Bioteknologi

Bioteknologi

Master (toårig) Heltid

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Samfunnet trenger spesialister i genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi for å løse utfordringene innen helse, mat, industri og miljø. Bioteknologimiljøet på NMBU er anerkjent, og studentene deltar i forskning underveis i studiet.

Opptakskrav

Bachelorgrad, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist

1. juni

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Masteroppgaven (60/30 studiepoeng) er et lite forskningsprosjekt som er sentralt i studiet. Studieretningene har ulike obligatoriske emner:

 • Biokjemi: proteinkjemi, anvendt biokatalyse og bioraffinering, organisk kjemi og fysikalsk kjemi
 • Genetikk: molekylær genomanalyse samt minst ett av emnene populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon eller utviklingsbiologi
 • Molekylærbiologi: proteinkjemi
 • Mikrobiologi: Eksperimentell, molekylær mikrobiologi, mykologi, virologi, eksperimentell miljømikrobiologi, samt minst ett av emnene patogene mikroorganismer og mikrobiell økologi og fysiologi

Du kan i stor grad velge fag ut fra type masteroppgave og dine interesser.

Hva blir du?

Du kan arbeide innen forskning ved universiteter, universitetssykehus og andre forskningsinstitusjoner. Du kan også arbeide innen bioteknologisk industri, eller som rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn. Graden kan kvalifisere til ph.d-studier (forskerutdanning).

Hva lærer du?

Fordelt på studieretninger:

 • Biokjemi - proteiner og andre biomolekylers oppbygning og funksjon. Enzymengineering.
 • Genetikk - gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk: genkartlegging, studier av biodiversitet og evolusjon.
 • Molekylærbiologi - antibakterielle peptider, spredning av gener mellom bakterier og patogene mikroorganismer.
 • Mikrobiologi - mikrobiell genteknologi, bakteriediversitet, næringsmiddelmikrobiologi og miljømikrobiologi.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptakskrav: Studenter som mangler enkelte videregående bacheloremner, kan ta disse som en del av mastergraden. Dette må avtales med studieveileder.

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.

Jeg jobber med utvikling av eksisterende og nye analysemetoder, i hovedsak innen kromatografi. Utdannelsen fra NMBU er svært relevant for jobben jeg har i dag og har gitt mange muligheter i Borregaard, både innen kjemiske og bioteknologiske fagfelt

Kjersti Grongstad Lundquist, forsker i avdeling for analytisk forskning og utvikling, Borregaard

Studiets oppbygging

 

 

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Genetikk
Emne Sp
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 10 Minst en av
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Mikrobiologi
Emne Sp
Virologi 5 Minst en av
Mykologi 5 Minst en av
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Biokjemi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Genetikk
Emne Sp
Utviklingsbiologi 5 Minst en av
Studieretning: Mikrobiologi
Emne Sp
Patogene mikroorganismer 10 Minst en av
Mikrobiell økologi og fysiologi 10 Minst en av
Eksperimentell molekylær mikrobiologi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Obligatorisk emne