Økonomiavdelingen

 • 67 23 00 00
  Innkjøp : innkjop@nmbu.no

  Lønn : lonn@nmbu.no

  Økonomistyring : okavd@nmbu.no

  Regnskap : regnskap@nmbu.no

  Postadresse:

  Postboks 5003 NMBU
  1432 Ås

  Besøksadresse:

  Ormen Lange 2. etg.
  Kirkeveien 25
  1433 Ås

 • Avdelingen ledes av økonomidirektør Hans Chr Sundby og er organisert i fire seksjoner

  Økonomiavdelingen har det overordnede faglige ansvar for:

  • Løpende regnskapsføring, tertial- og årsregnskap.
  • Reiser
  • Bidrags- og oppdragsvirksomhet.
  • Lønnsadministrasjon.
  • Konkurranseutsetting og gjennomføring av protokollpliktige anskaffelser og inngåelse av rammeavtaler.
  • Det årlige budsjettarbeidet.
  • Internt regelverk på økonomiområdet.
  • Systemeieransvar for systemene som brukes på økonomiområdet.
  Alle ansatte i avdelingen

  Seksjon for lønn

  Alle ansatte i seksjonen

  Seksjon for innkjøp

  Alle ansatte i seksjonen

  Er du ansatt på NMBU og har spørsmål knyttet til innkjøp, bestillingsrutiner, ehandel eller annet?
  Se innkjøpsseksjonens intranettsider for kontaktinformasjon.

  Er du en av våre leverandører eller annen part ikke tilknyttet NMBU, kan du kontakte innkjøpsseksjonen på NMBU på epost innkjop@nmbu.no

  Gjelder henvendelsen vårt elektroniske bestillingssystem, kontakt oss på ehandel@nmbu.no.

  Seksjon for regnskap

  Alle ansatte i seksjonen

  Seksjon for økonomistyring

  Alle ansatte i seksjonen