Studieutvalget

Saksdokumenter og møtebøker:

2018

2017 - Møter f.o.m 25.10.17 

2017 - Møter t.o.m 13.09.17 

2016

2015

2014

Retningslinjer

Studieutvalget retningslinjer fra 2017.

For studenter i studieutvalget

Arkiv UMB

Arkiv Studienemnda UMB

Published 6. januar 2015 - 10:13 - Updated 5. April 2018 - 15:07