Etterutdanning av lærere innen realfagene, naturbruk, programmering og tverrfaglig undervisning

Etterutdanning av lærere innen realfagene, naturbruk, programmering og tverrfaglig undervisning

Under tverrfaglig prosjekt på en videregående skole, med Oslofjorden Friluftsråd som bidragsyter.
Foto: Mette Nordby

Kontakt oss

 

Skoleeiere som som ønsker Dekomp-samarbeid med NMBU, ta kontakt Mette Nordby, faglig leder for etterutdanning ved NMBUs lærerutdanning.
Mette Nordby
Foto: Trond Anders Nordby

Kontaktinformasjon: