Course code INN371

INN371 Bærekraftig entreprenørskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Elin Kubberød
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om hvilken rolle entreprenørskap og innovasjon spiller i bærekraftig utvikling av fremtidige samfunn og fremtidig næringsliv. Verden står nå overfor enorme sosiale og miljømessige utfordringer som må løses, og det synes opplagt at «business as usual» ikke er et alternativ for en bærekraftig fremtid.

Forretningsmodellinnovasjon blir nå diskutert som en måte å løse bærekraftsutfordringer på, for eksempel de utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål. I emnet vil vi fokusere på hvordan forretningsmodellinnovasjon kan bidra til nye løsninger som vil gjøre en forskjell. Gjennom designtenkning som tenkemåte og tilnærming vil vi utvikle nye løsninger som gjør at vi tenker på forretningsmodellen vår på en ny måte.

Designtenkning er en brukersentrert innovasjonsmetode og omfatter et sett teknikker som legger til rette for at man kan utvikle dyp innsikt, definere problemer og komme frem til alternative løsninger på problemer. I stedet for å hoppe på den første og beste ideen oppmuntrer designtenkning til utvikling av prototyper og iterasjon for testing og læring.

Dette emnet vil fremme forretningsmodellinnovasjon for bærekraftsmålene gjennom samarbeid mellom akademia, industri, gründere og samfunn. Emnet vil ta utgangspunkt i et virkelig problem i det virkelige liv, hos en virkelig aktør.

Gjennom emnet vil studentene tilegne seg kunnskap og direkte, praktisk erfaring i hvordan innovatører og gründere skaper bærekraftige verdier gjennom gründeraktiviteter og arbeid med forretningsmodeller.

Temaer:

 • Innføring i innovasjoner, forretningsideer og forretningsmodeller
 • Bærekraftige forretningsmodeller og gründere
 • Designtenkning og brukersentrert læring
 • Kreativ idégenerering og konseptutvikling
 • Det bærekraftige forretningskonseptet
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg kunnskap innen utvalgte emner, med hovedfokus på brukersentrert konsept- og forretningsutvikling. Studentene skal ved hjelp av denne kunnskapen og metodene fra emnet utvikle et forretningskonsept og en bærekraftig forretningsmodell for en eksisterende interessent. Studentene skal gjennom kreativ og samarbeidsorientert læring utvikle noe som er av verdi for dem selv og andre interessenter.
 • Forstå og lære om forretningsmodeller og bærekraftige forretningsmodeller (bærekraftige verdiforslag)
 • Utvikle kunnskap og ferdigheter i lean startup
 • Kunne samle inn data og syntetisere disse til innsikter som gjør at man kan definere problemer
 • Bruke egen kunnskap i nye settinger og i arbeid med nye forretningsideer
 • Utvikle kreativitet og innovasjonsferdigheter
 • Utvikle samarbeidsferdigheter
 • Utvikle presentasjonsferdigheter
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Emnet består av workshops, eksperimenter, oppgaver og et selvstendig gruppearbeid som avsluttes med en sluttpresentasjon. Studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Pensum vil annonseres i canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Dette emnet krever en aktiv deltakelse der studentene blir delt inn i team på 3-4 deltakere.
 • Hvert team skal presentere fremdriften i sitt prosjekt treganger (det er satt opp syv presentasjonsrunder og teamet velger selv når de vil presentere).
 • Hver student skal gi skriftlig tilbakemelding til de andre teamene som presenterer ved minst tre presentasjonsrunder.
Vurderingsordning:

Emnet avsluttes med en muntlig gruppebasert eksamen basert på det arbeidet studentene har gjort, og det de har lært i løpet av emnet (lærdommer og en to minutter lang video om teamet). I tillegg skal det leveres en individuell skriftlig refleksjonsrapport. Både muntlig eksamen og refleksjonsrapport må bestås for å bestå emnet.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.

Sensor:
Et ekspertpanel bestående av intern og ekstern sensor sensurer muntlig eksamen. Intern sensor sensurerer refleksjonsrapport.
Merknader:
Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i økonomi og administrasjon som skal ta emnet INN332 Internship abroad. Ta kontakt med studieveileder-hh@nmbu.no for oppmelding til emnet. Andre programstudenter ved NMBU som ønsker å ta tilsvarende emne, kan ta INN271.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i økonomi og administrasjon som skal ta emnet INN332 Internship abroad. Ta kontakt med studieveileder-hh@nmbu.no for oppmelding til emnet. Andre programstudenter ved NMBU som ønsker å ta tilsvarende emne, kan ta INN271.
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mellom BUS271, INN271, BUS272, BUS171 og INN371 
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bestått/ Ikke bestått