Miljøfysikk og fornybar energi

Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Fornøyde studenter: Masterprogrammet i miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU har i flere år ligget helt på topp i Studiebarometeret.

Foto
Alexander Benjaminsen

Hvordan kan vi forsyne samfunnet med ny fornybar energi? Hvordan løser vi klimaproblemene? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi kan du være med å utvikle fremtidens løsninger på våre utfordringer innen energi, klima og miljø.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 15. april

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
Tlf: 67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi er fysikk anvendt på miljørelaterte problemstillinger, innen fornybar energi, klima, karbonfangst, forurensing, radioaktivitet, miljøovervåkning, miljøteknologi og helseteknologi.

Hos oss på NMBU vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse verdens energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør dersom du trenger råd om studier og fag.

Du får en svært solid og ettertraktet sivilingeniørutdannelse som gir deg spennende og meningsfylt jobb.

Denne mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen fysiske og kjemiske fag i Studiebarometeret 2019. Helt siden Studiebarometeret startet har Miljøfysikk og fornybar energi-studiet toppet barometeret. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine studieprogrammer. 

 

Studiemiljøet på NMBU er kjent for å være et av landets aller beste. Du blir godt kjent med de andre studentene i klassen din på miljøfysikk og fornybar energi allerede de første dagene og ukene av studiet ditt. Og som ny student er du prioritert for å få hybel i studentbyen på NMBU.

Hva blir du?

Arbeidsmarkedet for sivilingeniører og realister er svært godt. Sivilingeniører med mastergrad i miljøfysikk og fornybar energi får jobb hos mange forskjellige typer arbeidsgivere innen energiforsyning, energirådgiving, konsulentfirma, elektroteknisk industri, miljøvern, solenergi, vindenergi, ENØK, bygg, data science, næringsmiddelindustri, forskning, medisinsk fysikk og helseteknologi, offentlig forvaltning, miljøorganisasjoner, vei og jernbane, engineering, entreprenører, osv. Her er eksempler på bedrifter der studenter fra miljøfysikk og fornybar energi har fått jobb:

Privat næringsliv

 • Multiconsult
 • AF-gruppen
 • Scatec Solar
 • Solcellespesialisten
 • Hydro
 • Aker Solutions
 • EQUINOR
 • ECT
 • COWI
 • EVRY
 • NOAH
 • OTOVO
 • Electronova
 • Nexans
 • DNV-GL

Forvaltning og statsbedrifter

 • Miljøverndepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
 • Statens strålevern
 • Meteorologisk institutt
 • Justérvesenet
 • Radiumhospitalet
 • BaneNOR (Jernbaneverket)
 • Statens vegvesen
 • Oslo universitetssykehus
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • OBOS
 • Statsbygg
 • Statkraft
 • Statnett
 • Lyse energi
 • Agder energi
 • ENOVA

Forskning og utvikling

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • NTNU
 • NMBU
 • SINTEF
 • Institutt for energiteknikk - IFE
 • Forsvarets forskningsinstitutt - FFI
 • Kjeller vindteknikk

Ideelle organisasjoner

 • Zero
 • WWF

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter.

Hva lærer du?

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi gir deg en grunnleggende og allsidig kompetanse i fysikk og matematikk, og en fyldig verktøykasse for analyse, problemløsning og modellering.  

Du lærer hvordan de grunnleggende naturlovene kan brukes til å forstå natur og teknologi, til å forvalte naturressursene, og til å utvikle ny teknologi for et bærekraftig samfunn. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som samfunnet trenger for drift og nyskapning innen næringsvirksomhet, forvaltning og forskning.  

De første årene studerer du basisfag som matematikk, fysikk og informatikk. Dette blir din faglige verktøykasse videre i studiet. Du tar også ex.phil. og litt statistikk, kjemi og økonomi for å få den bredden du trenger som sivilingeniør. 

Det tredje studieåret kan du velge en av følgende spesialiseringer: 

 • Energifysikk og fornybar energi: Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, elver, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, elektrisitet og biodrivstoff. 
 • Biofysikk og nevrofysikk: Du lærer hvordan fysiske lover gir planter og dyr de egenskaper de har, eller du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen.   
 • Klimafysikk og biometeorologi: Du studerer meteorologi og klima, og samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker. 
 • Miljømåleteknikk og bildeanalyse: Du lærer å bruke bildebehandling, bildeanalyse og spektroskopiske metoder for å analysere alt fra solcellematerialer og planter til forurensning og mat. 
 • Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse: Du lærer om matematisk modellering, problemløsning og analyse, og å sette opp grunnleggende modeller for bølger, strømninger, varmeoverføring og andre prosesser i naturen. 

Det femte året tar du avanserte kurs på masternivå og gjennomfører en masteroppgave på 30 studiepoeng (sp) innen  spesialiseringen din, med veiledning av aktive forskere på området. 

Fellesemner første to år

 • Ex.phil og samfunnsfag/økonomi (15 sp)
 • Statistikk, informatikk og kjemi (30 sp)
 • Fysikk og matematikk ( 75 sp)

Påbyggingsemner 
Velg emnekombinasjoner innen fagområdene: 

 • Energifysikk, energisystemer og energiteknikk 
 • Bioenergi, biodrivstoff og biopyrolyse 
 • Vindenergi og vannkraft 
 • Elektroteknikk (elektrisk-mekanisk energikonvertering) 
 • Elektronikk, reguleringsteknikk og automasjon 
 • Solenergi (solceller og solvarme) 
 • Brenselceller og hydrogen som energibærer 
 • Kjerneenergi og strålingsfysikk 
 • Lokalklima og mikrometeorologi 
 • Klimasystemer og klimaendringer 
 • Hydrodynamikk og strømningsmodellering 
 • Spektroskopi 
 • Hyperspektral bildeanalyse 
 • Biologisk fysikk og nevrofysikk 
 • Informatikk og mønstergjenkjenning 
 • Anvendt matematikk og modellering 
 • Data Science / Big Data 
 • Maskinlæring / Datamining 

Spesialtilpasning

Ingen studenter er like. Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet ditt planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i miljøfysikk og fornybar energi. 

Klikk her for lese mer om oppbygningen av studiet

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Mange studenter velger å ta et semester eller et år av studiet ved et utenlandsk universitet i for eksempel Storbritannia, USA, Canada, Australia, Spania, Frankrike, Tyskland, Sverige eller Danmark. Vil du reise til andre land, har vi avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For miljøfysikk og fornybar energi er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk.  Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år. 

 

Nå i ettertid ser jeg at NMBU har utrolig mange unike muligheter til å skaffe nettverk på tvers av institutter og fakultet, i tillegg er klassemiljøet helt supert.

Nina Waage, Norwegian centre for CERN-research

Oppbygging