Økologi og naturforvaltning

Natur og biologisk mangfold er truet av arealbruk, intens utnyttelse av naturressurser, fremmede arter og klimaendringer. Forskere og studenter ved MINAs seksjon for økologi og naturforvaltning jobber med å identifisere utfordringene og finne løsninger på problemer knyttet til tap av natur og artsmangfold.

Gjennom både grunnforskning og anvendt forskning søker vi kunnskap om økosystemer, samt en bedre forståelse for hvordan vi best kan bevare biologisk mangfold og naturens goder og tjenester.

Våre arbeider spenner fra fjord til fjell, fra arktisk til tropene, fra sopp og småkryp til trær og elefanter. Vi er nysgjerrige, innovative og løsningsorienterte i vår streben etter mer og bedre kunnskap om natur. Gjennom undervisning og formidling ønsker vi å inspirere studenter og samfunnet til å skape en bedre fremtid, i tråd med bærekraftmålene og Naturpanelets anbefalinger.  

 

Førsteamanuensis Siri Lie Olsen underviser en fersk økologistudent i vegetasjonskartlegging.

Foto
Cathrine Glosli

  

Kontakt våre faggruppeledere (detaljer nedenfor): 

Professor i entomologi og leder for faggruppa i insektølogi.

Professor i viltbiologi og leder for faggruppa i økologi.

Førsteamanuensis i naturbasert reiseliv og faggruppeleder for naturbasert reiseliv.

Published 25. august 2022 - 13:16 - Updated 19. september 2022 - 14:50