Studietilbud

Banebryter 2020

Se hva vi jobber med

Anders Halvorsen

Anders Halvorsen

Rødsberg ungdomsskole

"Jeg er veldig glad i realfag, så jeg likte at fysikkemnene i utdanningen var bygd opp i en kronologisk rekkefølge. Jeg var veldig fornøyd med foreleserne i de emnene jeg hadde, fordi de viste engasjement og jeg føler at de har en humor som treffer studentene."

Christine Spiten

Christine Spiten

WWF Verdens naturfond

"Jeg opplevde at jo mer jeg engasjerte meg, desto mer fikk jeg ut av studietiden – både faglig og sosialt. Det var ingen grenser for hvor mye man kunne lære eller dypdykke inn i emner man interesserte seg for"

Børge Falleth Høysæter

Børge Falleth Høysæter

Eik idéverksted 

"Det er gøy å være i et miljø hvor du blir oppmuntret til å finne løsninger på problemstillinger du møter."

Julia Førde

Julia Førde

Amesto NextBridge

"Engasjer deg i ting som Eik lab, det er gøy, du får praktisk erfaring og en direkte link til ulike bedrifter. Jeg er overbevist om at arbeidet mitt der var med på å skille meg ut under jobbsøking."

Nina Waage

Nina Waage

Norwegian centre for CERN-research

"Gjennom studietiden tok jeg også en hel del med fag på andre institutter som ikke var obligatorisk, slik som statistikk, geologi og academic writing. Det har gitt en bredde og forståelse for ulike perspektiver."