Verdens matdag – Frokostseminar

Tilgangen til mat i det globale sør er forverret av krig, klimaendringer og pandemi. Hvor finnes løsningene?

Dato:

Sted:

Kulturhuset i Oslo

Adresse:

Kulturhuset i Oslo Youngsgate 6

Kontaktperson:

Caroline Karlsson

Den 16. oktober markerer FN verdens matdag. Tilgangen til mat i det Globale Sør er forverret av krig, klimaendringer og pandemi. Hvor finnes løsningene?

Den globale matsikkerhetssituasjonen er dramatisk. FNs bærekraftsmål om utryddelse av sult virker fjernt i skyggen av Russlands invasjonskrig i Ukraina og andre konflikter, klimaendringene og etterdønningene av pandemien. Regjeringen har prioritert landbruk, matsikkerhet og bærekraftige matsystem i norsk bistand de siste årene, men er virkemidlene effektive? I dette frokostseminaret vil vi sette fokus på de store utfordringene for folks tilgang til mat – globalt og lokalt – og hvordan myndigheter og sivilsamfunn kan bidra til å bekjempe disse.

Utviklingsministeren møter eksperter fra akademia og sivilsamfunn til diskusjon.
• Anne Beathe Tvinnereim - Utviklingsminister, SP
• Cecilie Hellestveit – Folkerettsekspert (Folkerettsinstituttet)
• Ruth Haug – Professor i internasjonale utviklingsstudier (NMBU)
• Tale Birkeland Hungnes - Utenlandssjef (Caritas)

Kathrine Sund-Henriksen, Generalsekretær for ForUM, innleder seminaret.

Ordstyrer: Ola Westengen – Leder for NMBUs Arena for Bærekraftige Matsystemer

- Seminaret er gratis og åpent for alle.
- Frokost serveres fra 8.00, og panelsamtalen starter 8.30.

NMBUs Arena for Bærekraftige Matsystemer og Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) inviterer til frokostseminar den 16. oktober, på Verdens Matdag.

 

Del på