Fremragende forskning og utdanning

Fremragende forskning og utdanning

Illustrasjon fremragende forskning og utdanning

NMBUs satsing 2015-2019

NMBU har høye ambisjoner innenfor forskning og utdanning. NMBU skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanne kandidater som har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. Pengedryss til innovative undervisere

Midler til innovativ undervisning 2018

Fem spennende prosjekter får tildelt midler til gjennomføring av prosjekter for å utvikle egen undervisning!

Fremragende forskning og utdanning

Sju utvalgte forskertalenter

Det er med stolthet NMBU presenterer sju utvalgte forskertalenter som har potensiale, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. I 2017 ble sju talenter valgt ut, og ni i 2016.

Fremragende forskning og utdanning

Nytt lederutviklingsprogram i august

Målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen. Vil du søke om deltagelse? Søk før 24. juli!

rekruttering

Rekruttering av forskere

NMBU ønsker å tiltrekke seg gode søkere og rekruttere de beste kandidatene til ledige ph.d.-stillinger og andre vitenskapelige stillinger. 

Her er NMBUs 216-kull av utvalgte talenter, flankert av rektor Mari Sundli Tveit til høyre.

Møt våre utvalgte talenter 2016

Ni fremragende talenter er valgt ut til NMBUs Talentutviklingsprogram. Her kan du bli bedre kjent med talentene.