Innsikt

Innlogging Innsikt

NB! Innloggingsknappen over leder nå til Innsikt 2.0 og den gamle versjonen er avviklet. Tilgang til Innsikt 2.0 blir gitt fortløpende og avdelingen din vil bli kontaktet ifm. utrulling. 

Kort fortalt

Innsikt er et verktøy som henter, strukturerer, standardiserer og visualiserer styringsinformasjon fra NMBUs ulike systemer. Dataene lagres i et datavarehus, og visualiseres med Microsoft Power BI integrert i SharePoint. Pålogging til SharePoint og Power BI gjøres i nettleseren eller via SharePoint-appen til iOS og Android (se påloggingsknapp over eller Pålogging og tilgang under). I utgangspunktet inneholder verktøyet styringsinformasjon fra områdene utdanning, forskning, økonomi og persnal, og henter tilhørende data fra blant annet UBW, FS, Cristin og DBH. Datagrunnlaget fra eksisterende og nye kilder videreutvikles kontinuerlig basert på innmeldte behov fra organisasjonen. 

Innsikt-prosjektet startet sommeren 2017 etter inspirasjon fra NTNUs BEVISST-prosjekt, og utvikles og driftes av økonomiavdelingen ved NMBU. 

For spørsmål, hjelp, innspill eller andre henvendelser, kontakt økonomiavdelingen ved Kasper Fellkjær Thoring eller Ann-Solveig Hofseth.

Pålogging og tilgang

Pålogging gjøres via innsikt.nmbu.no i nettleseren eller SharePoint-appen (App Store eller Google Play) med fornavn.etternavn@nmbu.no og tilhørende Feide-passord. 

I første omgang gis det tilgang til ledere sentralt og lokalt ved NMBU. Tilgangsforespørsler skal gå via dekan eller avdelingsdirektør til økonomiavdelingen ved Kasper Fellkjær Thoring eller Ann-Solveig Hofseth. Når en bruker får tilgang legges man inn som bruker i datavarehuset, SharePoint og i arbeidsområdene for Innsikt i Power BI. Alle lisenskostnader dekkes inntil videre av økonomiavdelingen.

Datagrunnlag

Under følger en oversikt over datagrunnlaget i Innsikt. Videreutvikling av datagrunnlaget skjer kontinuerlig og oversikten under vil oppdateres i tråd med dette.

Økonomi (UBW)
 • Regnskap- og budsjettdata
 • Prosjektregister
 • Arbeidsordreregister
 • Leverandørregister
Personal (UBW)
 • Ansatte og timelønnede
 • Lønnstatistikk
 • Sykefravær
Utdanning (DBH/FS)
 • Gjennomstrømming
 • Fullførte grader
 • Studiepoengproduksjon
 • Utveksling
 • Søkertall og opptak
 • Studiebarometeret
 • Estimert uttelling på kandidatproduksjon, studiepoeng, utveksling og doktorgrader
Forskning (DBH/FS/Cristin)
 • Forskerutdanning
 • Publikasjoner
 • Publiseringssamarbeid
 • Prosjektsøknader NFR

Funksjoner under utvikling

Verktøyet videreutvikles kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen. Se SharePoint-portalen for Innsikt og hvert virksomhetsområde for en oversikt over hvilke rapporter som er under utvikling.

Datavarehus

Innsikt-datavarehuset kjører på Microsoft SQL Server 2017, med databaser som ligger lagret lokalt hos NMBU. Alle spørringer fra Power BI i skyen krypteres gjennom en såkalt gateway før de når NMBUs lokale servere. 

Published 1. november 2018 - 11:05 - Updated 18. juni 2020 - 11:49