Endringer i emner fra og med studieåret 2018/2019

Undervisningsutvalget ved Handelshøyskolen vedtok våren 2018 endringer i emner som gjelder fra og med studieåret 2018/2019.

Endringer i emner fra og med studieåret 2018/2019

Følgende nye emner etableres fra og med studieåret 2018/19
ECN180 Globale utfordringer, økonomi og bærekraft (5) – august (kun for 1. årsstudenter på bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i samfunnsøkonomi)
BUS180 Globale utfordringer – bedriftenes samfunnsansvar (5) – august (gis første gang august 2019)
BUS120 Personlig økonomi (5)– høst
INN310 Intellectual property rights (IPR) (5) – januar
INN410 Intellectual Property Rights (PhD course) (5) – januar
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter (10) – høst
INN371 Bærekraftig entreprenørskap/Sustainability and entrepreneurship (5 )– januar (INN371 kun for masterstudenter i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan ta INN271 Bærekraftig entreprenørskap)
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller/Digitalisation and Digital Business Models (10) – høst
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser/Machine Learning for Business Process Optimisation (10) – vår
ECN306 Economics of Sustainability (5) – høst
ECN350 Development and Global Change (10) – vår
BUS306 Vekst og konkurransestrategier (10) – starter i august og fortsetter i høst
BUS360 Skatteøkonomi/Responses to taxes (10) – høst (gis første gang høst 2019)
BUS326 Anvendt finansiell økonometri (10) – høst (gis første gang høst 2019)
AOS325 Moderne Organisasjoner/Modern Organizations (10) – høst
ECN001 Forkurs i matematikk - august (emnet er forkurs til ECN102 og gir ikke studiepoeng)

Følgende emner legges ned og tas ut av Handelshøyskolens emneportefølje:
BUS305 Strategiutvikling (5)
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling (5)
BUS313 Lønnsomhetsanalyser og vekststrategier (10) - gis siste gang høsten 2018
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II (7,5)– gis siste gang høsten 2018
BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder – teoridel (5)– gis siste gang juni 2018
BUS324 Opsjoner, derivater og risikostyring (10)
AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner (5) – gis siste gang høsten 2018 som en del av nytt AOS325 Moderne Organisasjoner
AOS332 Dynamisk strategi (10)
AOS333 Organisasjonsteori (5) - gis siste gang høsten 2018 som en del av nytt AOS325 Moderne Organisasjoner
INN370 Innovasjon i samspill: politikk, organisasjon og aktører (10)
AOS234 Studenter i ledelse (10)

Følgende emner gis ikke i studieåret 2018/19 (planlagt å bli gitt senere):
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II (10)

Følgende emner endrer studiepoeng/emnekode/emnenavn:
INN340 Entreprenørskap i praksis endres fra 20 stp. til 15 stp.
BUS271 Idé og forretningsutvikling endrer kode og navn til INN271 Bærekraftig entreprenørskap
INN331 Enternship endrer navn til Internship (10 stp.)
INN330 Internship - Business and Society endrer navn til Internship (20 stp.)
BUS311 Miljøregnskap og miljøledelse endrer navn til Miljøledelse og bærekraftrapportering/ Environmental Management and Sustainability Reporting
AOS337 Ledelse i moderne kunnskapsorganisasjoner endrer navn til Ledelse i kunnskapsorganisasjoner og endres fra 5 stp. til 10 stp.
BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring endrer navn til Finansielle investeringer og risikostyring/Financial investment and risk management
BUS323 Analyser av råvaremarkeder endrer navn til Energi- og råvaremarkedsanalyse/Energy and commodity market analysis
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar endrer navn til Bedriftens samfunnsansvar – etikk for næringslivet

Følgende emner endrer semesterplassering:
BUS100 Innføring i bedriftsøkonomi, 5 stp. – endres fra å tilbys høst og vår til kun vår (INN200 som tilsvarer BUS100 kan tas om høsten) BUS100 og INN200 kan ikke velges av studenter som har startet på B-ØA og B-ECON høsten 2018 (eller senere).
BUS280 Privat- og næringsforsikringer, 5 stp. endres fra høst til august
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi (5 stp.) flyttes fra august til høst 
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I (5 stp.) flyttes fra januar til høst, undervises de siste 8 ukene i høstparallellen
INN271 Bærekraftig entreprenørskap, 5 stp. (tidligere BUS271) flyttes fra vår til januar 
INN330 Internship (20 stp.) tilbys både høst og vår
ECN305 Research Methods flyttes fra vår til høst
AOS120 Markedsføring flyttes fra vår til høst, gis høsten 2018, våren 2019. Deretter skal emne gis kun på høsten
AOS130 Innføring i organisasjonsteori flyttes fra august til januar
AOS237 Foretaksstrategi flyttes fra vår til høst studieåret 2019/20. Emnet tilbys i vårparallellen siste gang våren 2019, deretter gis emnet om høsten
AOS336 Omdømmeledelse flyttes fra vår til høst. Emnet tilbys ikke i vårparallellen 2019. Tilbys neste gang høsten 2019
AOS333 Organisasjonsteori (5) flyttes fra januar til høst. Gis siste gang høsten 2018.

 

Published 10. April 2018 - 10:07 - Updated 25. April 2018 - 13:04