Kurstilbud etter- og videreutdanning

Kurstilbud ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU):Matvitenskap
Periode Frist
Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon
Kurs under planlegging: Diplomutdanning for bakere - basiskurs om korn, mel og baketeknologi, 5 studiepoeng


Konferanser / seminar
Periode Frist
Under planlegging: Avløpskonferansen 2018 - Små avløp, store utfordringer 23-05-2018 til 24-05-2018


Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon
Kurs under planlegging: Teori i hovslagerfaget
Frisk fisk-prosjekt støttet av Norgesuniversitetet
Kursserie for atferdskonsulenter
Kurs under planlegging: Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt, 30 studiepoeng
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Kurs under planlegging: Kurs i odontologi for dyrepleiere, oppstart 2017
Kurs under planlegging: Klimatiltak i landbruket, 5 studiepoeng
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 23-09-2015 til 23-09-2017
Forsøksdyrlære for ansatte ved forsøksdyravdelinger (FELASA B) 18-09-2017 til 15-10-2017 Påmeldingsfrist: 03-09-2017
Kurs i atferdsmedisin for allmennpraktikeren 28-09-2017 til 29-09-2017 Påmeldingsfrist: 04-09-2017
Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 12-10-2017 til 07-01-2018 Påmeldingsfrist: 08-09-2017
Kurs: Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 16-10-2017 til 22-01-2018 Påmeldingsfrist: 15-09-2017
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 23-10-2017 til 25-10-2017 Påmeldingsfrist: 18-09-2017
Course in Laboratory Animal Science for Research Workers, 6 ECTS 13-11-2017 til 17-11-2017 Registration deadline: 15-10-2017
Kurs: Veterinæren og det moderne storfehold - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer, 10 studiepoeng 01-11-2017 til 28-02-2019 Påmeldingsfrist: 16-10-2017
Kurs i grunnleggende reptilmedisin 01-12-2017 Påmeldingsfrist: 27-10-2017
Kurs i anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng 07-02-2018 til 02-10-2018 Påmeldingsfrist: 08-01-2018


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging
Periode Frist
KOLA VIKEN 2014
Executive Briefing and Training Package - Afghanistan and Pakistan in Transition
PlantBio 2014
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016
Cross-disciplinary international conference: Defining Landscape Democracy – 3 - 6 June 2015 03-06-2015 til 06-06-2015 Final registration: 18-05-2015
Tromsø: Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 13-02-2017 til 31-05-2017 Påmeldingsfrist: 25-01-2017


Kurs for lærere
Periode Frist
Kurs under planlegging: Bioteknologi for lærere i videregående skole
Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC
Kurs under planlegging: Feltarbeid i biologi, kurs for lærere
Kompetanse for kvalitet 2016/2017


Eiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng
Kurs i verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 20-11-2017 til 24-11-2017 Påmeldingsfrist: 16-10-2017


Plante- og miljøfag
Periode Frist
Kurs under planlegging: Kommunikasjon og konflikthåndtering i naturforvaltning
Kurs under planlegging: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng
Overvannshåndtering – skreddersydd fagseminar
Kurs i malting, 5 studiepoeng Påmeldingsfrist: 25-09-2017


Økonomi, organisasjon, ledelse
Periode Frist
Kvalitetstorget 2017 21-11-2017 til 22-11-2017 Påmeldingsfrist: 15-09-2017