på Vollebekk forsøksgård). I dag disponerer SKP over 200 små og store klimaregulerte enheter med tilhørende servicefasiliteter. På Vollebekk har vi ca. 440 dekar dyrka mark, hvorav ca. 50 dekar økologisk areal (Debio-godkjent), som kan brukes til ulike forsøk på korn, gras og andre åkervekster. SKP er også ansvarlig for å drifte vanningsanlegget på campus.

  SKP ble opprettet i 1995, som et fellesanlegg for NMBU og NIBIO. Organisatorisk er SKP tilknyttet NMBU, men en samarbeidsavtale med NIBIO legger til rette for god utnyttelse og drift av anleggene på campus Ås.

  Godt samarbeid med forskerne er viktig. Vi har en kompetent stab som gjerne diskuterer forsøksplaner og tekniske løsninger. Jo tidligere i planleggingen disse diskusjonene kommer i gang, jo lettere er det å finne gode løsninger. Fra SKP sin side er det ønskelig at vi involveres allerede på søknadsstadiet. SKP kan skreddersy anlegg for nettopp dine forsøk.

  Som en sikkerhet for alle som har forsøk i anleggene, har SKP en døgnkontinuerlig vaktordning som rykker ut hvis feil oppstår på det tekniske anlegget.

  Vårt motto er: På tå hev for forskningen.

 • Kirkeveien 16
  Postboks 5003
  1433 Ås
  Telefon: 468 86 773
  E-post: skp@nmbu.no

  Telefon: Teknisk vakt 970 94 576

Siste nytt fra SKP

Alle saker