Etter- og videre­utdanning

Trenger du faglig påfyll? NMBU tilbyr flere ulike typer fleksible studier til deg som ønsker å studere ved siden av jobb, eller ønsker å omskolere deg. Vi arrangerer alt fra fagdager og kurs til årsenheter.

Hva er etter- og videre­utdanning?

Vi deler generelt kurstilbudene våre inn i to kategorier: etter- og videreutdanning.

Etterutdanning er korte kurs som ikke gir studiepoeng, som regel får man et kursbevis for gjennomført kurs.

Videreutdanning er lengre kurs som gir studiepoeng, det innebærer at de har en avsluttende eksamen.

Kvinne som ser ettertenksomt ut over bøker

Våre kurstilbud

Her finner du en oversikt over aktuelle kurs ved NMBU

Voksne studenter som samarbeider over et bord

Oppdrags­kurs

Vi lager også spesialkurs på forespørsel for bedrifter, bransjer og lignende. Ta kontakt med oss for en prat.

Eldre mann som jobber foran en laptop

Enkelt­emner

Som enkeltemnestudent kan du ta emner ved NMBU uten å høre til et studieprogram.

 • For å kunne gå opp til eksamen kreves det generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Informasjon om om generell studiekompetanse og realkompetanse finner du her.

  For å bli realkompetansevurdert for opptak til videreutdanningskurs i regi av NMBU, ber vi deg fylle inn en realkompetansesøknad i kursets påmeldingsskjema. Hvis du er usikker på om du har studiekompetanse ta kontakt med: sevu@nmbu.no

 • De fleste av kursene vi tilbyr har kursavgift. Det er mulig å få støtte fra Lånekassen til å betale kursavgiften også som voksen student. For mer informasjon om dette, besøk Lånekassen sine nettsider.

  Det er også mulig for bedrifter med behov for kompetanseløft å søke til fylkeskommunen om tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)-ordningen. For mer informasjon, besøk Viken fylkeskommunes nettsider. Andre fylker har tilsvarende ordninger.

  Senter for etter- og videreutdanning kan også bistå med å søke midler til gjennomføring av ulike kurstilbud, ta gjerne kontakt med oss for en prat om hva dere har behov for.

  Det finnes flere ulike stipender og legatordninger som støtter etter- og videreutdanning, du finner en oversikt over disse her

 • Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr flere etter- og videreutdanninger rettet mot lærere. Disse passer til deg som underviser på 8. - 13. trinn. Det finnes også flere støtteordninger både for lærere og skoleiere. Besøk fakultetets nettsider for mer informasjon.

 • NMBU har en overordnet personvernerklæring - den finner dere her (Personvernerklæring | NMBU)

  Særlig om personvern ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

  Påmelding til kurs/seminarer/fagdager/konferanser etc.

  Vi samler informasjon om deg for å kunne yte deg så gode tjenester som mulig. Når du melder deg på et kurs eller annet arrangement hos oss, eller om du melder din interesse for et kurs, lagrer vi opplysningene du selv frivillig har gitt til oss i påmeldingsskjemaet. Dette inkluderer bl. a. navn, stilling, epostadresse, arbeidsgiver, faktureringsadresse, hotellreservasjon og andre opplysninger du frivillig måtte gi. Disse opplysningene bruker vi til behandling av bestillingen din, deriblant fakturering, utsendelse av kurspåminnelser, deltakerlister, kursmateriell og kursbevis, og ivaretakelse av spesielle behov, som f.eks. matallergier.

  Deltakerlister kan inneholde ditt navn og navn på virksomhet hvor du arbeider, og de kan bli distribuert elektronisk eller på papir til alle deltakere. Forelesere for aktiviteten du deltar på vil i tillegg kunne få din epostadresse.

  Hotellreservasjon vil bli videreformidlet til kurshotell, ditt navn, kontaktinformasjon og om du skal ha overnatting eller kun dagpakke.

  Informasjon om matallergier vil bli videreformidlet til leverandør av mat. Vi videreformidler ikke navn på hvem som har matallergi.

  For påmelding bruker vi Nettskjema.no eller deltaker.no. Vi sletter informasjon i Nettskjema.no og deltager.no innen ett år etter at aktiviteten inkludert alt etterarbeid er avsluttet.

  Våre kunder og bruk av Mira


  Siden det blir stadig viktigere å holde seg faglig oppdatert gjennom hele yrkeskarrieren, følger gjerne kursdeltakere flere kurs hos oss. I dette arbeidet bruker NMBU Mira. Der er alle kunder, definert til alle kursdeltakere, kategorisert i forhold til fagområder, slik at vi kan sende dem informasjon om relevante kurs og eventuelt annen faglig informasjon/ oppdatering. På den måten ivaretar vi hensynet til at eksisterende kunder ønsker informasjon om relevante tilbud (markedsføringsloven §15). Mira gir den enkelte mulighet til å reservere seg/melde seg av listene når som helst. Alle kunder (kursdeltakere) vil, når de mottar kursoppdateringer/nyhetsbrev fra oss, bli gjort oppmerksomme på muligheten til å melde seg av våre lister.

  Link til NMBUs personvernerklæring for Mira: https://www.nmbu.no/om/personvernerklaering-nmbus-crm-system

  Kontaktopplysninger
  Senter for etter- og videreutdanning
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Postboks 5003 NMBU
  1432 Ås
  Telefon: 67 23 03 00
  Epost: sevu@nmbu.no

 • Her samler vi ulike åpne læringsressurser som har blitt utviklet gjennom etter- og videreutdanningskurs.

  Film om klima­kalkulatoren

  Webinar - Bærekraftig besøks­forvaltning og levende lokalsamfunn:

Symboler for kontakt: telefon, alfakrøll og epost

Kontakt Senter for etter ­ og

videre­utdanning (SEVU)

Senter for etter- og videreutdanning
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Postboks 5003 NMBU
1432 Ås
Telefon: 67 23 03 00

Epost: sevu@nmbu.no

Ansatte ved SEVU

Påmeldings­frister for kommende kurs