Miljøfysikk og fornybar energi

Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
Tlf: 67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Med en master i miljøfysikk og fornybar energi lærer du å bruke fysikk til å finne løsninger innen fornybar energi, klima, karbonfangst, radioaktivitet, miljøovervåkning og helseteknologi. Du får med andre ord kompetanse som er like viktig for jordas fremtid, som den er for arbeidsmarkedet.

Samarbeid tett med forskere og professorer

På miljøfysikk og fornybar energi får du tidlig prøve deg på laben og velger selv hva du vil spesialisere deg i. Du blir også del av et engasjert fagmiljø der du samarbeider tett med forskere for å løse viktige energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet består av over 40 engasjerte professorer, forskere og teknikere – og du kan alltid banke på en professordør når du trenger råd om studier og fag.

Kåret til Norges beste master innen fysikk og kjemi

Mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen fysiske og kjemiske fag i Studiebarometeret 2019 og 2020. Helt siden Studiebarometeret startet har miljøfysikk og fornybar energi-studiet toppet barometeret.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Miljøfysikk og fornybar energi heter Miljøfysikerne. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Hva blir du?

Som sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi har du mange spennende karrieremuligheter. Kompetansen gjør deg attraktiv i så godt som alle næringer og bransjer – og spesielt innen energi og teknologi.

De tidligere studentene våre jobber i dag med alt fra forskning på medisinsk fysikk til utvikling av IT-systemer. Mange har også fått jobb i store energiselskaper.

Her er noen av arbeidsgiverne til de nyutdannede kandidatene våre:

 • Privat næringsliv: Multiconsult, AF-Gruppen, Scatec Solar, Solcellespesialisten, Hydro, Equinor, Aker Solutions, COWI, DNV, Sopra Steria
 • Forvaltning og statsbedrifter: Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Strålevern, Meteorologisk Institutt, Statsbygg, Statkraft, Statnett, ENOVA, Oslo Universitetssykehus
 • Forskning og utvikling: NMBU, UiO, UiB, SINTEF, Institutt for Energiteknikk (IFE), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Ideelle organisasjoner: ZERO, WWF

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

Underveis i programmet lærer du hvordan de grunnleggende naturlovene kan brukes til å forstå natur og teknologi – og å ta vare på naturressursene våre og utvikle ny teknologi for et mer bærekraftig samfunn.

Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som er nødvendig for både drifting og nyskaping innen næringsvirksomhet, forvaltning og forskning.  

De første årene bruker du på å utvide den faglige verktøykassen din, med basisfag som matematikk, fysikk og informatikk. For å få bredden du trenger som sivilingeniør, tar du også emner i ex.phil., statistikk, kjemi og økonomi. 

Det tredje studieåret kan du velge å spesialisere deg innen: 

 • Energifysikk og fornybar energi: Her lærer du om hvordan du kan utnytte fornybar energi fra vind, elver, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, elektrisitet og biodrivstoff.
 • Biofysikk og nevrofysikk: Her lærer du om hvordan du kan bruke fysikk og datavitenskap for å studere problemstillinger innen medisin og helse – og matematiske modeller av nerveceller og nettverk av nerveceller i hjernen.     
 • Klimafysikk og biometeorologi: Her studerer du meteorologi og klima, og samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som utgjør livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker.
 • Miljømåleteknikk og bildeanalyse: Her lærer du mer om hvordan bildebehandling, bildeanalyse og spektroskopiske metoder kan brukes for å analysere alt fra solcellematerialer og planter til forurensning og mat.

 Les mer om oppbygningen av studiet

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet. 

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted.

Tidligere miljøfysikkstudenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • Hawaii Pacific University, Hawaii, USA 
 • Graduate School of Engineering (ECE), Paris, Frankrike  
 • University of California, Berkeley, USA 

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING)

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For miljøfysikk og fornybar energi er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene må tilsvare MATH111, MATH112 og MATH113. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak. 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. 

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år. 

 

Oppbygging