Bioteknologi

Bioteknologi

Master (toårig) Heltid

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Bioteknologi er svært viktig i omstillingen mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Vi trenger spesialister i genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi for å løse mange av utfordringene innen helse, mat, industri og miljø.

Opptakskrav

Bachelorgrad, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Hvordan kan bioteknologi bidra til bedre matsikkerhet og en mer bærekraftig matproduksjon? Og hva skjer egentlig når bakterier blir resistente mot antibiotika? Forskningsmiljøet innen bioteknologi ved NMBU er anerkjent, og masterstudentene deltar i forskning underveis i studiet. Les mer om forskningen ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. 

Under studiet kan du i stor grad velge fag ut fra type masteroppgave og interesser. Som bioteknologistudent ved NMBU får du mye tid til praktisk øvelse i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din. Vi er opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig hjem for våre studenter. Les mer om NMBUs læringsfilosofi. 

Hva blir du?

Du kan arbeide innen bioteknologisk industri, som for eksempel farmasøytisk industri for å produsere eller utvikle medisiner og medisinsk utstyr, eller innen produksjon av mat, kosmetikk og marine produkter. Du kan jobbe som rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn.  

Mastergraden kan også åpne for videre forskning ved universiteter, universitetssykehus og andre forskningsinstitusjoner. Graden kan kvalifisere til ph.d-studier (forskerutdanning). Les mer om forskerutdanning ved NMBU.  

Hva lærer du?

Masteroppgaven (60/30 studiepoeng) er et lite forskningsprosjekt som er sentralt i studiet.  

Mastergraden har fire ulike studieretninger, med ulike obligatoriske emner og læringspunkter:  

  • Biokjemi. Obligatoriske emner: proteinkjemi, anvendt biokatalyse og bioraffinering, organisk kjemi og fysikalsk kjemi. Du lærer om proteiner og andre biomolekylers oppbygning og funksjon, og  “enzyme engineering”. 
  • GenetikkObligatoriske emner: molekylær genomanalyse samt minst ett av emnene populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon, eller utviklingsbiologi. Du lærer om gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk: genkartlegging, studier av biodiversitet og evolusjon. 
  • Molekylærbiologi. Obligatorisk emne: proteinkjemi. Du lærer om antibakterielle peptider, spredning av gener mellom bakterier og patogene mikroorganismer. 
  • MikrobiologiObligatoriske emner: Eksperimentell, molekylær mikrobiologi og eksperimentell miljømikrobiologi. Minst ett av emnene patogene mikroorganismer og mikrobiell økologi og fysiologi, samt minst ett av emnene mykologi, og virologi. Du lærer om mikrobiell genteknologi, bakteriediversitet, næringsmiddelmikrobiologi og miljømikrobiologi. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptakskrav: Studenter som mangler enkelte videregående bacheloremner, kan ta disse som en del av mastergraden. Dette må avtales med studieveileder.

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.

Jeg jobber med utvikling av eksisterende og nye analysemetoder, i hovedsak innen kromatografi. Utdannelsen fra NMBU er svært relevant for jobben jeg har i dag og har gitt mange muligheter i Borregaard, både innen kjemiske og bioteknologiske fagfelt

Kjersti Grongstad Lundquist, forsker i avdeling for analytisk forskning og utvikling, Borregaard

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Genetikk
Emne Sp
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 10 Minst en av
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Mikrobiologi
Emne Sp
Virologi 5 Minst en av
Mykologi 5 Minst en av
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Biokjemi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Genetikk
Emne Sp
Utviklingsbiologi 5 Minst en av
CRISPR genome editing 10 Minst en av
Studieretning: Mikrobiologi
Emne Sp
Patogene mikroorganismer 10 Minst en av
Mikrobiell økologi og fysiologi 10 Minst en av
Eksperimentell molekylær mikrobiologi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Obligatorisk emne