Lønn

Aktuell info

Aktuell info

Ferie for ansatte uten eller med delvis ferieopptjening

Brukerveiledninger for UBW web (UNIT4 ERP)

Brukerveiledninger for UBW web (UNIT4 ERP)

Her finner du link UBW web (UNIT4 ERP) og brukerveiledninger

Om beregning av lønn / timelønn og lønnstabeller

Om beregning av lønn / timelønn og lønnstabeller

C-tabellen og T-A-tabellen produseres ikke lenger. På denne siden finner du formler for beregning av lønn og trekk for kortvarige permisjoner.

Stipend

Stipend

Stipend

Utbetaling og beregning

Utbetaling og beregning

I staten er den 12. i hver måned lønningsdag og dersom det faller på en lørdag eller søndager er det siste virkedag før helg som er utbetalingsdag.