Forkurs i matematikk - MATH007

Vil du friske opp matematikkunnskapene dine før du tar MATH100 eller MATH111? Da bør du ta repetisjonskurset vårt, MATH007. Her går vi gjennom elementær grunnskolematematikk og sentrale emner fra videregående.

 • Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer alle nye studenter til å følge med her og holde deg oppdatert på informasjonen som blir lagt ut på Canvas, hjemmesiden til kurset.  

  Ressurser:

  • CANVAS-rom (kurshjemmeside). Denne får du tilgang til når du har meldt deg til undervisning.
  • TIMEPLAN  

  Andre nyttige lenker:

 • Tirsdag 15. august tar du en diagnostisk matematikktest, før undervisningen begynner onsdag 16. august.

  Hensikten med testen er å kartlegge forståelsen din i matematikk, for at du skal kunne vite hva du kan allerede og hva du må jobbe videre med. 

  Testen tar du digitalt på Canvas. Tillatte hjelpemidler er skrivesaker og papir. Du skal ikke bruke kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, og du skal svare på oppgaven uten å samarbeide med andre. Du vil få en poengsum, men ingen karakter eller studiepoeng. Resultatet ditt på denne testen påvirker altså ikke karakteren din i matematikk. Ut fra resultatene av testen, får du et råd om hvor mye du bør jobbe med stoffet før undervisning i høstparallellen starter 6. september. Tilbakemeldingen du får vil ikke ha noen verdi hvis du jukser eller bruker andre hjelpemidler enn de som er tillatt.

 • All undervisning vil skje kl. 16:00-18:00 på hverdager og i helger kl. 12:00- 20:00. Det er lagt opp til to matematikkhelger (helg uke 34 og 35), og undervisningen er fysisk på Campus. Informasjon om rom og oppdatert fremdriftsplan for undervisning finner du på kurshjemmesiden på Canvas. Her vil det også legges ut læringsressurser, forelesningsnotater og videolenker. Hvis du ikke har mulighet til å møte opp fysisk, kan du følge med på infoen lagt ut på Canvas og eventuelt gi beskjed til forelesere/hjelpelærere hvis du har spørsmål knyttet til undervisningen. 

  • Mandag-fredag: 16-20 (Kjernetid 16-18)
  • Lørdag: 12-20 (Kjernetid 12-17)
  • Søndag: 12-20 (Kjernetid 12-17)
 • På slutten av kurset tar du en plasseringstest, som skal vise deg hvor mye du har lært i løpet av de siste ukene. Resultatet du får her vil også hjelpe deg med å vurdere om du bør ta MATH100 før du tar MATH111, eller om du kan starte rett på MATH111. Testen tar du digitalt på Canvas. 

 • Hvem kan ta kurset?

  Kurset anbefales for dem som ikke føler seg trygge på matematikken fra videregående, og som ønsker å komme i gang med matematikken før semesterstart. Kurset vil gi deg tilstrekkelige forkunnskaper til å følge hovedemnene MATH100 eller MATH111.

  Hvis du ikke har hatt R1, S1+S2 eller tilsvarende, må du ta forkurset for å kunne dekke forkunnskapskravet til MATH100. Hvis du lurer på om du dekker forkunnskapskravet til MATH100, ta kontakt med emnenansvarlig i MATH100. Info om emneansvarlig finner du her.

  Gir kurset studiepoeng?

  Nei.

  Hvilkem lærebok brukes til kurset?

  Sinus Fokurs i matematikk for ingeniørhøgskolen (ISBN:  9788202509057). Både 2016-utgaven og 2022-utgaven går fint. I MATH100 vil 2016-utgaven av praktiske årsaker bli benyttet.

  Hvordan melder jeg meg opp til kurset?

  Oppmelding gjøres via Studentweb.

  Søk opp emnekoden MATH007 og meld deg på. Frist for å melde seg opp til kurset er onsdag 20. august.

  Instrukser for semesterregistrering finner du her.

  Hvordan får jeg tilgang til Canvas-rommet?

  Etter oppmelding på Studentweb, skal du ha mottatt tilgang til Canvas-rommet for MATH007 på din nyopprettede student-e-post.

  Dersom du ikke har mottatt en slik e-post, er det viktig at du kontakter Studentenes Informasjonstorg (SiT) eller studieveileder REALTEK  på studieveileder-realtek@nmbu.no

  Jeg får ikke meldt meg opp i MATH007. Hva gjør jeg?

  Ta kontakt med studieveileder på REALTEK. 

  Trenger jeg kalkulator til MATH007?

  Du trenger ikke kalkulator, men det kan være lurt. På eksamen i MATH100 og MATH111 får du utdelt kalkulator i CASIO fx-serien. Det kan derfor være lurt å øve deg på å bruke denne. Kalkulatoren kan du kjøpe i Boksmia (be om eksamenskalkulatoren) eller for eksempel på Clas Ohlson. Det er ikke nødvendig eller anbefalt å investere masse penger i en grafisk kalkulator eller ClassPad.

  Jeg har ikke mulighet til å møte alle dagene. Kan jeg følge kurset digitalt?

  Fremdriftsplaner ligger i kursets hjemmeside på Canvas, og det er ikke obligatorisk oppmøte. Du kan jobbe hjemmefra, men da vil du ikke kunne følge undervisning som foregår på tavle etc. 

  Hva er diagnostisk matematikktest?

  Det er en test hvor du vil en oversikt over matematikkunnskapen din fra skolen. Ut fra resultatet av testen, får du et råd om hvor mye du bør jobbe med stoffet før semesteret starter 6. september.  

  Plasseringstesten er en slags sluttvurdering av forkurset MATH007. Denne skal fortelle deg hvor mye du har lært i løpet av de to ukene kurset har vart. Den skal også si noe om du bør vurdere å ta MATH100 før du tar MATH111, eller om du bør begynne rett på MATH111.

 • Emneansvarlig: Geir Bogfjellmo

  Undervisere: Karina Kolodina og Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff

  Ved praktiske spørsmål, kontakt studieveilederne ved REALTEK: studieveileder-realtek@nmbu.no