Studieutvalget

NMBU SU - møtedatoer, saksdokumenter, protokoller og medlemmer

Studieutvalgets retningslinjer

Praktisk informasjon til medlemmer: 

Om møtene: 
 • Oversikt over planlagte møter finnes på Studieutvalgets nettsider og sekretær for utvalget sender møteinvitasjon til medlemmenes Outlook kalender.
 • Saksliste og saksdokumenter publiseres på Studieutvalgets nettsider ca en uke før møtet. Lenke til saksdokumentene legges også inn i møteinvitasjonen
 • Utkast til protokoll sendes for godkjenning pr e-post før de publiseres på Studieutvalgets nettsider
Arbeidsavtale og godtgjøring for studentrepresentanter i Studieutvalget
 • Det gis godtgjøring for medgått møtetid og 2 timer forberedelse per møte. Utvalgsgodtgjøring er definert som honorar og ikke betaling for tjeneste. Det inngår ikke i feriepengegrunnlaget (jf. SPH pkt. 11.2.3 departementets kommentar til ferieloven § 2 nr. 1 og § 10 nr. 1) og er heller ikke pensjonsgivende. Godtgjørelsen er skattepliktig. 
 • Studentrepresentanter godtgjøres med
  • Studenter uten master: Ltr 39
   Studenter som tar 2-årig master eller er 4. el 5. år på 5-årig master: Ltr 41 
   Studenter med master: Ltr 51
 • Det gis godtgjøring for arbeidstimer i ulike arbeidsgrupper og styringsgrupper. 
 • Nye studentrepresentanter i utvalget må signere en assosiert avtale før lønn kan utbetales. Send opplysninger om fullt navn, adresse, privat e-post, telefonnummer og kontonummer til utvalgets sekretær (bodino@nmbu.no), og du vil få tilsendt en avtale pr e-post som skal signeres digitalt. 
 • Send timelister etter hvert møte til utvalgets sekretær
Godtgjøring for Ph.d-representant i utvalget
Regler for godtgjøresle finnes i medarbeiderhåndboka «Retningslinjer for honorering av Ph.d.-kandidater og andre representanter for de midlertidig ansatte i råd og utvalg ved NMBU»
 • Registrerer timene dine i UBW som variabelt bilag. Ph.d.-kandidater godtgjøres med sats basert på ditt ordinære lønnstrinn/ lønnsnivå. Hør med økonomiansvarlig på ditt fakultet hvilken timelønn dette tilsvarer. 
 • Benytt følgende info:
  • Koststed 221010
  • Prosjektnummer 1221030000
  • Arbeidsordre 1221030000B
  • Konto 5301
 • Spør Lønnsavdelingen (lonn@nmbu.no) om bistand om du trenger det.

Eldre saksdokumenter: 

2017 - Møter f.o.m 25.10.17 
2017 - Møter t.o.m 13.09.17 
2016
2015
2014
Arkiv Studienemnda UMB (før 2014)

 

 

 

 

Published 6. januar 2015 - 10:13 - Updated 26. januar 2023 - 18:20