De nye veterinærbygningene på NMBU august 2021 Blomstereng rundt parsellene ved de nye vet.bygningene på NMBU

Læringssenteret

Vi er en administrativ enhet under prorektor for utdanning og Studieavdelingen.

Vår rolle er å bistå fagmiljøene i arbeidet med undervisningskvalitet, og skape kunnskaps- og erfaringsdelingsarenaer innenfor pedagogikk og bruk av digitale verktøy til støtte for læring.

Våre oppgaver er å:

 • Initiere og tilrettelegge for undervisningsfaglig formidling på tvers av fagmiljøer og fakulteter.
 • Bidra til å heve den pedagogiske kompetansen blant faglig ansatte gjennom rådgivning, veiledning og kompetanseheving.
 • Forvalte og lede tiltak som bidrar til utvikling av utdanningskvaliteten.
 • Produsere læringsressurser i samarbeid med vitenskapelig ansatte til bruk i undervisning.
 • Bistå fagmiljøene i arbeidet med akademisk formidling og styrke den akademiske skrivekompetansen til studentene.

Våre tjenester

 • Læringsfestivalen

  Læringsfestivalen er et årlig internt arrangement for å dele det gode undervisningsarbeidet på NMBU. Hovedformålet til arrangementet er å skape en møteplass for utveksling av erfaringer, ideer og perspektiver på tvers av fakulteter og fagmiljøer.

  PedPrat

  PedPrat arrangeres månedlig og er en møteplass og kunnskapsdelingsarena hvor undervisere deler erfaringer og refleksjoner om egen undervisningspraksis til inspirasjon for kollegaer på tvers av fakulteter og fagmiljø.

  Webinarer

  Vi arrangerer webinarer om aktuell tematikk for å tilrettelegge for informasjonsdeling, diskusjon og refleksjon, samt for råd og veiledning i bruk av støttesystemer.

 • Vi tilbyr råd, støtte og veiledning når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring.

 • Pedagogisk meritteringsordning ved NMBU

  Meritteringssystemet skal stimulere til økt undervisningsinnsats, belønne viktig utviklingsarbeid og fremme utdanningskvalitet ved å gi faglig ansatte uttelling for dokumenterte resultater.

  Støtte til innovativ undervisning

  NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme nye og innovative tilnærminger til undervisning og læring. Læringssenteret lyser ut midler en gang i året for å støtte innovative undervisningsprosjekter.

 • Vi bistår faglig ansatte med produksjon av læringsressurser i ulike formater. Våre tjenester er:

  • Hjelp til selvhjelp - opptak på egen PC med Panopto
  • Opptak i studio med eller uten grønnskjerm
  • Opptak på lokasjon
  • Utvikling av animasjoner
  • Podcast-produksjon
 • Hos Skrivesenteret kan bachelor-, master- og PhD-studenter få veiledning i den akademiske skriveprosessen.

  Skrivesenteret tilbyr også forelesninger og andre former for undervisning i adademisk skriving og formidling som kan integreres i alle emner og programmer, uavhengig av fagtradisjon.

De nye veterinærbygningene august 2021

Kontakt oss

learningcenter@nmbu.no

Ansatte

Besøk oss

Benytt hovedinngang Hippocampus i Veterinærbygningen.

Kontorlokaler: LS1005.

Studio: LS1031/LS1032

Podcaststudio: LS1030

Møterom: LSU1004