To menn ser på vanndråper som faller over en modellby

VIL DU KOMME PÅ BESØK TIL OSS?

Skolebesøk om realfag og
teknologi på NMBU

Vi tilbyr skolebesøk for klasser fra videregående skoler til NMBUs campus på Ås,
cirka 20 minutter med tog fra Oslo S.

Velkommen til oss på fakultet for realfag og teknologi på NMBU!

NMBU står for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi har rundt 6300 studenter og 1700 ansatte og driver med utdanning, forskning og innovasjon innen miljø- og biovitenskapene. NMBU har Norges mest fornøyde universitetsstudenter for femte året på rad, ifølge Studiebarometeret.

Hos oss kan dere få møte ledende forskere og engasjerte undervisere og studenter, og prøve dere på egne forsøk i noen av laboratoriene våre. Dere kan velge mellom flere ulike opplegg der elevene får bruke fysikk, matematikk og informatikk i praktiske og aktuelle problemstillinger. Alle oppleggene våre er elevaktive og knyttet til læreplanen i videregående skole. Oppleggene er rettet mot elever på VG2 og VG3, på grunn av behov for forkunnskaper.

Med på opplegget kan studenter fra fakultetet følge dere rundt. Hvis dere ønsker å spise lunsj her, kan studentene spise sammen med dere og ta med elevene på en liten omvisning på campus.

I enkelte tilfeller kan vi bistå med å dekke reisekostnader for kollektivtransport til Ås for skoleklasser fra Oslo og Akershus-området. Dette må i så fall avklares i forkant av besøket, og det gjelder ikke leie av buss. Ta kontakt for mer info.

Tilgjengelige opplegg for skolebesøk

Skolebesøk til fakultet for realfag og teknologi er under utvikling. Det vil komme mer informasjon og flere opplegg etter hvert.

 • Bakgrunn: Klimaet vårt endres. For Norge betyr det blant annet at vi oftere får kraftige regnskyll som skaper store mengder overvann i byene. Dagens systemer for å håndtere overvann (sluk og rør) har ikke kapasitet til å bli kvitt vannet raskt nok. Vannet havner derfor i kjellerne våre, gjør skader på bygninger og veier og bidrar til forurensning. For å løse problemet, må vi ta hensyn til mange behov samtidig. I matematikken omtales dette som «multiobjektiv optimalisering».

  I dette opplegget skal elevene konkurrere gruppevis om å finne den beste løsningen for å håndtere overvannsskader ved å bruke naturbaserte løsninger, som grønne tak og regnbed, i en bydel. Parallelt med gruppearbeidet vil vi bruke kunstig intelligens i form av ChatGPT og New Bing til å finne løsninger på oppgaven. Språkmodellene vil konkurrere med elevgruppene.

  Elevene har først en del i klasserommet, der de planlegger løsningene sine. Deretter flytter vi oss til laboratoriet, der elevene får teste ut forslagene sine i praksis. På laboratoriet har vi bygget en liten modellby. Modellbyen er plassert under en regnsimulator der vi kan styre hvor mye regn som kommer og hvor lenge det varer. Elevene lager naturbaserte løsninger ved å plassere ut tørre svamper på tak og tette flater i modellbyen, og starter regnsimulatoren. Etter at de har gjennomført «regntesten» vil elevene presentere resultatene sine.

  Opplegget dekker flere kompetansemål innen matematikk R1 og S1.

  Varighet: To-tre timer

  Maks antall elever: 25. Hvis dere er flere enn 25 elever, kan vi ha et parallelt undervisningsopplegg eller en omvisning mens deler av gruppen er i laboratoriet, og bytte.

  Forkunnskaper: Elevene må kunne bruke derivasjon og regneregler for potenser og logaritmer.

  Se video av regnsimulatoren og hvordan vi jobber for å finne gode løsninger for overvann:

 • Fagområder: Informasjonsteknologi, design, entreprenørskap

  Bakgrunn: I en verden der digital tilstedeværelse er avgjørende, er kunnskap om digital design og prototyping en fordel, både i skolen og i jobbsammenheng. I dette opplegget får du lære litt om hvordan ideer blir til digitale produkter.

  Kort oppsummering: Elevene vil bli introdusert for grunnleggende digital design og prototyping gjennom Figma. De vil arbeide i grupper for å skape et enkelt designprosjekt fra ide til prototype, som for eksempel å lage en ny nettside eller en app ut fra en kravspesifikasjon.

  Tilknyttede læreplanmål: Opplegget kan knyttes til læreplanmål innen informasjonsteknologi, entreprenørskap og bedriftsutvikling, design og arkitektur, teknologi og forskningslære, og tverrfaglige temaer som kritisk tenkning og problemløsing.

  Maks antall elever som kan delta: 30

  Tidsomfang: 1,5 timer

  Viktig info: Alle elevene må ha med seg sin egen PC.

  Opplegget holdes i regi av Eik Lab, NMBUs senter for studentinnovasjon. De driver hovedsakelig med teknisk utvikling, og aktivitetene våre inkluderer for eksempel prototyping, elektronikk, programmering, design, 3D-tegning, simuleringer og markedsanalyse. Les mer om Eik Lab her.

Opplegg under utvikling (kommer snart)

 • Elevene bruker visuell programmering til å lage et enkelt maskinlæringsprogram for å løse en relevant problemstilling.

  Mer informasjon kommer.

 • Et opplegg rettet mot fysikk hvor elevene analyserer varmestråling fra ulike materialer med moderne utstyr.

  Mer informasjon kommer.

 • Elevene gjør forsøk med vannturbiner og solceller for å utforske energioverganger og virkningsgrad i ulike former for energiproduksjon.

  Mer informasjon kommer.

 • Gjennom UNG-ordningen kan elever i videregående skole ta enkeltemner på universitetsnivå. Les mer om ordningen her. Høsten 2023 tok seks elever fra Frogn vgs. et teknologiemne hos oss, der de bygget og navigerte en fjernstyrt båt. Her kan du lese om deres opplevelse.

Kontaktperson for skolebesøk