Studiestart høsten 2023 - eiendomsutvikling

Av Konstantin Anchin

Studenter på campus, NMBU.

Studieprogram Eiendomsutvikling (hel- og deltid) settes i gang med et oppstartmøte med nye studenter. Oppstartsmøtet vil finne sted på fredag 1. september kl. 13:15 - 16:30. Oppmøtested: Urbygning, auditorium U120.

 • Oppstartsmøtet er frivillig, men sterkt anbefalt. Det skal gis mye nyttig praktisk informasjon om masterstudien og gjennomføring. I tillegg vil det gis en kort introforelesning om programmets faglige innhold. En viktig del av oppstartsmøtet er uformell kommunikasjon mellom studenter og faglige ansatte. Det legges til rette for at studenter blir kjent med hverandre fra første dag, noe som pekes ut som viktig ting av tidligere studenter. Det blir også servert lunsj.

  Program for oppstartsmøtet: kommer senere

  Påmelding til oppstartsmøte (Du må aktivere NMBU/Feide-konto for å fylle ut påmelding). 

 • Selve undervisningen i emner starter i uke 36. På heltidsmaster tar man tre emner høsten 2023: EIE306, EIE310 og EIE311. Jeg ser at studenter fikk også JUS321 automatisk i StudentWeb. Dette er feil som skal rettes. JUS321 skal tas på 3. semester.

  Timeplan med detaljer finner man i NMBUs timeplanløsning - TimeEdit. Studenten må legge inn de emnene som man planlegger å ta og så får man se timeplan for disse emnene.

  Slik ser de to første undervisningsukene ut for eiendomsutvikling heltid:

  Timeplan M-EUTV (første to uker)
  Timeplan M-EUTV for perioden 4.september - 15. september Foto: Skjermbilde av TimeEdit

  Timeplanvisingen viser hele timer, men i virkelighet starter undervisning KVART OVER hver time.

  Tid og sted for skriftlige eksamener publiseres også i TimeEdit, men senere i løpet av høstsemester. I emner med andre vurderingsformer (mappeinnlevering, semesteroppgave mm.) vil studenter få beskjed om innleveringsfrister via Canvas.

 • For eiendomsutvikling deltid er det samme timeplan med unntak av EIE306. Dette faget tas på høsten 2. året på deltidsmaster.

  Hvis det blir ledige plasser, kan studenter på deltid også ta EIE306 på høsten 2023. Noen studenter på deltid har kapasitet og lyst til å bli ferdig med master fortere enn på 4 år. Det er mulig, men ikke alltid. Dette vil uansett kreve litt ekstra planlegging og tilpasning. Dersom en student på deltid ønsker å ta emner fortere enn det er planlagt i den opprinnelige utdanningsplanen, er det forutsetning om at man flytter dette emnet i StudentWeb til det aktuelle semestret, samt at det er ledige plasser i emnet.

 • Det er ikke mulig å ta master i eiendomsutvikling uten å møte opp. Det er en del emner som krever obligatorisk oppmøte. Andre emner har obligatorisk gruppearbeid og veiledning. Et eksempel på emner som har noe eller en del obligatorisk oppmøte er: EIE306, EIE310, APL350, LAA350.

  JUS-fagene er det enklere å ta. De fleste av dem har kun undervisning (uten obligatorisk oppmøte) og eksamen. Unntaket er JUS321 som har gruppearbeid og veiledning.

  Flere detaljer om obligatorisk oppmøte og andre obligatoriske aktiviteter får man i emnebeskrivelser til de spesifikke emnene samt på første undervisningsdag.

  Det er klart at noen studenter er i jobb eller bor langt unna Ås eller har andre livssituasjoner som hindrer å komme til Campus. For dem tilbyr vi deltidsprogram, som har færre fag per semester og dermed er mindre krevende når det gjelder timeplanen. Det er imidlertid samme krav for oppmøte. Undervisning skjer på dagtid fra kl. 8 til 17 i ulike ukedager.

  Vi regner med at dersom man ønsker å ta utdanning, så er man i stand til å tilpasse sin kalender og finne tid for obligatoriske aktiviteter inkludert oppmøte.

  Erfaringen viser at mange studenter klarer å kombinere deltidsjobb og master i eiendomsutvikling på heltid. Noen studenter som har heltidsjobb får avtale fleksibel arbeidsdag på jobb slik at de får mulighet å delta på obligatorisk undervisning. Dette er imidlertid ganske individuelt og er avhengig av arbeidsgiver.

  Dersom man har fulltidsjobb og ingen mulighet for fleksibel arbeidsdag, fraråder vi å ta master i eiendomsutvikling både på hel- og deltid.

 • NMBUs sjekklista for nye studenter gir fullstendig oversikt over hva nye studenter må vite og gjøre før studiestart.

  Fadderuka er frivillig for master i eiendomsutvikling. Fadderuka er rettet først og fremst mot studenter på bachelornivå, men masterstudenter kan også delta frivillig. Det er ikke planlagt noen spesifikke arrangementer for studenter på master i eiendomsutvikling under fadderuka. Man kan delta i fakultetets felles fadderuke for å bli kjent med 1-årsstudenter på master i eiendom, by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og øvrige programmer.

  Det finnes også en Facebook-side med samlet informasjon om alle arrangementer under fadderuke for hele NMBU.

  Forresten, master i eiendomsutvikling tilhører Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) og tilbys av Institutt for eiendom og juss.

  • Studenter får melding (sms/e-post) om tildelt NMBU-brukernavn/engangs passord i løpet av uke 30-32.
  • Studenter oppretter sin NMBU-bruker (FEIDE) og permanent passord på brukerdata.nmbu.no
  • Ta i bruk sin NMBU-epost konto
  • Studenter registrerer seg til semester i StudentWeb og betaler semesteravgift
  • Studenter melder seg til emner i StudentWeb (først søker man om undervisningsplass i emner, så får man melding om tildeling av undervisningsplass, så melder man seg til vurdering i emner).
  • Lage studentkort
  • Kom til oppstartsmøtet
  • Sette i gang studien
 • Hvis man av ulike årsaker ombestemmer seg å ta master, kan man sende melding til sit@nmbu.no og si opp sin studierett som student på master i eiendomsutvikling. Dette vil ikke påvirke mulighet for vedkommende å søke master en gang til.

 • Etter at man får aktivere sin NMBU-/Feide- konto og får tilgang til StudentWeb, må man søke undervisning i emner og melde seg til vurdering.

  Studenter i eiendomsutvikling heltid må melde seg til 3 emner høsten 2023: EIE306, EIE310, EIE311. (Ikke søk M30-EUTV eller andre fag høsten 2023! Det er for tidlig nå.)

  Studenter på eiendomsutvikling deltid må melde seg til to emner høsten 2023: EIE 310 og EIE311.

  Påmelding skjer i to steg.

  Første trinn: man søker undervisning via StudentWeb. Hvis emne ikke har begrensning på antall plasser, får man innvilget undervisningsplass med en gang. Hvis det er begrensning på antall plasser, så må studieadministrasjon gå gjennom hver påmelding og godkjenne den. Dette tar tid, derfor må du vente til at du får undervisningsplass. Senest blir du innvilget undervisningsplass innen undervisningstart.

  Andre trinn: man melder seg til vurdering i StudentWeb. Dersom man glemmer å melde seg til vurdering innen 15. september (øvrige aktuelle frister), får man ikke rett til å ta eksamen/fremstille seg til vurdering i dette faget i det aktuelle semestret. Man blir da nødt til å vente til neste semester dette emnet tilbys i.

 • Oppstart for øvrige programmer som for eksempel 5-årig master i eiendom (M-EIE) eller bachelorprogrammer, er mandag den 14. august. Dette gjelder ikke studenter på master i eiendomsutvikling hel-/deltid. Dere har eget oppstartsmøte 1. september 2023 kl. 13:15 (info ovenfor).

  Immatrikulering som vil finne sted på slutten av august 2023 gjelder ikke studenter på M-EUTV(-DEL). Immatrikulering er for 1.-årsstudneter på 5-årig master i eiendom eller for 1.-års bachelorstudenter.

 • Gå til NMBUs emnesøk, så søker du etter emne som du vil ta. Når man finner ønsket emnet, klikker man på emnekode. Det åpnes emneside med emnebeskriveslen. Under "Pensum" finner man 1-2 bokreferanser. Disse bøkene vil være pensum. Resten av aktuell litteratur, artikler, dokumenter og øvrige kilder som blir pensum, offentliggjøres i Canvasrom for dette emnet ved studiestart.

  Canvasrom (NMBUs læringsplattform - Canvas) for de ulike emnene åpnes fortløpende når emneansvarlig gjør den klar til bruk. Studenter får invitasjon til canvasrom via nmbu-epost.

 • For master i eiendomsutvikling (hel- og deltid) er det ikke krav om valgfag i løpet av studietiden fra og med studiekull 2023. Det er med andre ord helt frivillig å ta valgfag. Hvis man har lyst til det, så kan man få flere emner på vitnemål.  I masterprogrammet er det mulig å få inntil 10 studiepoeng som valgfag, siden totalrammen for master er 120 – 130 studiepoeng. Det eneste kravet er at valgfag er på 200- eller 300-nivå (f.eks JUS220 eller BUS332). Det er også helt greit å droppe å ta valgfag. Fra og med studiekull 2023 er det obligatoriske emner i master eiendomsutvikling (hel- og deltid) som dekker krav til graden fult ut.

  Hvis man ønsker å ta valgfag, må de ikke kollidere med obligatoriske fag i timeplanen. Dette kan man sjekke via TimeEdit. Dette gjøres ved å klikke på knapp «Søk» øverst i TimeEdit og så søke etter emnekode, for eksempel «JUS220» og så velge «JUS220, HØST2023».

 • Studenter som har bachelor i eiendomsmegling eller har bestått emner Jus for eiendomsmeglere - I, II, III (eller lignende),  søke godkjenning av JUS310 og JUS311. Man slipper da å ta disse fagene, fordi læringsutbytte i JUS310 og JUS311 overlapper med Jus for eiendomsmeglere.

  Hvis man har kun bachelorgrad i eiendomsmegling på 180 studiepoeng og ikke flere beståtte emner, må man ta valgfag for å fylle opp rammen for master på 120 sp. Dersom man har bachelorgrad i eiendomsmegling og i tillegg noen flere emner bestått utover 180 sp, kan man få godkjent dem også. Da slipper man å ta valgfag.

  Det å søke om godkjenning av jus for eiendomsmeglere, kan man gjøre når som helst i løpet av første semester og ikke nødvendigvis umiddelbart i september.

  Søknadsskjema for godkjenning av beståtte emner (krever NMBU-/Feide- konto)

  Mer info om dette kravet kommer på oppstartsmøtet.

Spørsmål?

Publisert - Oppdatert

Del på