Språkkrav

Norske studieprogram

Bachelorprogrammer, masterprogrammer, årsstudier og enkeltemner har krav til dokumentasjon av norskkunnskaper og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Se Samordna opptak sine nettsider for informasjon om hvordan dette kan dokumenteres.

Unntak

 • Lektorutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har utvidet krav til norsk
 • For søkere til PPU med norsk bachelorgrad er det utvidete kravet dekket.

Det utvidete norskkravet dekkes med én av følgende:

 • Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole - karakteren 3 eller bedre
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig, bestått med minst én delprøve "godt bestått"
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig, med poengsum 500 eller bedre
 • Eksamen fra Trinn 3 i norsk ved universitetene, bokstavkarakter,  C eller bedre eller tallkarakter 3.0 eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med bokstavkarakter C eller bedre eller tallkarakter 3.0 eller bedre
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox bestått med resultat B2 på alle fire delprøver

Tilleggsutdannelse for autorisasjon av veterinærer med utenlandsk utdanning:

Engelske studieprogram

Program som undervises på engelsk har utvidet engelskkrav. Ulike programnivåer har ulike krav. Kravet kan dekkes med tester eller utdanning.

Tester:

Tabellen viser hvilke tester/prøver som dekker kravene og hvilket resultat som kreves på de ulike prøvene.

    Program

 

Test/Prøve

Bachelor

Master

PhD

TOEFL paper-based/internet-based

550 / 80

580 / 92

580 / 92

IELTS Academic

6.0

7.0

7.0

Cambridge
First certificate in English

 

B2 (169)
B eller bedre

 

Kan ikke dekkes med denne prøven

Kan ikke dekkes med denne prøven

Cambridge
Certificate in Advanced English

 

C1 (169)
C eller bedre

 

C1 (185)
C eller bedre

C1 (185)
C eller bedre

Cambridge
Certificate of Proficiency

C2 (180)
C eller bedre

 

C2 (185)
C eller bedre

 

 

C2 (185)
C eller bedre

 

Pearson PTE Academic

59

65

65

Fellesfaget engelsk, 140 timer, i norsk vgs

4

4

4

Programfag i engelsk, i norsk vgs

Bestått

Bestått

Bestått

 

Andre måter å dekke kravet på:

Søkere som har en av følgende kvalifikasjoner har dekket engelskkravet:

 • Søkere som har fullført minimum ett års studier i akademiske fag i Storbritannia, Irland , USA, Canada, New Zealand og Australia
 • Søkere som har fullført en bachelorgrad eller fullført minimum ett års masterstudier med engelsk som undervisningsspråk, i et av de nordiske landene
 • Søkere som har en grad i engelsk språk og/eller litteratur
 • Søkere med IB Diplom (International Baccalaureat)
 • Søkere fra bestemte land med bestemt nivå på faget engelsk fra videregående skole.  

 

Dersom du har spørsmål til språkkravene, ta gjerne kontakt med opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 5. February 2015 - 13:32 - Updated 8. oktober 2019 - 10:48