Campus Ås

  • Urbygningen på Campus Ås.
    Foto
    Kjersti Sørlie Rimer

Campus Ås huser Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap.

Campus Ås

NMBU består av syv fakulteter, hvorav seks ligger på Campus Ås og et er lokalisert på Campus Adamstuen (frem til 2020). I 2020 skal det nye forsknings- og undervisningsbygget for veterinærvitenskap stå klart, og alle NMBUs fakulteter vil da bli samlet på Ås. I tillegg blir Veterinærinstituttet med på flyttelasset.

Les mer om fremtidens Campus Ås her.

Campus Ås rommer dessuten et av landets vakreste parkanlegg, som omgir en historisk bygningsmasse, samt Ås Gård - der det drives forskning og undervisning på husdyr.

Utforsk NMBU-parken med parkutforskeren

Totalt dekker Campus Ås et område på 6000 dekar i Ås kommune.

To store institusjoner er samlokalisert med NMBU på Campus Ås: sentrale deler av Norsk fiskeri- og matforskning (Nofima) og Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO)

Published 22. juni 2015 - 16:20 - Updated 3. juli 2019 - 10:04