NMBU Bærekraftsarena: Bærekraftige matsystemer.
NMBU Bærekraftsarena: Bærekraftige matsystemerFoto: Shutterstock

Vi er en bærekraftsarena for tverrfaglig forskning, undervisning og formidling på og om bærekraftige matsystemer. Arenaen skal være både en intern og ekstern møteplass for kritisk refleksjon om hva som skal til for å gjøre matsystemene våre mer bærekraftige.

 • Verdens matsystemer er sentrert rundt mange miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige utfordringer. Kriser som Covid-19 pandemien og krigen i Ukraina forverrer utfordringene vi står overfor, og avdekker et behov for et mer motstandsdyktig system for å brødfø en voksende verdensbefolkning. 

  FN løftet Sustainable Food Systems til toppen av den internasjonale agendaen under Food System Summit i New York i 2021. I Norge blir aktører i de nasjonale matsystemene i økende grad bedømt etter deres evne til å bidra til matsikkerhet, samt til menneskers og planetens helse. 

  Det er i dag bred internasjonal enighet om at verdens matsystemer, både lokale og globale, må gjennom en “transformasjon” for å møte FNs bærekraftsmål, for å kunne takle dagens utfordringer.  

  Arenaen involverer alle NMBUs syv fakulteter, samt ulike samarbeidspartnere fra forskjellige sektorer innen forskning, utdanning og formidling.

  Matsystem - alt som omfatter alle aktører, matprodukter, samt økonomiske, samfunnsmessige og naturlige miljøer som systemene er plassert i.
  Matsystem - alt som omfatter alle aktører, matprodukter, samt økonomiske, samfunnsmessige og naturlige miljøer som systemene er plassert i. Foto: Illustrasjon fra Nourish

  Et bærekraftig matsystem:

  «...et matsystem som fører til matsikkerhet og god ernæring for alle på en slik måte at de økonomiske, sosiale og miljømessige grunnlagene for å generere matsikkerhet og ernæring for fremtidige generasjoner ikke blir kompromittert».

 • Gjennom produksjon og formidling av kunnskap skal arenaen bygge en felles og tverrfaglig forståelse av bærekraft i matsystemer. Arenaen skal jobbe for å stimulere til transformativ endring og kritisk refleksjon av dagens tilstand i verdens matsystemer.

  Arenaen vil støtte innovasjon i matsystemtenkning på tvers av skalaer fra mikronivå (f.eks. ko-evolusjon av mikrober, dyr og matplanter) til makronivå (f.eks. internasjonal mathandel). Sentralt i arbeidet vil være den overordnede systemtilnærmingen, inkludert et mangfold av kunnskapsprodusenter for å dekke hele matsystemet.

  I arbeid mellom ulike sektorer og på tvers av ulike nivå både internt og eksternt ved universitetet, skal arenaen jobbe innenfor forskning, utdanning og kommunikasjon for å nå disse målene.

  For å styrke evenen til å levere kunskap om bærerkaftige matsystemer skal areaen:

  • Arbeide for å etablere et MSc-program i Sustainable Food Systems.
  • Samarbeide på tvers av fakulteter om undervisning og studentaktiviteter i matsystemrelaterte kurs.
  • Gi såkornfinansiering til skriveworkshops rettet mot sampublisering på tvers av prosjekter/fakulteter og skriving av nye stipendforslag
  • Organisere Sustainable Food System outreach seminarer og debatter, både digitalt og fysisk.

Aktuelt

Spelsau i fjellet

Kurs under planlegging: Bærekraftige matsystemer

Dette kurset vil gi deg en generell innføring i hvordan matsystemer fungerer, og vil benytte matsystemene i Nord-Østerdalen og Gudbrandsdal-regionen som et konkret eksempel i undervisningen. Lokale matsystemer er del av en større helhet, både nasjonalt og internasjonalt, og endringer i det lokale systemet kan få store ringvirkninger utover i de større systemene, samtidig vil internasjonale og nasjonale endringer påvirke de lokale systemene.

Se hele kursbeskrivelsen
09 jan. 2022 - 09 jan. 2026

NMBU

Logo NMBU Bærekraftsarena Bærekraftige matsystemer
Logo NMBU Bærekraftsarena Bærekraftige matsystemer Foto: Illustrasjon