Campus Ås

NMBU består av syv fakulteter, hvorav seks ligger på Campus Ås og et er lokalisert på Campus Adamstuen (frem til 2020). I 2020 skal NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet ta i bruk det nye forsknings- og undervisningsbygget for veterinærvitenskap, og alle NMBUs fakulteter vil da bli samlet på Ås.

Les mer om fremtidens Campus Ås her.

Campus Ås rommer dessuten et av landets vakreste parkanlegg, som omgir en historisk bygningsmasse, samt Ås Gård - der det drives forskning og undervisning på husdyr.

Utforsk NMBU-parken med parkutforskeren

Totalt dekker Campus Ås et område på 6000 dekar i Ås kommune.

To store institusjoner er samlokalisert med NMBU på Campus Ås: sentrale deler av Norsk fiskeri- og matforskning (Nofima) og Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO)

Published 22. juni 2015 - 16:20 - Updated 10. januar 2020 - 10:02