IKBM sin evalueringspris hausten 2015

Haustsemesteret 2015 gjekk prisen til:

BIO130 Generell mikrobiologi I
BIO333 Mykologi
KJM211 Organisk kjemi påbygning
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi
MVI383A Meieriteknologi
STAT100 Statistikk
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse
STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse II

Prisen er pålydande kr. 10 000,- og skal nyttast til føremål som stimulerar til vidare utvikling av fag, pedagogisk kvalitet og/eller ytterligare forbetring av undervisninga.

Vi gratulerer!

Published 22. April 2016 - 12:30 - Updated 28. november 2016 - 12:37