Støtte til innovativ undervisning

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme nye og innovative tilnærminger til undervisning og læring. Læringssenteret lyser ut midler en gang i året for å støtte innovative undervisningsprosjekter. 

 • Som en del av NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft lyser Læringssenteret ut 1 million kroner en gang i året til innovative undervisningsprosjekter. Vi tar sikte på å støtte opptil 10 prosjekter.
  Utlysningen for 2022 var åpen og alle fakulteter og fagmiljøer ble invitert til å søke. 

  Målsettingen med ordningen er å stimulere til utvikling av nye undervisnings- og vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte som gir nytteverdi på tvers av programmer/fakulteter.

 • Søknadene blir vurdert opp mot følgende fem kriterier:

  • Utdanning for bærekraftig utvikling:
   Hvordan bidrar prosjektet til å styrke NMBUs utdanning omfor og/eller som bærekraft?Hvordan bidrar prosjektet til styrket tverrfaglig kompetanse og/eller andre nøkkelkompetanser for bærekraft hos våre studenter?
  • Forankring: Hvordan er prosjektet forankret i eget fakultets strategier og mål på utdanningsområdet?
  • Relevans: Hvordan svarer prosjektet på målsettingen om å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad?
  • Realisme: Er prosjektet gjennomførbart med ressursene, tidsrammen og støtteapparatet som er til rådighet?
  • Evaluering, deling og samarbeid: Hva er planene for deling/formidling av kunnskaper, erfaringer og resultater fra prosjektet? Hvordan kan prosjektet ha nytteverdi for andre miljøer ved NMBU?

  Det stilles krav om egeninnsats fra fakultetet som tilsvarer størrelsen av den enkelte tildelingen.

 • Søknadsskjema skal benyttes. Sidebegrensning: max. 5 sider.

  Søknader skal lastes opp på sak i P360 og sendes til godkjenning til dekan. Digital godkjenning i P360 fungerer som signatur.

 • Det oppnevnes en vurderingskomite for behandling av søknadene. Komiteen består av tre vitenskapelig ansatte, (undervisningsledere og/eller vitenskapelig ansatte med særlig pedagogisk kompetanse) og to studenter. Komiteen ledes av prorektor for utdanning.

 • Prosjektene skal levere en sluttrapport hvor det skal fremgå en kort redegjørelse for prosjektets resultater, tanker rundt deling og nytteverdi for NMBU, samt en enkel regnskapsrapport som viser hvordan midlene er benyttet på et overordnet nivå.

  Rapporten skal lastes opp på saken i P360 og sendes til godkjenning til dekan.

  Benytt gjerne mal for sluttrapport.

Tidligere tildelinger

 • Utlysningen for 2022 var åpen, og tilleggskriteriet om utdanning for bærekraftig utvikling fra 2021 ble videreført. 12 søknader ble mottatt innen fristen 2 mai, og alle fakultetene ved NMBU var representert blant søkerne.

  Det ble lyst ut 1 MNOK, og komiteen hadde sitt møte 16 mai. Følgende ni prosjekter støttes og følges opp som innovativt utviklingsarbeid innen undervisning ved NMBU:

  SøkerProsjektFakultet
  Siri Eriksen og Ruth Kjærsti RaanaasSocial justice, disability and climate resilient development (utvikling av nytt kurs)LANDSAM
  Morten SørlieBærekraftig matproduksjon når kjemien stemmer.KBM
  Sigrid Gåseidnes på vegne av et studentinitiativ samt Catrin Tyl og Tove DevoldNMBU FoodLabKBM
  Geir LiebleinUtvikling av en verktøy-suite for erfaringsbasert og handlingsorientert læring ved NMBUBIOVIT
  Tone Birkemoe og Rani Lill AnjumVurdering som læring - utvikling og testing av en pedagogisk verktøykasse for mer varierte, student-aktive og ressursbesparende evalueringsformerMINA
  Runa Rørtveit«Plastikk-Pluto» – utvikling av en innovativ læringsressurs i anatomiundervisningenVET
  Erik Trond AschehougAn experiential learning approach to academic publishingMINA
  Nils SanneDigital innovasjonsplattformHH
  Thore LarsgårdHands-on Sustainability Reporting & Introduction to EU CSRDHH
  Oversikt over hvilke prosjekter som ble tildelt innovative undervisningsmidler i 2022.

  Alle dokumenter er tilgjengelig på sak 22/01006 i P360.

 • Utlysningen for 2021 var åpen, men følgende kriterier ble lagt til vurderingsgrunnlaget:

  1. Hvordan bidrar prosjektet til å styrke NMBUs utdanning om, for og/eller som bærekraft?
  2. Hvordan bidrar prosjektet til styrket tverrfaglig kompetanse og andre nøkkelkompetanser for bærekraft hos våre studenter?

  Det ble lyst ut totalt 1 million kroner i 2021. 8 søknader ble mottatt innen fristen 25 mai og følgende 5 prosjekter ble tildelt støtte:

  SøkerProsjekt Fakultet
  Elin BørrudUrban Lab NMBULANDSAM
  Ane Mohn BjellandDigitalBugs - utvikling av en interaktiv læringsressurs for infeksjonsfagVET
  Matthew Lynch
  Supported by Nils Sanne and Elin Kubberød
  Change agents for sustainabilityHH
  Stian StenslandFormidling som studentaktiv læring i et framtidig bærekraftig naturbasert reiselivMINA
  Edvin ØstergaardStudent-driven Education for SustainabilityREALTEK
  Oversikt over hvilke prosjekter som ble tildelt innovative undervisningsmidler i 2021

  Alle dokumenter er tilgjengelig på sak: 21/00716 i P360.

 • Tema for årets utlysning var digitalisering for læring. Det digitale samfunnet er et eget innsatsområde i NMBUs strategi og det er et behov for å bygge kompetanse, prøve ut nye modeller og dele erfaringer. Tematiseringen av årets utlysning er et ledd i dette arbeidet.

  Utlysningen i 2019 var på totalt 600 000 kroner. Alle fagmiljøer ved NMBU ble invitert til å søke. Fristen var 13. mai, og vurderingskomiteen hadde sitt møte 3. juni.

  Følgende prosjekter ble tildelt støtte:

  SøkerProsjektFakultet
  Elin BørrudDugnad for digital innovasjon (blog-stafett om hvordan vi skal integrere digitale verktøy i undervisningen)LANDSAM
  Ronny SteenBruk av digitale 3D-modeller og virtuell virkelighet (VR) for å redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett for norske sjøpattedyrMINA
  John DebenhamiKlinikk – spillbasert læring i veterinærfagVET
  Gunnhild Riise og Thomas Rorlack“Årungen online” – etablering av et utelaboratorium for realitetsnær undervisning i limnologiMINA
  Oliver Tomic, Yngve Maral Moe og Hans Ekkehard PlesserAktiv-læringbasert undervisning i programmering ved NMBUREALTEK
  Hilde VinjeUtvikling av tverrfaglig undervisningssamarbeid mellom statistikk og mikrobiologiKBM
  Oversikt over hvilke prosjekter som ble tildelt innovative undervisningsmidler i 2019.
 • Tema for utlysningen var "utvikling av vurderingsformer". Dette er et område hvor det er behov for å bygge kompetanse, prøve ut nye modeller og dele erfaringer. Tematiseringen av årets utlysning var et ledd i dette arbeidet, og prosjekter som svarte på utlysningens tema ble prioritert.

  Utlysningen i 2018 var på totalt 600 000 kroner som skulle deles på inntil fem prosjekter. Alle fagmiljøer på NMBU ble invitert til å søke.

  Fristen for å søke støtte var 30. april, og det kom inn 11 søknader innen fristen. Vurderingskomiteen hadde sitt møte 23. mai.

  Følgende prosjekt ble tildelt støtte:

  SøkerProsjektFakultet
  Ann Kristin EgeliUtvikling
  av OSCE (Objektivt strukturert klinisk eksamen)
  VET
  Elin BørrudPBL
  – læringsutbytte i tverrfaglig problembaserte undervisningsopplegg (Fra
  erfaring til kunnskap om hva som virker)
  LANDSAM
  Elin Kubberød«3Mer
  modellen» - peer mentoring i formativ vurdering ved NMBU
  HH
  Ronny SteenLæringsstøttende
  vurdering – med bruk av digital teknologi
  MINA
  Siri FjellheimSamarbeidslæring
  og hverandreevaluering i kurs med mange studenter
  BIOVIT
  Oversikt over hvilke prosjekter som ble tildelt innovative undervisningsmidler i 2018.

 • Utlysningen for 2017 var på totalt 600 000 kroner som skulle fordeles på inntil fem prosjekter. Alle fagmiljøer på NMBU ble invitert til å søke.

  Det kom inn 13 søknader, som var mer enn en dobling fra 2016. Vurderingskomiteen hadde sitt møte 5. mai.

  Tildelingene ble offentliggjort på NMBUs Læringsfestival den 1. juni.

  Følgende prosjekter ble tildelt støtte:

  SøkerProsjektFakultet
  Nicolai WorrenUtvikling av simulering for undervisning i organisasjon og ledelseHH
  Anne Gravdal, Morten Sørlie og Yngve StenstrømFlipped lab i kombinasjon med blended learning - digital simulering av kjemiske reaksjoner og metoderKBM
  Solve SæbøOmvendt klasserom i storskala statistikkursKBM
  Ronny SteenBruk av digitale verktøy og metoder for å bidra til aktiv læring - alt under ett tak ved bruk av læringsplattformen canvasMINA
  Anne TorgersenØkt læringsutbytte i kompliserte ferdigheter og pedagogisk kompetanseheving i studenttilbakemeldinger hos undervisereVET
  Oversikt over hvilke prosjekter som ble tildelt innovative undervisningsmidler i 2017.
 • Det kom inn seks søknader, og samtlige ble tildelt støtte.

  Følgende prosjekter ble tildelt støtte:

  SøkerProsjektFakultetstilhørighet
  John McNeishDigital Storytelling as a Tool to Explore the Relationship Between Energy and SocietyNoragric
  Odd Ivar LekangProject Based Learning – Hvordan fremme undervisningsbasert innovasjon gjennom et engasjert tverrfaglige studentmiljøIMT
  Trine L’Abee-LundNy og tidsmessig smittevernopplæring i laboratorietMatInf
  Nils SanneVideogenerert egenundervisning – sharing and learningHH
  Roland KallenbornFrom empirical research to scientific writing and publishing in natural sciencesIKBM
  Ekaterina AvershinaTranslation in action: virtual interactive learningIKBM
  Oversikt over hvilke prosjekter som ble tildelt innovative undervisningsmidler i 2016.

Kontaktperson for ordningen: