.
.Foto: Steinar Taubøl

Institutt for eiendom og juss har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, jordskifte, ekspropriasjon og de juridiske sidene av eiendom og fysisk planlegging.

 • Instituttet har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, jordskifte, ekspropriasjon og de juridiske sidene av eiendom og fysisk planlegging.

  Vi gir solid utdanning og forskning som er tilpasset framtidens kompetansebehov på våre fagområder i form av en 5‐årig mastergrad i eiendom, en 2‐årig mastergrad i eiendomsutvikling. Disse har tilsammen noe over 200 studenter.

  Instituttets undervisning utgjør også en viktig del av NMBUs 5‐årige mastergrad i by‐ og regionplanlegging, og inngår en lang rekke andre studieprogrammer ved universitetet. Over 500 studenter pr år tar emner levert av Institutt for eiendom og jus, inkludert undervisning på campus Ås og et bredt etterutdanningstilbud innen juss, grunnerverv og eiendomsutvikling. I tillegg gir vi veiledning til våre PhD‐studenter.

  Undervisningen ved instituttet er profesjonsrettet, og kombinerer derfor flere ulike disipliner. Fagkompetansen ved instituttet er flerfaglig, og forskningen er dels disiplinorientert og dels tverrfaglig.

 • Forskningsgrupper

  • Jordeskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering
  • Plan, grunnerverv og ekspropriasjon
  • Bærekraftig utvikling

  Forskningsprosjekter

  Publikasjoner

 • Cirkus-bygningen
  Universitetstunet 3
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  1433 Ås

  Kart

  Kontaktinformasjon til våre ansatte. 
  NMBUs sentralbord: +47 67 23 00 00

  Følg oss:
  LinkedIn
  Facebook
  Instagram

Nyheter