Handelshøyskolen

I emnet Globale utfordringer I: økonomi og bærekraft har de ferske studentene på bachelorprogrammene i samfunnsøkonomi og i økonomi og administrasjon gjennomgått FN sine 17 bærekraftsmål og diskutert hva som kan hemme eller fremme at vi når disse målene.  

- Vi har hentet inn noen av NMBU sine fremste forskere på temaer knyttet til utvalgte bærekraftsmål og gjesteforelesere fra intresseorganisasjoner, industri og en gründer, for å gi studentene en forståelse for hvordan de som økonomer kan bidra til å fremme en mer bærekraftig utvikling, forteller emneansvarlig Sigurd Rysstad.  
 

I dag ble kurset avsluttet med Pecha Kutcha-foredrag, der grupper av studenter hadde tatt for seg ulike økonomiske temaer og satt de opp mot ett eller flere av FN’s bærekraftsmål.  

Hele 18 grupper presenterte sine oppgaver, med temaer som varierte fra forvaltning av oljefondet til global matforsyning.   
 
NMBU sin prorektor for undervisning, Solve Sæbø, hadde gledelig tatt på seg oppgaven som dommer og skulle til slutt peke ut en vinner. Sæbø ble imponert over studentenes prestasjoner og la spesielt vekt på at studentene var flinke til å lage pedagogisk gode presentasjoner.  
Vinneren ble gruppen som hadde laget en fremtidsvisjon rundt den bærekraftige aluminiumsprodusenten Alutenk AS. De fokuserte på dilemmaet mellom bedrifters lønnsomhetskrav og ønsket om å bidra til bærekraftige løsninger. Videre harselerte studentene med bedrifter, og enkeltindivider, som av omdømmehensyn vil fremstå som bærekraftige, samtidig som de på andre områder ikke er like endringsvillige. 

Trym Ledland var en del av vinnergruppa. Han sier at emnet økonomi og bærekraft har vært en positiv opplevelse å starte skoleåret med. Interessant tema og en fin og myk start på studiene, sier han.

Fra venstre: Mathilde Wingeng, Sigurd Rysstad, Trym Leidland, Ingvild Kristine Glåmseter, Henrik Sebastian Sjøvold, Andreas Holmelid Jakobsen, Oda Marie Huseby Hegstad, Malin Zapffe og Audun Hoemsnes Moss.

Foto
Lise Thoen, NMBU

 Studentene gav uttrykk for både realisme og fremtidstro i sine presentasjoner. De påpekte at en lett kan føle seg liten som enkeltperson, men sammen kan vi endre mye. Som en av gruppene avsluttet sin presentasjon 
- Alt i alt er det vi som er fremtiden. 

 

- Vår visjon er å være best i Norge på å knytte forskning og undervisning innenfor våre fag til et multidisiplinært perspektiv på bærekraft. Det betyr at vi integrerer problemstillinger fra FN’s bærekraftsmål i alle programmene våre, forteller dekan Gro Ladegård 

-  Våre kandidater skal være kjent for solid kvalitet på kunnskap kombinert med kritisk sans, analytiske evner og et breddesyn og engasjement for globale utfordringer i vår tid, sier Ladegård.  
- Jeg må si meg helt enig med studentene, det er dere som er fremtiden. Vi skal gi dere kunnskapen og verktøyet dere trenger for å bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid, avslutter hun.  

Published 4. september 2019 - 22:33 - Updated 2. oktober 2019 - 10:59

Sider