Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) er en døråpner og et bindeledd mellom NMBUs fagmiljøer og arbeidslivet. Vi utvikler, markedsfører og arrangerer kurs og kompetanseprogrammer for deltakere fra bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. 

Om oss


Kompetansen til fagmiljøene ved NMBU, koblet med kunnskap om kundenes behov, gjør at vi kan tilby kurs med høyt faglig nivå og relevant, arbeidsrelatert innhold.

I menyen over finner du oversikt over kurstilbudet vårt. Finner du ikke et kurs som passer, skreddersyr vi gjerne tilbud i samarbeid med din virksomhet.

NMBUs etter- og videreutdanningstilbud omfatter:

  • poenggivende kurs (omfanget varierer og fullført eksamen gir formell kompetanse)
  • oppdragsundervisning/bedriftsintern kompetanseoppbygging
  • korte kurs, seminar og konferanser
  • skreddersydde kurs og oppdrag

SEVU kompetanse:

  • kursdesign
  • teknisk arrangement kurs og konferanser
  • pedagogikk og organisering av læringstiltak
  • nettbasert læring
  • søke ekstern finansiering for utviklingsprosjekter
  • kompetanseformidling
Published 2. oktober 2012 - 7:00 - Updated 19. september 2019 - 13:59