Bærekraft ved NMBU

Bærekraft ved NMBU

Bærekraftig

NMBU har en unik faglig syntese av miljø- og biovitenskap, bioproduksjon, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging og økonomi som gjør oss skreddersydd til å bidra til å løse disse utfordringene og muliggjøre en bærekraftig fremtid i tråd med bærekraftsmålene.

NMBU og bærekraftsmålene

NMBU har en faglig profil som legger til rette for et bredt bærekraftperspektiv. Det setter oss i en unik posisjon til å bidra med ny kunnskap for å nå bærekraftsmålene.

Prorektor Solve Sæbø er medlem av Nasjonal komité for Agenda 2030 og leder av arbeidsgruppe for utvikling av plattform for deling av beste praksis for implementering av bærekraft i høyere utdanning.

 

Foto: Håkon Sparre, NMBU