Miljøfysikk og fornybar energi

Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør

Master (femårig) 5 år heltid

 .

.

Foto
Shutterstock

Hvordan kan vi forsyne samfunnet med ny fornybar energi? Hvordan løser vi klimaproblemene? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi kan være med å utvikle fremtidens løsninger på våre utfordringer innen energi, klima og miljø

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / 1. mars 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg


sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi er fysikk anvendt på miljørelaterte problemstillinger, innen fornybar energi, klima, karbonfangst, forurensing, radioaktivitet, miljøovervåkning og miljøteknologi.

Hos oss på NMBU vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse verdens energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Du får en svært solid og ettertraktet sivilingeniørutdannelse som gir deg spennende og meningsfylt jobb.

Hvert år kårer studenter i hele Norge det beste masterprogrammet for fysiske og kjemiske fag. Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU har vunnet denne kåringen flere ganger! Klikk her for å lese mer om hvorfor våre studenter er så fornøyde.

Hva blir du?

Arbeidsmarkedet for sivilingeniører og realister er svært godt. Våre tidligere studenter har fått seg jobb hos arbeidsgivere som for eksempel: Statkraft, Statnett, Equinor, EVRY, Bane NOR, Lyse energi, Multiconsult, AF-gruppen, Aker Solutions, Scatec Solar, SINTEF, OBOS, NVE, ENOVA, Meteorologisk institutt, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens vegvesen, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Zero, WWF m.fl.

Sivilingeniører med mastergrad i miljøfysikk og fornybar energi får jobb hos svært mange forskjellige arbeidsgivere.  

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter.

Hva lærer du?

Mastergraden i miljøfysikk og fornybar energi gir deg en grunnleggende og allsidig kompetanse i fysikk og matematikk, og en fyldig verktøykasse for analyse, problemløsning og modellering.  

Du lærer hvordan de grunnleggende naturlovene kan brukes til å forstå natur og teknologi, til å forvalte naturressursene, og til å utvikle ny teknologi for et bærekraftig samfunn. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som samfunnet trenger for drift og nyskapning innen næringsvirksomhet, forvaltning og forskning.  

De første årene studerer du basisfag som matematikk, fysikk og informatikk. Dette blir din faglige verktøykasse videre i studiet. Du tar også ex.phil. og litt statistikk, kjemi og økonomi for å få den bredden du trenger som sivilingeniør. 

Det tredje studieåret velger du en av følgende spesialiseringer: 

 • Energifysikk og fornybar energi: Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, elver, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, elektrisitet og biodrivstoff. 
 • Biofysikk og nevrofysikk: Du lærer hvordan fysiske lover gir planter og dyr de egenskaper de har, eller du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen.   
 • Klimafysikk og biometeorologi: Du studerer meteorologi og klima, og samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker. 
 • Miljømåleteknikk og bildeanalyse: Du lærer å bruke bildebehandling, bildeanalyse og spektroskopiske metoder for å analysere alt fra solcellematerialer og planter til forurensning og mat. 
 • Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse: Du lærer om matematisk modellering, problemløsning og analyse, og å sette opp grunnleggende modeller for bølger, strømninger, varmeoverføring og andre prosesser i naturen. 

Det femte året tar du avanserte kurs på masternivå og gjennomfører en masteroppgave på 30 studiepoeng (sp) innen  spesialiseringen din, med veiledning av aktive forskere på området. 

Fellesemner

 • Ex.phil og oppstartemner (20 sp) 
 • Samfunnsfag og økonomi (10 sp) 
 • Statistikk, informatikk og kjemi (35 sp) 
 • Fysikk og matematikk (55 sp)

Påbyggingsemner i fysikk og matematikk
Velg emnekombinasjoner innen fagområdene: 

 • Energifysikk, energisystemer og energiteknikk 
 • Bioenergi, biodrivstoff og biopyrolyse 
 • Vindenergi og vannkraft 
 • Elektroteknikk (elektrisk-mekanisk energikonvertering) 
 • Elektronikk, reguleringsteknikk og automasjon 
 • Solenergi (solceller og solvarme) 
 • Brenselceller og hydrogen som energibærer 
 • Kjerneenergi og strålingsfysikk 
 • Lokalklima og mikrometeorologi 
 • Klimasystemer og klimaendringer 
 • Hydrodynamikk og strømningsmodellering 
 • Spektroskopi 
 • Hyperspektral bildeanalyse 
 • Biologisk fysikk og nevrofysikk 
 • Informatikk og mønstergjenkjenning 
 • Anvendt matematikk og modellering 
 • Data Science / Big Data 
 • Maskinlæring / Datamining 

Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i miljøfysikk og fornybar energi. 

Klikk her for lese mer om oppbygningen av studiet

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Har du relevante fag fra andre læresteder eller har du egne spesialiseringsinteresser, tilpasser vi gjerne studiet individuelt.

Jeg forsto raskt at det tekniske fagmiljøet på NMBU er unikt på grunn av høy faglig kompetanse i kombinasjon med stor åpenhet og nærhet til studentene.

Anders Bostad, siv.ing. Seksjonssjef, Statnett

Om programmets oppbygging

Oppbygging av studiet

De første årene studerer du basisfag som matematikk, fysikk og informatikk. Dette blir din faglige verktøykasse videre i studiet. Du tar også ex.phil. og litt statistikk, kjemi og økonomi for å få den bredden du trenger som sivilingeniør.

Det tredje studieåret velger du spesialisering:

 1. Energifysikk og fornybar energi: Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, elver, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, elektrisitet og biodrivstoff.
 2. Biofysikk og nevrofysikk: Du lærer hvordan fysiske lover gir planter og dyr de egenskaper de har eller du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen.  
 3. Klimafysikk og biometeorologi: Du studerer meteorologi og klima og samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker.
 4. Miljømåleteknikk og bildeanalyse: Du lærer å bruke bildebehandling, bildeanalyse og spektroskopiske metoder for å analysere alt fra solcellematerialer og planter til forurensning og mat.
 5. Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse: Du lærer om matematisk modellering, problemløsning og analyse og å sette opp grunnleggende modeller for bølger, strømninger, varmeoverføring og andre prosesser i naturen.

Det femte året tar du avanserte kurs på masternivå og gjennomfører en masteroppgave på 30 studiepoeng (sp) innen din spesialisering, med veiledning av aktive forskere på området.

Fellesemner:

 • Ex.phil og oppstartsemner (20 sp)
 • Samfunnsfag og økonomi (10 sp)
 • Statistikk, informatikk og kjemi (35 sp)
 • Fysikk og matematikk (55 sp)
 • Påbyggingsemner i fysikk og matematikk

Velg emnekombinasjoner innen fagområdene:

 • Energifysikk, energisystemer og energiteknikk
 • Bioenergi, biodrivstoff og biopyrolyse
 • Vindenergi og vannkraft
 • Elektroteknikk (elektrisk-mekanisk energikonvertering)
 • Elektronikk, reguleringsteknikk og automasjon
 • Solenergi (solceller og solvarme)
 • Brenselceller og hydrogen som energibærer
 • Kjerneenergi og strålingsfysikk
 • Lokalklima og mikrometeorologi
 • Klimasystemer og klimaendringer
 • Hydrodynamikk og strømningsmodellering
 • Spektroskopi
 • Hyperspektral bildeanalyse
 • Biologisk fysikk og nevrofysikk
 • Informatikk og mønstergjenkjenning
 • Anvendt matematikk og modellering
 • Data Science / Big Data
 • Maskinlæring / Datamining

Se detaljerte eksempelplaner for de forskjellige studieretningene

 

Utenlandsopphold

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Mange studenter velger å ta et semester eller et år av studiet ved et utenlandsk universitet i for eksempel Storbritannia, USA, Canada, Australia, Spania, Frankrike, Tyskland, Sverige eller Danmark. Vil du reise til andre land, har vi avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler.

Les mer om delstudier i utlandet.

Indivduell tilpassning

Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i Miljøfysikk og fornybar energi.

Høyere årstrinn

Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp matematikk og statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Normert studietid er to år, men søkere med bare delvis relevant bakgrunn vil vanligvis bruke noe mer tid. Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås. Studiet i Miljøfysikk og fornybar energi har også egen linjeforening. Linjeforeningen sørger for at du raskt blir godt kjent med studentene i klassen din, med eldre studenter og med fag og studier. 

Professorgaranti

Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Jobb

Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater fra Miljøfysikk og fornybar energi er Statkraft, Statnett, Statoil, Lyse energi, Multiconsult, AF-gruppen, ECT, COWI, EVRY, NOAH, Scatec Solar, Solcellespesialisten, Electronova, Hydro, Aker Solutions, Sintef, OBOS, Statsbygg, NVE, ENOVA, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens strålevern, Justérvesenet, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Meteorologisk institutt, BaneNOR (Jernbaneverket), Statens vegvesen, Kjeller vindteknikk, FFI, SINTEF, IFE, Zero, WWF, videregående skoler, Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU.

Sivilingeniører fra Miljøfysikk og fornybar energi får jobb innen svært mange forskjellige yrkesområder. Noen jobbeksempler finner du her.

 

Hvorfor studere Miljøfysikk og fornybar energi?

 • Du vil være med på å utvikle fremtidens løsninger for energi og miljø.
 • Du får en solid og ettertraktet sivilingeniørutdannelse innen fornybar energi og miljøfysikk.
 • Du studerer i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse verdens energi- og miljøproblemer.
 • Du vil ha en spennende og meningsfylt jobb etter studiene.

Miljøfysikk og fornybar energi-studiet ved NMBU topper studiebarometeret igjen!