Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør

Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør

Master (femårig) 5 år heltid

 .

.

Foto
Shutterstock

Hvordan kan vi forsyne samfunnet med ny fornybar energi? Hvordan løser vi klimaproblemene? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi kan være med å utvikle fremtidens løsninger på våre utfordringer innen energi, klima og miljø

Varighet
5 år heltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

15. april
1. mars unntaksvis

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg


sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi er fysikk anvendt på miljørelaterte problemstillinger, innen fornybar energi, klima, karbonfangst, forurensing, radioaktivitet, miljøovervåkning og miljøteknologi.

Hos oss på NMBU vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse verdens energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Du får en svært solid og ettertraktet sivilingeniørutdannelse som gir deg spennende og meningsfylt jobb.

Hvert år kårer studenter i hele Norge det beste masterprogrammet for fysiske og kjemiske fag. Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU har vunnet denne kåringen flere ganger! Klikk her for å lese mer om hvorfor våre studenter er så fornøyde.

Hva blir du?

Arbeidsmarkedet for sivilingeniører og realister er svært godt. Våre tidligere studenter har fått seg jobb hos arbeidsgivere som for eksempel: Statkraft, Statnett, Equinor, EVRY, Bane NOR, Lyse energi, Multiconsult, AF-gruppen, Aker Solutions, Scatec Solar, SINTEF, OBOS, NVE, ENOVA, Meteorologisk institutt, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens vegvesen, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Zero, WWF m.fl.

Sivilingeniører med mastergrad i miljøfysikk og fornybar energi får jobb hos svært mange forskjellige arbeidsgivere.  

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter.

Hva lærer du?

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi gir deg en grunnleggende og allsidig kompetanse i fysikk og matematikk, og en fyldig verktøykasse for analyse, problemløsning og modellering.  

Du lærer hvordan de grunnleggende naturlovene kan brukes til å forstå natur og teknologi, til å forvalte naturressursene, og til å utvikle ny teknologi for et bærekraftig samfunn. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som samfunnet trenger for drift og nyskapning innen næringsvirksomhet, forvaltning og forskning.  

De første årene studerer du basisfag som matematikk, fysikk og informatikk. Dette blir din faglige verktøykasse videre i studiet. Du tar også ex.phil. og litt statistikk, kjemi og økonomi for å få den bredden du trenger som sivilingeniør. 

Det tredje studieåret velger du en av følgende spesialiseringer: 

 • Energifysikk og fornybar energi: Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, elver, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, elektrisitet og biodrivstoff. 
 • Biofysikk og nevrofysikk: Du lærer hvordan fysiske lover gir planter og dyr de egenskaper de har, eller du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen.   
 • Klimafysikk og biometeorologi: Du studerer meteorologi og klima, og samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker. 
 • Miljømåleteknikk og bildeanalyse: Du lærer å bruke bildebehandling, bildeanalyse og spektroskopiske metoder for å analysere alt fra solcellematerialer og planter til forurensning og mat. 
 • Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse: Du lærer om matematisk modellering, problemløsning og analyse, og å sette opp grunnleggende modeller for bølger, strømninger, varmeoverføring og andre prosesser i naturen. 

Det femte året tar du avanserte kurs på masternivå og gjennomfører en masteroppgave på 30 studiepoeng (sp) innen  spesialiseringen din, med veiledning av aktive forskere på området. 

Fellesemner

 • Ex.phil og oppstartemner (20 sp) 
 • Samfunnsfag og økonomi (10 sp) 
 • Statistikk, informatikk og kjemi (35 sp) 
 • Fysikk og matematikk (55 sp)

Påbyggingsemner i fysikk og matematikk
Velg emnekombinasjoner innen fagområdene: 

 • Energifysikk, energisystemer og energiteknikk 
 • Bioenergi, biodrivstoff og biopyrolyse 
 • Vindenergi og vannkraft 
 • Elektroteknikk (elektrisk-mekanisk energikonvertering) 
 • Elektronikk, reguleringsteknikk og automasjon 
 • Solenergi (solceller og solvarme) 
 • Brenselceller og hydrogen som energibærer 
 • Kjerneenergi og strålingsfysikk 
 • Lokalklima og mikrometeorologi 
 • Klimasystemer og klimaendringer 
 • Hydrodynamikk og strømningsmodellering 
 • Spektroskopi 
 • Hyperspektral bildeanalyse 
 • Biologisk fysikk og nevrofysikk 
 • Informatikk og mønstergjenkjenning 
 • Anvendt matematikk og modellering 
 • Data Science / Big Data 
 • Maskinlæring / Datamining 

Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i miljøfysikk og fornybar energi. 

Klikk her for lese mer om oppbygningen av studiet

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Har du relevante fag fra andre læresteder eller har du egne spesialiseringsinteresser, tilpasser vi gjerne studiet individuelt.

Jeg forsto raskt at det tekniske fagmiljøet på NMBU er unikt på grunn av høy faglig kompetanse i kombinasjon med stor åpenhet og nærhet til studentene.

Anders Bostad, siv.ing. Seksjonssjef, Statnett