Fremragende forskning og utdanning

Fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

Illustrasjon fremragende forskning og utdanning

NMBU satsing

NMBU har høye ambisjoner innenfor forskning og utdanning.

NMBU skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanne kandidater som har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. 

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

For å kunne spille en aktiv rolle i omstilling kreves en holdning til kunnskap som er fremtidsorientert og som blir til mens man handler, mener NMBU-professor Elin Børrud, som utvikler innovative undervisningsopplegg for sine studenter.

Sju utvalgte forskertalenter

Sju utvalgte forskertalenter

Det er med stolthet NMBU presenterer sju utvalgte forskertalenter som har potensiale, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. I 2017 ble sju talenter valgt ut, og ni i 2016.

Nytt lederutviklingsprogram i august

Nytt lederutviklingsprogram i august

Målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen. Vil du søke om deltagelse? Søk før 24. juli!

Møt våre utvalgte talenter 2016

Møt våre utvalgte talenter 2016

Ni fremragende talenter er valgt ut til NMBUs Talentutviklingsprogram. Her kan du bli bedre kjent med talentene.

Søknadsstøtte - eksterne søknader

Søknadsstøtte - eksterne søknader

NMBU tilbyr støtteordninger til enkeltforskere og forskergrupper som skal søke og som får gjennomslag i EUs rammeprogram og Forskningsrådets toppforskningsprogrammer (SFF, SFI, FME, Fellesløftet, Nasjonale forskerskoler) og DIKUs Senter for fremragende utdanning (SFU) ordning. Les mer informasjon i artikkelen.