Aktuelt

Svalbard rein

Klimaendringene gjør Svalbardreinen enda mindre

At isbjørnen strever i et varmere klima vet vi, men også Svalbardreinen er preget. Gjennomsnittlig har dyra mistet sju kilo kroppsvekt de siste 21 år og det har blitt flere av dem.

Bakterociner

Bakteriociner – det nye våpenet mot antibiotikaresistente bakterier

Bakteriociner har et stort potensiale som antimikrobielle midler både innenfor medisinen og i matindustrien. De kan bidra til å løse eksisterende og fremtidige problemer forbundet med antibiotikaresistens. 

Aktuelt

Oljete fingre gir engasjerte siv.ing.studenter

Som ledd i å nå målet om enda mer fremragende undervisning har NMBU gitt ekstra midler til seks innovative undervisningsprosjekter som prøver ut nye metoder. Her er ett av dem.

Insulinhormon

Hva skjer med helsen når vi får i oss mange typer hormonforstyrrende stoffer?

Vi vet lite om hvordan blandinger av kjemikalier virker på kroppen og hormonene våre. Nå skal norske og internasjonale forskere tette kunnskapshullene. 

Bilde til Forskning på skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Handelshøyskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter har fått fri prosjektstøtte til sitt prosjekt "How to tax capital in a globalized world? Lessons for population-wide administrative data" hvor blant annet svaret på spørsmålet i overskriften vil gis.

NMBU  Universitetsdyresykehuset har laget denne brosjyren som kan hjelpe deg og hunden din til å få en bedre nyttårsaften.

Ti råd om dyr og fyrverkeri

Har du en hund, katt eller et annet kjæledyr som er redd for fyrverkeri? Det aller beste er å forebygge uro og fobier gjennom trening. Her får du 10 råd om hvordan ta godt vare på kjæledyr rundt nyttår.

– Diabetesbehandlingen handler om mer enn medisiner og behandling. Vi er også avhengige av tillit og god kommunikasjon mellom pasient og behandler, sier Hjellset.

Fremtidens diabetes er her

De nye nasjonale retningslinjene for diabetes gir et helt nytt bilde på hvordan helsetjenesten tilnærmer seg diabetes.

Svalbardrein

NMBU-forskere får støtte til nye prosjekter innen bioøkonomi, klima og internasjonale forskningssamarbeid

Flere nye forskningsprosjekter ved NMBU får støtte fra Forskningsrådets programmer.

John Andrew McNeish, Noragric

- Colombia er fortsatt langt unna fred

- Dette er det rette saken å gi Nobels fredspris til, men Juan Manuel Santos er langt fra en helgen og Colombia er dessverre fortsatt langt unna fred, sier NMBUs John-Andrew McNeish om lørdagens fredsprisutdeling.

NMBU har fått innvilget støtte til mye spennende ny forskning fra Forskningsrådets programmer.

Millionstøtte til nye NMBU-prosjekter fra FRIPRO

NMBU får støtte til fire nye forskerprosjekter og et arrangement i den første av to tildelinger fra Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

- Administrasjonens vurderinger og lokalpolitikernes prioriteringer gjør at dispensasjonsbruken ikke ser ut til å synke, sier stipendiat Leikny Gammelmo.

Hva skal til for å få dispensasjon fra plan- og bygningsloven?

Er det virkelig sånn at det er lettere å få dispensasjon for noen enn for andre?  Nå har saksbehandlerne avslørt sin hemmelighet.

Gatehund i Thailand.

Frykter gatehunder bringer med seg farlige sykdommer

"Vi frykter den dagen blir påvist hos en av våre pasienter," skriver NMBU-veterinærer i en kronikk hos Forskning.no.

Audun Stranden vant første premie i idékonkurransen på Investordagen. Her med juryen rundt seg.

Vant Idékonkurransen og hundre tusen kroner

Audun Stranden, masterstudent i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen, gikk til topps i Idékonkurransen 2016.

A farmer on the outskirts of Lilongwe, Malawi prepares a field for planting.

Humanitær politikk og praksis i et klima i endring

Vi må tenke nytt for å kunne knytte kortsiktig humanitære kriser med langsiktig bærekraftig tilpasning til klimaendringer.

Audun Stranden vant første premie i idékonkurransen på Investordagen. Her med juryen rundt seg.

Prisdryss på Investordagen

Imponerende mange spennende forretningsideer ble lagt frem på årets investordag. Her får du vinnerne av de beste ideene.

– Det er veldig gledelig at komiteen har lagt merke til at ILP gir bra undervisning og verdsetter at vi at vi har ambisjoner om å gjøre utdanningene våre enda mer relevante for samfunnsutviklingen, sier Elin Børrud.

Satser på kvalitet i utdanningen

For NMBU har 2016 vært sterkt preget av fokus på kvalitet i utdanningen. Arbeidet fortsetter videre i 2017. 

Toxoplasma

To Toppforsk-prosjekter til NMBU

Hvordan påvirker parasitter nervesystemet til folk og dyr? Og hvordan former den grønne økonomien styringsmodeller og utvikling i Sør? 

Blågrønnalger.

Mer kunnskap om algeoppblomstring

12 års forskningsarbeid har frambrakt ny kunnskap om hvordan oppblomstringer av alger fungerer. Klima, parasitter og evolusjon spiller en viktig rolle.

May the forest be with you

May the forest be with you

Er du Star Wars-fan? Skogen er minst like spennende som en science fiction-film. Derfor gjør vi lurt i å ta vare på den, mener NMBU-professor Anne Sverdrup-Thygeson.

Aktuelt

Queen’s Award til NMBU-forsker

 Douglas Sheil har mottatt «Queen’s Award for Forestry» for hans omfattende vitenskapelige arbeid med skog og skogforvaltning.

En animasjon om bioøkonomi på en-to-tre.

Regjeringa sin nye bioøkonomistrategi

NMBU er ein sjølvskriven samarbeidspartnar og kunnskapsleverandør til Regjeringa sin nye bioøkonomistrategi.

NMBU-professor Margareth Øverland og kolleger jobber raskt for å hente ut prøver fra nyslaktet gris. Målet er å finne ut hvilke griser som utnytter godt lokale fôrressurser.

Bioøkonomien inntar grisebingen

Norge har rik tilgang på biomasse, som trær, tang og tare og gras. Nå leter NMBU-forskere etter de grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser.

griser

Kartlegger grisens følelsesliv

Hva sier grisens grynt, snøft og hyl om dyrets følelsesliv? Det skal det europeiske forskningsprosjektet Soundwel finne ut mer om. Prosjektet er ett av tre NMBU-prosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd som finansieres av EU.

NMBUs ambisjon er å få tilslag på flere nasjonale og internasjonale prestisjeprosjekter. Dette vil gi grunnlag for langsiktig finansiering og gjøre NMBU enda mer synlig i universitetslandskapet innen både forskning og utdanning.

Nye prosjekter - full pott for NMBU

Da forskningsmidler for jordbruk og matindustri på 71 millioner kroner skulle fordeles, søkte NMBU om fem forskningsprosjekter. Samtlige søknader ble innvilget.

TF-kvartalet skal oppgraderes.

Årets julegave til siv.ing.studentene

Nå kan NMBUs grønne sivilingeniører juble over at de får bedre fasiliteter, for Kunnskapsdepartementet tildeler 35 mill. kroner til rehabilitering av lokalene de holder til i.

Gi en unik julegave: Scann deg selv!

Gi deg selv i julegave

Jakter du på den unike julegaven? Hva med å gi deg selv? Det er både enklere og rimeligere enn du tror. NMBUs sivilingeniørstudenter gir deg oppskriften.

.

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale delte ut sju stipend på 50.000,- kroner til studenter fra skogfagstudiet ved NMBU.

Pengedryss til skogfagsstudenter

Den 24. november delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale ut 350.000 kroner i stipend til 7 skogfagsstudenter. Simen Løken fra Trysil fikk pris for å ha levert kullets beste masteroppgave.

Sjømat hører sommeren til. Men kjenner til til mytene om sjømat?

Myter om mat fra havet

Sjømat og fiske hører sommeren til. Men hvordan kan du vite at rekene er ferske og blåskjellene er friske? Og kan all fisk spises om sommeren?

Khaled Khalil har med sin bakgrunn i meierifag fra Aleppo fått praksisplass på NMBU som en del av den Akademiske dugnaden.

Akademisk dugnad i praksis

Khaled Khalil er utdannet innen matvitenskap i Syria, og har fått praksisplass i meieriet ved NMBU.

Reinsdyrhode til undersøkelse.

Samling til bekjempelse av skrantesjuke

Et to dagers seminar i Oslo satte fokus på bekjempelsen av sykdommen skrantesjuke hos hjortedyr. Formålet var å samle oppdatert kunnskap om sykdommen og ta opp hvilke strategier som er best for å bekjempe sykdommen.

Traktor I grøngjødseleng

Er husdyrgjødsel fra slakterier en risiko for plantehelse?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), hvor NMBU er tungt inne i mange av faggruppene, har foretatt en vurdering av risiko for plantehelse ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier.

Tiger. Bilde tatt med viltkamera.

Positive til tigere i nabolaget

Korridorer mellom vernede områder hjelper tigere med komme seg fra A til B uten at lokalbefolkningen lider negativt, viser en ny studie fra NMBU. 

Doktorgradsforskningen til Wiktoria Kaczmarek-Derda vil bidra med mer kunnskap om hvordan sivartene kan bekjempes i eng- og beitemarkene våre.

Ugras i eng og beitemark

Sivarter er et økende ugrasproblem som reduserer næringsverdien i grasavlingene. Doktorgradsforskningen til Wiktoria Kaczmarek-Derda vil bidra med mer kunnskap om hvordan sivartene kan bekjempes i eng- og beitemarkene våre.

Lauren Guido

NMBU-student med råd til Orkla om bærekraft

NMBU-student Lauren Guido ble valgt ut til et team med studenter som skal utrede og rådgi Orkla om hvordan selskapet kan bli mer attraktivt for unge forbrukere gjennom mer fokus på bærekraftige løsninger.

Sider