Personvernerklæring ved NMBU

I en personvernerklæring beskrives hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte for informasjon om personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan NMBU håndterer personopplysningene dine dersom du søker studie eller er student, er ansatt eller har søkt på en stilling ved Universitetet.

 • Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person.

 • NMBU er en institusjon med ca 7000 studenter og 2000 ansatte som i egenskap av sine roller og behov er registrert i ulike IT-systemer og tjenester som enten driftes av universitetet selv eller av eksterne leverandører. Felles for alle studenter og ansatte er å være registrert i våre sentrale system.

 • Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker en nettside.

  Vi bruker dette blant annet for å føre statistikk, ved hjelp av verktøyet Google Analytics, slik at vi kan forbedre sidene våre og gi deg en bedre brukeropplevelse.

  Når du bruker våre nettsider, samtykker du til bruk av informasjonskapsler. Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din (nettvett.no).

  Statistikken gir oss svar på hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøkene i gjennomsnitt varer, hvilke nettsteder de kommer fra, osv. For hver side som vises, lagrer vi hvilken side som vises, dato og tid og hvilken nettleser som brukes. Vi samler også inn IP-adressen, men denne anonymiseres før den lagres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til den enkelte brukeren.

  NMBU har anonymiserte opplysninger som er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

  Vi embedder også video fra Youtube på enkelte sider, og bruker tjenesten Task Analytics til å følge med på hvordan enkelte sider brukes og om brukerne finner det de leter etter - begge disse tjenestene kan sette informasjonskapsler.

 • NMBU har ansvaret for at all data, informasjon og personopplysninger brukes på en trygg og sikker måte. Det omfatter at konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet er ivaretatt i henhold til informasjonens sårbarhet og NMBUs behov.  


  NMBU gjennomfører regelmessig risikoanalyser av It- systemene og IT-tjenestene vi benytter for å sikre personopplysningene dine. Vi har også flere sikkerhetstiltak, som for eksempel tilgangskontroller for å hindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang til personopplysningene dine. Det er også viktig å understreke at ansatte har taushetsplikt om personopplysninger de får tilgang til i arbeidet, og de har kun tilganger basert på tjenstlig behov.  


  IT-avdelingen kan foreta nødvendige inngrep for å sikre NMBUs IKT-ressursers tilgjengelighet, funksjonalitet og integritet, herunder avverge eller løse driftsforstyrrelser eller informasjonssikkerhetshendelser. Dersom inngrepet berører personlige data eller data med behov for beskyttelse skal bruker, om mulig, varsles på forhånd og uansett uten ugrunnet opphold og så snart som praktisk mulig. 

 • Direktøren ved NMBU er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan NMBU behandler personopplysninger enn det du finner her så kan du sende din henvendelse til: it@nmbu.no Merk henvendelsen “Personvern”.

  NMBU har et personvernombud, Hanne Pernille Gulbrandsen, som skal ivareta personverninteressene til både studenter, ansatte og andre ved NMBU. Dersom du ønsker å kontakte personvernombudet gjør du det på: personvernombudet@nmbu.no

Mer informasjon

Personvernerklæring for studenter

Du finner nærmere informasjon om dine rettigheter og hvordan vi behandler opplysninger om deg dersom du søker om opptak til studie, er student, er tidligere studenter eller ph.d.-kandidat her.

Personvernerklæring for ansatte

Du finner nærmere informasjon om dine rettigheter og hvordan vi behandler opplysninger om deg dersom du søker på jobb hos oss, jobber ved eller har jobbet ved NMBU her.

Tilgang til opplysninger om ansatte og studenter

NMBU er et offentlig organ. Dette innebærer at informasjon om studenter og ansatte kan bli utlevert i henhold til offentleglova. Nærmere informasjon om hva som skal til for å få tilgang til opplysninger om studenter og ansatte finner du her

Adgangskontroll og sikkerhetskamera ved NMBU

Ved NMBU bruker vi både adgangskontrollsystem (kort) og kamera som en del av sikkerhetsarbeidet. Her finner du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i disse systemene.