Fremragende forskning og utdanning

Fremragende forskning og utdanning

NMBU har høye ambisjoner innenfor forskning og utdanning. NMBU skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanne kandidater som har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. Aktuelt

Oljete fingre gir engasjerte siv.ing.studenter

Som ledd i å nå målet om enda mer fremragende undervisning har NMBU gitt ekstra midler til seks innovative undervisningsprosjekter som prøver ut nye metoder. Her er ett av dem.

Utviklet avlsmetode – hedres med pris

Theo Meuwissens genforskning har vært avgjørende for avl av husdyr og foredling av planter. 1. mai mottok han som første akademiker ved et norsk universitet den amerikanske John J. Carty Award.

Satser på kvalitet i utdanningen

For NMBU har 2016 vært sterkt preget av fokus på kvalitet i utdanningen. Arbeidet fortsetter videre i 2017. 

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

I går fikk NMBU og Institutt for plantevitenskap tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2016 fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for sitt arbeid med utdanningen av agroøkologer.

Støtte til innovativ undervisning 2016

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme initiativer for å utvikle undervisningen. Det utlyses fra 2016 støtte til prosjekter innen innovativ undervisning. Seks spennende prosjekter ble i juni tildelt støtte i den første utlysningen.