Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør

Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Hvordan kan vi forsyne samfunnet med ny fornybar energi? Hvordan løser vi klimaproblemene? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi kan du være med på å utvikle løsninger på utfordringer innen energi, klima og miljø.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
Tlf: 67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi handler om hvordan vi kan bruke fysikk til å finne løsninger innen fornybar energi, klima, karbonfangst, forurensning, radioaktivitet, miljøovervåkning, miljøteknologi og helseteknologi. 

På NMBU vil du bli en del av et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse verdens energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av over 40 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør hvis du trenger råd om studier og fag. 

Du får en svært solid og ettertraktet sivilingeniørutdannelse som åpner for mange spennende karrieremuligheter. 

Denne mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen fysiske og kjemiske fag i Studiebarometeret 2019 og 2020. Helt siden Studiebarometeret startet har miljøfysikk og fornybar energi-studiet toppet barometeret. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine studieprogrammer.  

De første årene av mastergraden får du et teoretisk grunnlaget innen matematikk, statistikk og fysikk. Du får tidlig prøve deg på fysikkforsøk på laben. Utover i studiet velger du spesialisering innen temaer som: 

 • energifysikk og fornybar energi
 • biofysikk og nevrofysikk
 • klimafysikk og biometeorologi
 • miljømåleteknikk og bildeanalyse

Følg oss på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss.

Hva blir du?

Som ferdig utdannet sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi har du mange karrieremuligheter. Du får kompetanse som er attraktiv i så godt som alle næringer, spesielt innen energi og teknologi. Tidligere studenter jobber med alt fra forskning på medisinsk fysikk til utvikling av IT-systemer. Mange har også fått jobb i store energiselskaper. 

Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater er: 

 • Privat næringsliv: Multiconsult, AF-Gruppen, Scatec Solar, Solcellespesialisten, Hydro, Equinor, Aker Solutions, COWI, DNV, Sopra Steria 
 • Forvaltning og statsbedrifter: Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Strålevern, Meterologisk Institutt, Statsbygg, Statkraft, Statnett, ENOVA, Oslo Universitetssykehus 
 • Forskning og utvikling: NMBU, UiO, UiB, SINTEF, Institutt for Energiteknikk (IFE), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
 • Ideelle organisasjoner: Zero, WWF

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi gir deg grunnleggende og allsidig kompetanse i fysikk og matematikk og en fyldig verktøykasse for analyse, problemløsning og modellering.   

Du lærer hvordan du kan bruke de grunnleggende naturlovene til å forstå natur og teknologi, ta vare på naturressursene og utvikle ny teknologi for et bærekraftig samfunn. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som samfunnet trenger for drift og nyskapning innen næringsvirksomhet, forvaltning og forskning.   

De første årene studerer du basisfag som matematikk, fysikk og informatikk. Dette blir din faglige verktøykasse videre i studiet. Du tar også ex.phil. og litt statistikk, kjemi og økonomi for å få den bredden du trenger som sivilingeniør.  

Det tredje studieåret kan du velge en av følgende spesialiseringer:  

 • Energifysikk og fornybar energi: Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, elver, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, elektrisitet og biodrivstoff. 
 • Biofysikk og nevrofysikk: Du lærer hvordan du bruker fysikk og datavitenskap for å studere problemstillinger innen medisin og helse, eller du studerer matematiske modeller av nerveceller og nettverk av nerveceller i hjernen.   
 • Klimafysikk og biometeorologi: Du studerer meteorologi og klima, og samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker. 
 • Miljømåleteknikk og bildeanalyse: Du lærer å bruke bildebehandling, bildeanalyse og spektroskopiske metoder for å analysere alt fra solcellematerialer og planter til forurensning og mat. 

 Klikk her for lese mer om oppbygningen av studiet

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet. 

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted.

Tidligere miljøfysikkstudenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • Hawaii Pacific University, Hawaii, USA 
 • Graduate School of Engineering (ECE), Paris, Frankrike  
 • University of California, Berkeley, USA 

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING)

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For miljøfysikk og fornybar energi er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene må tilsvare MATH111, MATH112 og MATH113. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak. 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. 

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år. 

 

Oppbygging