Språkkrav

Norske studieprogram

Bachelorprogrammer, masterprogrammer, årsstudier og enkeltemner har krav til dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Se Samordna opptak sine nettsider for informasjon om hvordan dette kan dokumenteres.

Unntak

 • Lektorutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har utvidet krav til norsk
 • For søkere til PPU med norsk bachelorgrad er det utvidete kravet dekket.

Det utvidete norskkravet dekkes med én av følgende:

 • Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole - karakteren 3 eller bedre
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig, bestått med minst én delprøve "godt bestått"
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig, med poengsum 500 eller bedre
 • Eksamen fra Trinn 3 i norsk ved universitetene, bokstavkarakter,  C eller bedre eller tallkarakter 3.0 eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med bokstavkarakter C eller bedre eller tallkarakter 3.0 eller bedre
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox bestått med resultat B2 på alle fire delprøver

Tilleggsutdannelse for autorisasjon av veterinærer med utenlandsk utdanning:

Engelske studieprogram

Program som undervises på engelsk har utvidet engelskkrav. Ulike programnivåer har ulike krav. Kravet kan dekkes med tester eller utdanning.

Tester:

Tabellen viser hvilke tester/prøver som dekker kravene og hvilket resultat som kreves på de ulike prøvene.

    Program

 

Test/Prøve

Bachelor

Master

PhD

TOEFL paper-based/internet-based
(Institutional code: 8457)

550 / 80

580 / 92

580 / 92

IELTS Academic
(Institutional code: 6935)

6.0

7.0

7.0

Cambridge
First certificate in English

 

B2 (169)
B eller bedre

 

Kan ikke dekkes med denne prøven

Kan ikke dekkes med denne prøven

Cambridge
Certificate in Advanced English

 

C1 (169)
C eller bedre

 

C1 (185)
C eller bedre

C1 (185)
C eller bedre

Cambridge
Certificate of Proficiency

C2 (180)
C eller bedre

 

C2 (185)
C eller bedre

 

 

C2 (185)
C eller bedre

 

Pearson PTE Academic

59

65

65

Fellesfaget engelsk, 140 timer, i norsk vgs

4

4

4

Programfag i engelsk, i norsk vgs

Bestått

Bestått

Bestått

 Andre måter å dekke kravet på:

Søkere som har en av følgende kvalifikasjoner har dekket engelskkravet:

 • Søkere som har fullført minimum ett års studier i akademiske fag i Storbritannia, Irland , USA, Canada, New Zealand og Australia
 • Søkere som har fullført en bachelorgrad eller fullført minimum ett års masterstudier med engelsk som undervisningsspråk, i et av de nordiske landene
 • Søkere som har en grad i engelsk språk og/eller litteratur
 • Søkere med IB Diplom (International Baccalaureat)
 • Søkere fra bestemte land med bestemt nivå på faget engelsk fra videregående skole.  

Dersom du har spørsmål til språkkravene, ta gjerne kontakt med Opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 5. February 2015 - 13:32 - Updated 25. February 2020 - 10:37