Studietilbud

  
Studenter fra ingerniørstudiene på Realtek snekrer bryggeanlegget ved veterinærbygningene

Se hva vi jobber med

Synnøve Kogstad

Synnøve Kogstad

Statsbygg

– Engasjer deg og vær nysgjerrig, både på universitetet og utenfor. Bruk studietiden til å finne ut hva du vil jobbe med, og benytt de lange sommerferiene til å bli kjent med arbeidslivet. Det er så mange muligheter som bygningsingeniør!

Thomas Hamarsland Bjånes

Thomas Hamarsland Bjånes

LAB Entreprenør AS

– Tør å utfordre deg selv! Hvis noen ber deg om å gjøre en oppgave, er det fordi de har troen på at du kan løse den. Takk alltid ja til utfordringer! 

Anders Halvorsen

Anders Halvorsen

Greåker videregående skole

– Jeg er veldig glad i realfag, så jeg likte at fysikkemnene i utdanningen var bygd opp i kronologisk rekkefølge. Jeg var veldig fornøyd med foreleserne i de emnene jeg hadde, fordi de viste engasjement og jeg føler at de har en humor som treffer studentene.

Christine Spiten

Christine Spiten

WWF Verdens naturfond

– Jeg opplevde at jo mer jeg engasjerte meg, desto mer fikk jeg ut av studietiden – både faglig og sosialt. Det var ingen grenser for hvor mye man kunne lære eller dypdykke inn i emner man interesserte seg for

Børge Falleth Høysæter

Børge Falleth Høysæter

Eik idéverksted 

"Det er gøy å være i et miljø hvor du blir oppmuntret til å finne løsninger på problemstillinger du møter."