Generell studiekompetanse/realkompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves det generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

av SEVU

Studiekompetanse

Følgende utdanninger gir generell studiekompetanse

 • 3-årig studieprogram for allmenne fag
 • 3-årig handel og kontor
 • VKII Naturforvaltning
 • Eksamen artium fra linjedelt gymnas og fra økonomisk gymnas
 • 4 årig videregående skole (grunnkurs, videregående kurs I, videregående kurs IIB og påbyggingsår), studieretning for landbruksfag og naturbruk, ordning inntil 1996
 • teknisk fagskole

Det er to krav for å få generell studiekompetanse

 1. 3-årig videregående skole (Grunnkurs, VKI og VKII eller tilsvarende) eller fagbrev/svennebrev eller 23 års alder og 5 års utdanning/praksis
 2. Fagkrav: Følgende fag fra allmennfaglig studieprogram må dekkes innenfor eller tas i tillegg til punkt 1)
 • norsk: hovedmål, sidemål og muntlig (14 timer)
 • engelsk (5 timer)
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag: nyere historie (4 timer) og samfunnslære (2 timer)

Realkompetanse

Søknad om vurdering av realkompetanse gjelder kun for opptak på videreutdanningskurs arrangert i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).

Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om å få melde deg til eksamen på bakgrunn av realkompetanse, dersom du har fylt 25 år. Søknadsskjema for realkompetanse finner du her.

Published 19. desember 2013 - 15:51 - Updated 19. september 2019 - 13:59