Bioteknologi - master

Bioteknologi - master

Samfunnet trenger spesialister i genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi for å løse utfordringene innen helse, mat, industri og miljø. Bioteknologimiljøet på NMBU er anerkjent, og studentene deltar i forskning underveis i studiet.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Du kan arbeide innen forskning ved universiteter, universitetssykehus og andre forskningsinstitusjoner. Du kan også arbeide innen bioteknologisk industri, eller som rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn. Graden kan kvalifisere til ph.d-studier (forskerutdanning).
Hva lærer du?

Fordelt på studieretninger:

- Biokjemi - proteiner og andre biomolekylers oppbygning og funksjon. Enzymengineering.

- Genetikk - gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk: genkartlegging, studier av biodiversitet og evolusjon.

- Molekylærbiologi - antibakterielle peptider, spredning av gener mellom bakterier og patogene mikroorganismer.

- Mikrobiologi - mikrobiell genteknologi, bakteriediversitet, næringsmiddelmikrobiologi og miljømikrobiologi.

Kort om studiet

Masteroppgaven (60 / 30 sp) er et lite forskningsprosjekt som er sentralt i studiet. Studieretningene har ulike obligatoriske emner:

- Biokjemi: proteinkjemi, anvendt biokatalyse og bioraffinering, organisk kjemi og fysikalsk kjemi

- Genetikk: molekylær genomanalyse samt minst ett av emnene populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon eller utviklingsbiologi

- Molekylærbiologi: proteinkjemi

- Mikrobiologi: Eksperimentell, molekylær mikrobiologi, mykologi, virologi, eksperimentell miljømikrobiologi, samt minst ett av emnene patogene mikroorganismer og mikrobiell økologi og fysiologi

Du kan i stor grad velge fag ut fra type masteroppgave og dine interesser.

 

 

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon eksempelplan_studiearet_19-20_v6.pdf738.59 KB
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Genetikk
Emne Sp
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 10 Minst en av
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Mikrobiologi
Emne Sp
Virologi 5 Minst en av
Mykologi 5 Minst en av
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Biokjemi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Genetikk
Emne Sp
Utviklingsbiologi 5 Minst en av
Studieretning: Mikrobiologi
Emne Sp
Patogene mikroorganismer 10 Minst en av
Mikrobiell økologi og fysiologi 10 Minst en av
Eksperimentell molekylær mikrobiologi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Obligatorisk emne