Førsteamanuensis Siri Lie Olsen underviser en fersk økologistudent i vegetasjonskartlegging.

seksjon

Økologi og naturforvaltning

 • Cirka 60 personer totalt. 
 • Omtrent 25 ph.d.-kandidater. 
 • NMBUs kunnskapssenter for økologi, naturforvaltning og naturbasert reiseliv. 
 • Hovedansvar for studieprogrammene i økologi, naturforvaltning og naturbasert reiseliv. 

Professor Stein Moe er seksjonsleder.

MINAs seksjon for økologi og naturforvaltning jobber med å finne løsninger på problemer tilknyttet tap av natur og bærekraftig forvaltning av areal- og naturressurser. 

Natur og biologisk mangfold er truet av arealbruk, intens utnyttelse av naturressurser, fremmede arter og klimaendringer. Forskere og studenter ved MINAs seksjon for økologi og naturforvaltning jobber med å identifisere utfordringene og finne løsninger på problemer knyttet til tap av natur og artsmangfold.

Våre arbeider spenner fra fjord til fjell, fra arktisk til tropene, fra sopp og småkryp til trær og elefanter. Vi er nysgjerrige, innovative og løsningsorienterte i vår streben etter mer og bedre kunnskap om natur. Gjennom undervisning og formidling ønsker vi å inspirere studenter og samfunnet til å skape en bedre fremtid, i tråd med bærekraftmålene og Naturpanelets anbefalinger.  

Faggrupper

 • Leder: Tone Birkemoe

  Fast vitenskapelige ansatte:

 • Leder: Stian Stensland

  Fast vitenskapelig ansatte:

 • Leder: Leif Egil Loe

  Fast vitenskapelige ansatte: