Språkkrav

Norskspråklige studieprogrammer

Bachelorprogrammer, masterprogrammer, årsstudier og enkeltemner har krav til dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Se Samordna opptak sine nettsider for informasjon om hvordan dette kan dokumenteres.

Unntak

 • Lektorutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har spesielle opptakskrav i norsk.

Det spesielle opptakskravet dekkes med én av følgende:

 • Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole - karakteren 3 eller bedre
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig og muntlig med bestått på begge prøvene
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig og muntlig, med minst 450 poeng på skriftlig test og minst 500 poeng på muntlig test
 • Eksamen fra Trinn 3 i norsk ved universitetene, bokstavkarakter,  C eller bedre eller tallkarakter 2,9 eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med bokstavkarakter C eller bedre eller tallkarakter 2,9 eller bedre
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox bestått med resultat B2 eller C1 på alle fire delprøver
 • For søkere til PPU: bachelorgrad undervist på norsk dekker kravet

Tilleggsutdannelse for autorisasjon av veterinærer med utenlandsk utdanning:

Engelskspråklige studieprogrammer

Studier som undervises på engelsk har høyere engelskkrav. Ulike programnivåer har ulike krav. Kravet kan dekkes med tester eller utdanning.

Språktester / utdanning:

 

    Program

 

Test/utdanning

Bachelor

Master

PhD

TOEFL Internet-based
(Institutional code: 8457)

80

92

92

IELTS Academic
(Institutional code: 6935)

6.0

7.0

7.0

Cambridge
First certificate in English

 

B2 (169)
B eller bedre

 

Kan ikke dekkes med denne prøven

Kan ikke dekkes med denne prøven

Cambridge
Certificate in Advanced English

 

C1 (169)
C eller bedre

 

C1 (185)
C eller bedre

C1 (185)
C eller bedre

Cambridge
Certificate of Proficiency

C2 (180)
C eller bedre

 

C2 (185)
C eller bedre

 

 

C2 (185)
C eller bedre

 

Pearson PTE Academic

59

65

65

Fellesfaget engelsk, 140 timer, fra norsk videregående skole

4

4

4

Programfag i engelsk, 140 timer, fra norsk videregående skole:

Bestått

Bestått

Bestått

 Andre måter å dekke kravet på:

Søkere som har en av følgende kvalifikasjoner har dekket engelskkravet:

 • Søkere som har fullført minimum ett års studier i akademiske fag i Storbritannia, Irland , USA, Canada, New Zealand og Australia
 • Søkere som har fullført en bachelorgrad eller fullført minimum ett års masterstudier med engelsk som undervisningsspråk, i et av de nordiske landene
 • Søkere som har en grad i engelsk språk og/eller litteratur
 • Søkere med IB Diploma (International Baccalaureat). Fra og med opptak til høsten 2021 må søkere med IB diplom ha English A med karakteren 3 eller English B med karakteren 5.
 • Søkere fra bestemte land med bestemt nivå på faget engelsk fra videregående skole.  

Country

Course

Grade/ levels

Austria

English at Reifeprüfung, Matura or Reifeprüfungszeugnis (at AHS)

2 or better

Belgium – Flemish-speaking

English at Algemeen Secundair Onderwijs

Passed

Belgium – French-speaking

English at general secondary education (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur)

15 or better

Bulgaria

English as 1. foreign language at Diploma za sredno obrazovanie

Mnogu dobur or better

Denmark

English C

7 or better at ÷ 3-12 scale or 8 or better at 00-13 scale

(average of all grades)

 

Denmark

English A or B

02 at ÷ 3-12 scale or 6 at 00-13 scale

(average of all grades)

 

Estonia

English foreign language A or B at Löputunnistus

5,0 (from 2014)

Estonia

National exam in English at Riigieksamitunnistus

56 % or better (before 2002 and after 2013) or

61% or better (2002-2013)

 

Finland

English A at avgångsbetyget från gymnasiet / Lukion päästotodistus

 

 

English lång lärokurs on studentexamensbetyget/ ylioppilastutkintotodistus 

8 or better

 

 

Cum laude approbatur

France

English at baccalauréat

11 or better

Faroe Islands

English at niveau C at studentsprógv

 

 

English at niveau B or A

 

 

English at niveau C

 

 

English at niveau B or A

9 or better Grade scale 00-13

 

 

6 in grade scale 00-13

 

 

7 or better in grade scale ÷3-12

 

 

02 in grade scale ÷3-12

Germany

English at Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife

10 punkte or better

Greenland

English nivå C at Grønlands gymnasiale uddannelse or Højere handelsexam (HHX) or Højere teknisk exam (HTX)

7 or better Grade scale ÷3-12 (7,0 average oral and written) 

9 or better Grade scale 00-13 (9,0 average oral and written)

 

Hungary

Upper secondary school, English specialization, emet szintu erettsegi vizsga

Grade 4 or better

Iceland

English at Stúdentspróf with 200-240 fein (framhaldsskolaeiningar) (certificate after the 2008 reform)

 

 

 

 

 English at Stúdentspróf with 140 einingar (certificate before the 2008 reform)

10 fein in English at level 2 or 3 (2. or 3. Þrep) with grade 8,0 or better

(average of all modules or of yearly Grade (árseinkunnir / námseinkunn) or exams Grade (prófseinkunn)

 

 

9 einingar in English with grade 8,0 or better (average of all modules or of yearly Grade (árseinkunnir / námseinkunn) or exams Grade (prófseinkunn)

 

Latvia

State exam in English at Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts (from 2013)

At least 70% at level B2 or C1

Lithuania

English at B2-level at Brandos Atestatas or

 

English at B1-level at Brandos Atestatas

Grade 4 or better

 

Grade 6 or better

Poland

English specialization, poziom rozszerzony, at Diploma for upper secondary after 2005

Dobry or better

Romania

English exam at Diploma de Bacalaureat

B2-level at all five separate tests

Slovenia

English as first foreign language at Spricevalo o splošni maturi or Spricevalo o poklicni maturi

Prav dobro or better

Sweden

English 5 and 6 at GY11

 

 

 

English A at Programgymnasiet

 

 

English B at Programgymnasiet

 

 

English at Linjegymnasiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade C in both subjects

 

 

English A with grade VG or MVG

 

 

English B with grade G or better (average of all grades in English)

 

 

Årskurs 2 from 2- pg 3-year course with grade 4 or better or English etapp 2 from Komvux with grade 4 or better.

 

 

 

 

 

 

 

 

Switzerland

 

English at Maturitätszeugnis, Certificat de Maturité, Baccalauréat or Attesto di Maturità

 

Grade 5 or better

The Netherlands

English at VWO

 

English at HAVO

Grade 6 or better

 

Grade 7 or better

 

Dersom du har spørsmål til språkkravene, ta gjerne kontakt med Opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 5. February 2015 - 13:32 - Updated 6. April 2022 - 12:28